Przedstawiamy usługę IoT Edge

Rozszerzanie rozwiązań inteligentnych w chmurze na urządzenia brzegowe

Przenoszenie rozwiązań IoT na wyższy poziom

Hybrydowe rozwiązania Internetu rzeczy (IoT, Internet of Things) łączące chmurę z urządzeniami brzegowymi mogą stać się rzeczywistością dzięki usłudze Azure IoT Edge, która dostarcza możliwości chmury na urządzenia brzegowe. Usługa IoT Edge zapewnia łatwą aranżację między kodem i usługami, aby bezpiecznie przepływały między chmurą i urządzeniami brzegowymi w celu dystrybucji rozwiązań inteligentnych do wielu urządzeń IoT. Łatwo integruj platformę Microsoft Azure z usługami innych firm lub rozszerzaj istniejące usługi, aby tworzyć niestandardowe aplikacje IoT z własną logiką biznesową. Urządzenia mogą działać lokalnie na podstawie generowanych przez siebie danych, a jednocześnie funkcje chmury umożliwiają bezpieczne konfigurowanie, wdrażanie oraz zarządzanie na dużą skalę — to połączenie najlepszych cech dwóch rodzajów rozwiązań.

Sztuczna inteligencja i zaawansowana analiza na urządzeniach brzegowych

Twórz rozwiązania korzystające z zaawansowanej analizy, uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji w chmurze, a następnie wdrażaj je na urządzeniach fizycznych przy użyciu usługi IoT Edge. Ekosystem platformy Azure i usług innych firm pomoże w zapewnieniu nowych możliwości IoT na urządzeniach brzegowych. Korzystaj z usług Azure Stream Analytics, Microsoft Cognitive Services i Azure Machine Learning, aby szybciej i łatwiej tworzyć bardziej zaawansowane rozwiązania IoT.

Redukcja kosztów rozwiązań IoT

Decyduj o tym, jakie dane IoT mają być przechwytywane i wysyłane do chmury, programując urządzenie brzegowe do lokalnego przetwarzania danych. Następnie wysyłaj tylko te dane, które trzeba zapisać i przeanalizować w chmurze. Dzięki redukcji ilości danych przesyłanych z urządzenia do chmury zmniejszysz koszty przepustowości oraz koszty związane z przechowywaniem i analizowaniem danych w innych aplikacjach biznesowych, nie tracąc korzyści z lepszego wglądu w dane.

Prostsze tworzenie oprogramowania

Ułatw prace nad projektowaniem zaawansowanych rozwiązań IoT, wykorzystując już posiadane umiejętności i zasoby. Korzystaj ze znanych narzędzi programistycznych, takich jak Visual Studio, i wielu języków programowania, w tym C, Node.js, Java, Microsoft .NET i Python, aby optymalizować i monitorować rozwiązanie IoT, a w razie potrzeby stosować poprawki. Do tworzenia i testowania aplikacji IoT używaj tych samych modeli, z których korzystasz w chmurze, a następnie wypychaj je do urządzeń brzegowych.

Działanie w trybie offline lub przy sporadycznej łączności

Dzięki usłudze IoT Edge urządzenia brzegowe mogą działać niezawodnie i bezpiecznie nawet wtedy, gdy pracują w trybie offline lub mają sporadyczną łączność z chmurą. Po ponownym nawiązaniu połączenia urządzenia brzegowe automatycznie synchronizują swój najnowszy stan i bezproblemowo kontynuują działanie niezależnie od tego, czy połączenie zostanie utrzymane.

Powiązane produkty i usługi

Virtual Network

Udostępnianie sieci prywatnych, możliwość połączenia z lokalnymi centrami danych

Virtual Machines

Aprowizacja maszyn wirtualnych z systemami Windows i Linux w kilka sekund

Cloud Services

Tworzenie wysoko dostępnych i nieskończenie skalowalnych aplikacji w chmurze oraz interfejsów API

Innowacje w innowacjach

Rozpocznij już dziś w witrynie GitHub.