Pomiń nawigację

Wypróbuj oprogramowanie firmy IBM na platformie Azure

Oprogramowanie firmy IBM, w tym produkty WebSphere i MQ, ma teraz certyfikat platformy Microsoft Azure i jest dostępne w klasycznym portalu Microsoft Azure. Co w tym interesującego dla Ciebie? Posiadając licencję na oprogramowanie firmy IBM, możesz wykorzystać możliwości skalowania infrastruktury na żądanie, które platforma Azure udostępnia, aby umożliwić szybkie uruchomienie maszyny wirtualnej.

Zobacz, jak to zrobić w 3 prostych krokach

Firma IBM spełnia oczekiwania

Firmy IBM i Microsoft zapewniają teraz najlepszą w swojej klasie, kompleksową pomoc techniczną klientom uruchamiającym oprogramowanie firmy IBM o znaczeniu krytycznym na platformie Azure. Możesz używać licencji na oprogramowanie firmy IBM dostarczonych przez firmę Microsoft, które są wstępnie zainstalowane w obrazach maszyn wirtualnych i dla których obowiązują opłaty za użycie. Jeśli masz już oprogramowanie firmy IBM, możesz zainstalować je samodzielnie na maszynie wirtualnej platformy Azure zgodnie z zasadami firmy IBM. Teraz masz większą elastyczność i szersze możliwości wyboru miejsca wdrożenia aplikacji, a także poczucie bezpieczeństwa płynące ze świadomości, że dysponujesz pełną pomocą techniczną firm IBM i Microsoft.

Tworzenie maszyn wirtualnych z obrazów firmy Microsoft

IBM DB2 Advanced
MS Open Tech
IBM MQ 8.0.0.1
MS Open Tech
IBM WebSphere
MS Open Tech

Często zadawane pytania

  • Dla klientów używających licencji dołączonej do obrazów maszyn wirtualnych opublikowanych przez firmę Microsoft Open Technologies firma Microsoft udostępnia pomoc techniczną obejmującą usługę Azure. Firma IBM udostępnia pomoc techniczną w postaci forum online dla oprogramowania firmy IBM.
  • Aby uzyskać pomoc techniczną dla platformy Azure, klienci muszą kupić ofertę pomocy technicznej dla platformy Azure.
  • Firmy IBM i Microsoft pracują razem w celu stworzenia nowej oferty pomocy technicznej, która umożliwi klientom uzyskanie pomocy technicznej online i telefonicznie bezpośrednio od firmy IBM. Ta oferta będzie dostępna na początku 2015 r.
  • W przypadku klientów korzystających z własnych licencji na platformie Microsoft Azure firma IBM będzie w dalszym ciągu oferować bezpośrednią pomoc techniczną, tak jak w przypadku wdrożenia tych licencji lokalnie u klientów.
  • Tak. Firma Microsoft Open Technologies, firma zależna całkowicie należąca do firmy Microsoft, opublikowała obrazy maszyn wirtualnych z dołączoną licencją i wstępnie zainstalowanym kluczowym oprogramowaniem firmy IBM. Klienci mogą korzystać z tych maszyn wirtualnych, aby używać dołączonego oprogramowania firmy IBM, wnosząc opłaty za użycie.
  • Ze skutkiem natychmiastowym firma IBM zaktualizowała swoje zasady, umożliwiając klientom korzystanie z własnych licencji na platformie Microsoft Azure przez zainstalowanie obsługiwanego oprogramowania firmy IBM na maszynie wirtualnej platformy Azure. Więcej informacji możesz znaleźć na stronie zasad firmy IBM tutaj.