Pomiń nawigację

Microsoft Build 2017

Zapoznaj się z najlepszymi wystąpieniami z tegorocznego wydarzenia

Obejrzyj popularne prezentacje, sesje techniczne itd.

Dowiedz się, jak jedni z najbardziej innowacyjnych deweloperów projektują rozwiązania przy użyciu platformy Azure.

W ubiegłym roku firma ASOS zmieniła platformę swojego pakietu do handlu elektronicznego na rozwiązanie Azure PaaS z użyciem mikrousług. W tym celu musiała dostosować swoje podejście inżynieryjne, aby umożliwić równoległą pracę 35 zespołom. Przedstawiciele firmy opowiedzą o architekturze i skupią się na podejściach inżynieryjnych, rozwiązaniach i narzędziach, które pozwoliły im dostarczyć rozwiązanie.

Dowiedz się więcej Obejrzyj sesję

Jak firma ASOS utworzyła platformę handlu elektronicznego przy użyciu mikrousług na platformie Azure i pobiła rekord w sezonie świątecznym

Posłuchaj, jak Next Games, nowatorska firma z branży gier mobilnych mająca wyłączną licencję na gry związane z popularnym serialem telewizyjnym „Żywe trupy”, utworzyła infrastrukturę i platformę generatywną na platformie Azure. Dowiesz się, jak uruchamiać gry (lub dowolne inne usługi) jako usługi oraz poznasz doświadczenia płynące z tego projektu, popełnione błędy i wyciągnięte wnioski.

Dowiedz się więcej Obejrzyj sesję

Jak uruchamiać masowo skalowalne gry mobilne na platformie Azure

Hostowaną na platformie Microsoft Azure witrynę internetową firmy CarMax, największej firmy handlującej używanymi samochodami w Stanach Zjednoczonych, odwiedza co miesiąc ponad 15 mln osób. Inżynierowie firmy CarMax omawiają swoje dokonania i doświadczenia z tworzenia skalowalnych i izolowanych od awarii mikrousług z użyciem (1) usług Azure Functions i Service Bus oraz innych ofert PaaS na platformie Azure, a także (2) zautomatyzowanego aprowizowania za pomocą szablonów usługi ARM.

Dowiedz się więcej Obejrzyj sesję

Automatyczne aprowizowanie usługi Azure Functions w witrynie CarMax.com

Usługa Service Fabric tworzy fundament platformy cyfrowej w firmie Swiss Re. Platforma jest wysoce skalowalna i może przetwarzać miliony komunikatów. W tej sesji przedstawiono sposób przetwarzania i wzbogacania komunikatów w usłudze Service Fabric przy użyciu interfejsu Reliable Actors oraz usług stanowych/bezstanowych. Pracownicy firmy Swiss Re rozpoczynają od omówienia architektury rozwiązania, a następnie przechodzą bezpośrednio do implementacji. Szczegółowo przedstawiane są dwa etapy: jak używać komunikatów z usługi Event Hubs w dużej skali z wykorzystaniem usług stanowych oraz jak używać usługi Stream Analytics z protokołem Avro do przygotowywania okien powtarzanych w celu wykrywania manewrów.

Dowiedz się więcej Obejrzyj sesję

Architektura Service Fabric na platformie cyfrowej Swiss Re: scenariusz IoT

Firma Brainshark pracuje nad utworzeniem platformy łączącej urządzenie HoloLens oraz usługi Azure Cognitive Services i Azure Machine Learning, aby umieścić użytkowników w interakcyjnej symulacji spotkania i ocenić ich wystąpienie przy użyciu obiektywnych modeli uczenia maszynowego. Obejrzyj tę wysoce interakcyjną sesję, w której demonstrujemy, jak utworzyliśmy symulator świata rzeczywistego, korzystając z usług Azure w czasie rzeczywistym. Przedstawiamy także sposób, w jaki wykorzystaliśmy usługę Azure Cognitive Services i niestandardowy model usługi Azure Machine Learning, aby zapewnić obiektywną opinię na temat umiejętności związanych z wystąpieniami publicznymi i prezentacjami przy użyciu podejścia z zastosowaniem mikrousług opartego na usługach Azure Functions, WebJobs i API Apps. Poznaj zaplecze używania nowej generacji technologii firmy Microsoft do ulepszania interakcji międzyludzkich.

Dowiedz się więcej Obejrzyj sesję

Jak firma Brainshark zwiększa umiejętności sprzedawców za pomocą sztucznej inteligencji i urządzenia Microsoft HoloLens

Jak firma Wolters Kluwer utworzyła swój odizolowany od obliczeń, danych i dzierżaw system zadań w ogromnej skali i mapowała swoją strategię obsługi kontenerów na usługę Azure Service Fabric. Firma Wolters Kluwer zmieniła istniejący monolityczny projekt na projekt oparty na mikrousługach, który korzysta z wielu platform Azure, w tym usługi Service Fabric, na potrzeby tworzenia aplikacji niezbędnych do działalności. Poznaj wyciągnięte wnioski i najlepsze rozwiązania obejmujące monitorowanie, izolację i obsługę kontenerów opracowane w wyniku zmiany na architekturę mikrousług.

Dowiedz się więcej Obejrzyj sesję

Jak firma Wolters Kluwer utworzyła izolowany system zadań i strategię obsługi kontenerów w usłudze Azure Service Fabric