Microsoft Build

Obejrzyj prezentację

Poznaj najważniejsze informacje z konferencji Microsoft Build

Zapoznaj się z najnowszymi ogłoszeniami dotyczącymi platformy Azure z najważniejszego wydarzenia firmy Microsoft dla deweloperów.

Uzyskaj natychmiastową przejrzystość danych operacyjnych w czasie rzeczywistym za pomocą jednego kliknięcia — bez konieczności użycia procesu ETL.

Zapewnij lokalną produktywność i współpracę w ramach zdalnej pracy deweloperskiej za pomocą programu Visual Studio, usługi GitHub i platformy Azure.

Poznaj działanie modelu, pomóż w ochronie prywatności, zwiększ obiektywizm i twórz bezpiecznie przy użyciu usługi Azure Machine Learning.

Zapewnij deweloperom — gdziekolwiek są — możliwość osiągania wyników biznesowych za pomocą najlepszych w swojej klasie narzędzi.

Zobacz wszystkie ogłoszenia dotyczące platformy Azure z konferencji Build

SI i uczenie maszynowe

Szybsze trenowanie modeli uczenia maszynowego dzięki nowym możliwościom środowiska uruchomieniowego ONNX

Dzięki wersji zapoznawczej przyspieszenia trenowania w środowisku uruchomieniowym ONNX inżynierowie uczenia maszynowego mogą teraz przyspieszyć trenowanie modeli o nawet 45%. Przyspieszenie trenowania obejmuje innowacje Microsoft Research, a jego skuteczność dowiedziono w ramach obciążeń produkcyjnych, takich jak usługa Office 365, usługa Bing i program Visual Studio. Ponadto istnieją aktualizacje środowiska uruchomieniowego ONNX na potrzeby wnioskowania z obsługą szerszego zakresu platform sprzętowych od firm Intel, ARM, Xilinx i Rockchip. Środowisko uruchomieniowe ONNX to projekt open-source, do którego dostęp można uzyskać w serwisie GitHub.

Przeczytaj blog

Firma Microsoft otwiera projekt Bonsai, umożliwiając wszystkim deweloperom i inżynierom tworzenie systemów autonomicznych

Organizacje będą mogły tworzyć i optymalizować inteligencję dla systemów kontroli przemysłowej przy użyciu projektu Bonsai, usługi nauczania maszynowego firmy Microsoft. Ten projekt, aktualnie w publicznej wersji zapoznawczej, to pierwszy składnik usługowy w ramach wizji umożliwienia klientom tworzenia i obsługiwania systemów autonomicznych, a także zarządzania nimi. Inżynierowie i deweloperzy mogą również zapoznać się z projektem Moab — nowym robotem typu open source do równoważenia.

Przeczytaj blog

Zyskaj nowe możliwości wyszukiwania za pomocą usługi Azure Cognitive Search

Usługa Azure Cognitive Search oferuje teraz 2 nowe sposoby na korzystanie z wbudowanych możliwości sztucznej inteligencji, aby identyfikować i eksplorować odpowiednią zawartość na dużą skalę. Usługa została zaktualizowana o integrację z usługą Azure Machine Learning, która zapewnia integrację najnowszej wersji modelu. Usługa obejmuje teraz również niestandardowe klasyfikacje wyszukiwania, które umożliwiają uzyskiwanie wyników wyszukiwania specyficznych dla domeny.

Przeczytaj blog

Ulepszanie aplikacji na nowe sposoby za pomocą aktualizacji usług Azure Cognitive Services

Deweloperzy mają teraz więcej sposobów na tworzenie przy użyciu sztucznej inteligencji dzięki nowym ulepszeniom w usługach Azure Cognitive Services. Aktualizacje obejmują tryb nauki dla interfejsu API Personalizacja, ulepszenia usługi rozpoznawania mowy, kontenery, łatwiejsze etykietowanie za pomocą usługi Language Understanding i QnA Maker. Te aktualizacje jeszcze bardziej ułatwiają ulepszanie aplikacji za pomocą sztucznej inteligencji, nawet w przypadku deweloperów bez doświadczenia w zakresie uczenia maszynowego.

Przeczytaj blog

Szybsze opracowywanie botów przy użyciu platformy Microsoft bot Framework i aktualizacji usługi Azure Bot Service

Deweloperzy botów mają teraz więcej sposobów na szybszą pracę dzięki kilku ulepszeniom platformy Microsoft Bot Framework i usługi Azure Bot Service. Platforma Microsoft Bot Framework została zaktualizowana o możliwość dialogu adaptacyjnego, zestaw SDK platformy Bot Framework, integrację usługi Microsoft Teams, edytor platformy Bot Framework i umiejętności platformy Bot Framework. Usługa Azure Bot Service została zaktualizowana, aby uprościć tworzenie botów, które łączą sztuczną inteligencję i agentów ludzkich.

Przeczytaj blog

Odpowiedzialne korzystanie z nowych innowacji w usłudze Azure Machine Learning

Organizacje, które chcą wdrożyć sztuczną inteligencję, mają znaczące problemy w zakresie opracowywania i odpowiedzialnego korzystania ze sztucznej inteligencji. Kilka nowych innowacji jest teraz dostępnych w usłudze Azure Machine Learning, aby pomóc klientom zrozumieć, chronić i kontrolować swoje dane oraz modele. Te innowacje zostały stworzone na podstawie dekad badań i zapewniają kompleksowy zestaw funkcji służących do odpowiedzialnego tworzenia rozwiązań sztucznej inteligencji.

Przeczytaj blog

Analiza

Poznaj nowe funkcje usługi Azure Synapse Analytics

Nowe funkcje usługi Azure Synapse Analytics będą dostępne w publicznej wersji zapoznawczej od 19 maja. Te funkcje obejmują środowisko ujednolicone ze środowiskiem programu Synapse Studio, głęboką integrację z aparatami SQL i Apache Spark, eksplorację bezserwerowych repozytoriów typu data lake, zarządzane sieci wirtualne i wbudowane funkcje tworzenia w usłudze Power BI.

Dowiedz się więcej

Aktualizacje wersji zapoznawczej i nowe modele cen usługi Azure Cosmos DB

Aktualizacje usługi Azure Cosmos DB obejmują autoskalowanie aprowizowanej przepływności, ułatwiające natychmiastowe i automatyczne zarządzanie przepływnością, szyfrowanie danych magazynowanych za pomocą kluczy zarządzanych przez klienta oraz zestaw SDK usługi Azure Cosmos DB dla języka Python w wersji 4.0. W wersji zapoznawczej jest też dostępna funkcja Azure Synapse Link dla usługi Azure Cosmos DB. Ponadto w wersji zapoznawczej wkrótce wprowadzimy nowy model cen rozwiązań bezserwerowych oraz ulepszenia zestawów SDK i obsługi notesów Jupyter.

Przeczytaj blog

Usługa Azure Synapse Link oferuje natywne dla chmury hybrydowe przetwarzanie transakcyjne/analityczne (HTAP)

Odkryj usługę Azure Synapse Link — natywną dla chmury implementację przetwarzania HTAP, która umożliwia organizacjom analizowanie danych operacyjnych na żywo i błyskawiczne generowanie szczegółowych informacji — bez konieczności obciążania systemów operacyjnych. Usługa Azure Synapse Link jest teraz dostępna z usługą Azure Cosmos DB i w przyszłości będzie dostępna z usługami Azure SQL, Azure Database for PostgreSQL oraz Azure Database for MySQL.

Dowiedz się więcej

Łańcuch bloków

Aktualizacje wersji zapoznawczej i nowe modele cen usługi Azure Cosmos DB

Aktualizacje usługi Azure Cosmos DB obejmują autoskalowanie aprowizowanej przepływności, ułatwiające natychmiastowe i automatyczne zarządzanie przepływnością, szyfrowanie danych magazynowanych za pomocą kluczy zarządzanych przez klienta oraz zestaw SDK usługi Azure Cosmos DB dla języka Python w wersji 4.0. W wersji zapoznawczej jest też dostępna funkcja Azure Synapse Link dla usługi Azure Cosmos DB. Ponadto w wersji zapoznawczej wkrótce wprowadzimy nowy model cen rozwiązań bezserwerowych oraz ulepszenia zestawów SDK i obsługi notesów Jupyter.

Przeczytaj blog

Clifford Agius, pilot linii lotniczych i deweloper platformy .NET, wydrukował nową protezę ramienia dla swojego przyjaciela Kaydena, korzystając z usługi GitHub, programu Visual Studio i drukarki 3W. Teraz każda osoba na świecie może powtórzyć projekt Cliffa.

Clifford Agius, pilot linii lotniczych i deweloper platformy .NET, wydrukował nową protezę ramienia dla swojego przyjaciela Kaydena, korzystając z usługi GitHub, programu Visual Studio i drukarki 3W. Teraz każda osoba na świecie może powtórzyć projekt Cliffa.

Polecane na konferencji Build: Odkryj, jak ci klienci wprowadzają innowacje dzięki platformie Azure

Motorola Solutions
EY
Starbucks
FedEx
Manulife
PCL Construction
Stack Overflow
Coca-Cola
General Electric
Scandinavian Airlines

Rozwijanie umiejętności związanych z platformą Azure dzięki środowisku Microsoft Learn

Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym programistą, czy ekspertem, zdobądź umiejętności potrzebne do rozpoczęcia pracy z nowymi technologiami zapowiedzianymi na konferencji Build. Ucz się w wolnym czasie dzięki bezpłatnym kursom online, interaktywnym samouczkom i środowiskom kodowania w przeglądarce.

Rozpocznij tworzenie, korzystając z bezpłatnego konta platformy Azure

Skonfiguruj swoje bezpłatne konto i uzyskaj następujące korzyści:

  • 12 miesięcy bezpłatnych usług
  • Ponad 25 zawsze bezpłatnych usług, w tym Azure Cosmos DB, Azure Kubernetes Service (AKS) i Azure Functions
  • $200 środków na poznawanie platformy Azure przez 30 dni