Nowe oferty w portalu Azure Marketplace w grudniu 2017 r.

Opublikowano: 10 stycznia, 2018

Director, Business Program Management, Cloud Marketplace Team

Kontynuujemy rozszerzanie ekosystemu portalu Azure Marketplace. W grudniu 2017 r. siedem nowych ofert spełniło kryteria dodania do portalu i zostało udostępnionych. Zobacz szczegóły nowych ofert poniżej:

obraz

Heimdall Data SQL Optimization Platform: Heimdall Data to kompleksowa platforma SQL dla deweloperów aplikacji i administratorów baz danych.

obraz

Luminate Security Connector: rozwiązanie Luminate Security rewolucjonizuje sposób, w jaki przedsiębiorstwa zapewniają bezpieczny dostęp do aplikacji i usług firmowych hostowanych na platformie Microsoft Azure.

obraz

Renku Language Detection Engine: aparat Renku Language Detection Engine wykrywa język na podstawie tekstu w naturalnym języku. Aparat Renku stosuje do tekstu wejściowego metody statystyczne w celu określenia prawdopodobieństw zgodności z ponad 100 językami.

obraz

BeeGFS Free — Community Support: wysoce wydajny, rozproszony i równoległy system plików firmy Thinkparq.

obraz

Elastic Stack w usłudze Kubernetes: obsługa modelu „Bring your own license” już dostępna. Tej aplikacji, z zasobów Visual Studio China, można używać bezpłatnie, bez żadnych opłat za oprogramowanie, i jest ona w pełni funkcjonalna bez ograniczeń ani konieczności zakupu licencji.

obraz

Quartus® Pro i zestaw Intel® FPGA SDK For OpenCL™: rewolucyjne oprogramowanie do projektowania Intel Quartus Prime zawiera wszystko, co jest potrzebne, do projektowania układów Intel FPGA, SoC i CPLD, od implementacji projektu i syntezy po optymalizację, weryfikację i symulację.

obraz

Wordpress LEMP Max Performance: instalowane jednym kliknięciem rozwiązanie o maksymalnej wydajności dla systemu Wordpress 4 od firmy Jetware. Bezpłatny system zarządzania zawartością (CMS, Content Management System) typu „open source” działający na bazie w pełni zintegrowanego, wstępnie skonfigurowanego i zoptymalizowanego stosu LEMP z najnowszą wersją PHP 7.