Pomiń nawigację

Azure AI: Tworzenie kluczowych dla działalności aplikacji AI za pomocą nowych możliwości usług Cognitive Services

Opublikowano: 8 lipca, 2020

Corporate Vice President, AI Platform

Gdy ludzie na całym świecie dostosowują się do nowych metod pracy i utrzymywania kontaktu, my pozostajemy zaangażowani w dostarczanie rozwiązań Azure AI, aby pomagać organizacjom w zdecydowanym wprowadzaniu innowacji.

Rozwijając naszą wizję umożliwienia wszystkim deweloperom osiągania lepszych wyników dzięki sztucznej inteligencji, z przyjemnością ogłaszamy rozszerzone możliwości usług Azure Cognitive Services, w tym:

  • Wersja zapoznawcza analizy tekstu dla opieki zdrowotnej.
  • Ogólna dostępność usługi Rozpoznawanie formularzy.
  • Ogólna dostępność Poleceń niestandardowych.
  • Nowe głosy neuronowej zamiany tekstu na mowę.

Firmy prowadzące działalność w branżach opieki zdrowotnej, ubezpieczeń, rolnictwa zrównoważonego i innych nadal wybierają platformę Azure AI w celu tworzenia i wdrażania aplikacji AI przekształcających ich działalność. Według firmy IDC1 do 2022 r. 75% przedsiębiorstw wdroży rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, aby poprawić efektywność operacyjną i zapewnić lepsze środowiska klientów.

Aby sprostać temu rosnącemu zapotrzebowaniu, dzisiejsze aktualizacje produktów rozwijają istniejące możliwości usług Azure Cognitive Services z zakresu języka, przetwarzania obrazów i mowy w celu ułatwienia deweloperom tworzenia kluczowych dla działalności aplikacji AI, które zapewniają bardziej zaawansowane analizy, oszczędzają czas i redukują koszty oraz zwiększają zaangażowanie klientów.

Uzyskiwanie dokładnych analiz dzięki zaawansowanemu przetwarzaniu języka naturalnego

Jednym ze sposobów, w jaki organizacje się dostosowują, jest skalowanie możliwości szybkiego przetwarzania danych i generowania nowych analiz na podstawie danych. Przez pandemię COVID-19 stało się to jeszcze pilniejsze, zwłaszcza w przypadku branży opieki zdrowotnej. Ze względu na ogromną ilość danych generowanych co roku w branży opieki zdrowotnej2 dostawcy muszą coraz bardziej skupiać się na szybkim zapewnianiu dostępu do tych informacji w celu znajdowania nowych rozwiązań poprawiających wyniki leczenia pacjentów.

Opracowywanie analiz na podstawie danych medycznych za pomocą analizy tekstu dla opieki zdrowotnej.

Z przyjemnością wprowadzamy analizę tekstu dla opieki zdrowotnej, nową funkcję analizy tekstu, która umożliwia dostawcom, badaczom i firmom z branży opieki zdrowotnej wyodrębnianie zaawansowanych analiz i relacji z danych medycznych bez struktury. Funkcja dla opieki zdrowotnej została wytrenowana przy użyciu szerokiego zakresu danych medycznych — obejmujących różne formaty notatek klinicznych, protokołów badań klinicznych itp. — i może przetwarzać szeroką gamę typów danych i zadań bez potrzeby czasochłonnego, ręcznego tworzenia modeli niestandardowych na potrzeby wyodrębniania analiz z danych.

W reakcji na pandemię COVID-19 firma Microsoft podjęła współpracę z instytutem Allen Institute of AI i czołowymi grupami badawczymi w celu przygotowania otwartego zestawu danych badań dotyczących choroby COVID-19. W oparciu o ponad 47 000 artykułów naukowych oraz przy użyciu analizy tekstu dla opieki zdrowotnej i usługi Cognitive Search opracowaliśmy wyszukiwarkę informacji o chorobie COVID-19, dzięki której badacze mogą generować nowe analizy pomagające w walce z tą chorobą.

Ponadto kontynuujemy ulepszanie przetwarzania języka naturalnego, aby deweloperzy mogli szybciej tworzyć aplikacje generujące analizy tonacji tekstu. Funkcja wyszukiwania opinii w analizie tekstu przypisuje tonację do określonych cech lub tematów, dzięki czemu użytkownicy mogą lepiej zrozumieć opinie klientów pochodzące z danych mediów społecznościowych, witryn z recenzjami i nie tylko.

Oszczędzanie czasu i redukowanie kosztów dzięki przekształcaniu formularzy w użyteczne dane

Znaczna część nieustrukturyzowanych danych znajduje się w formularzach, które zawierają tabele, obiekty i inne elementy. Te typy dokumentów zazwyczaj wymagają ręcznego etykietowania według typu dokumentu lub intensywnego kodowania, aby wyodrębnić analizy.

Ogólnie udostępniamy usługę Rozpoznawanie formularzy, aby pomóc deweloperom w wydajnym i dokładnym wyodrębnianiu informacji z milionów dokumentów — nie jest wymagana żadna specjalistyczna wiedza z zakresu nauki o danych.

Szybkie wyodrębnianie tekstu i struktury z dokumentów za pomocą usługi Rozpoznawanie formularzy.

Klienci tacy jak Sogeti, część grupy Capgemini, korzystają z usługi Rozpoznawanie formularzy, aby pomóc swoim klientom w szybszym przetwarzaniu dużych ilości dokumentów cyfrowych.

„Firma Sogeti stale szuka nowych sposobów, aby pomóc klientom w ich transformacji cyfrowej, zapewniając najnowocześniejsze rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Nasza oferta Cognitive Document Processing (CDP) umożliwia klientom przetwarzanie i klasyfikowanie dokumentów bez struktury oraz wyodrębnianie danych z wysoką dokładnością, co zmniejsza koszty operacyjne i skraca czas przetwarzania. Usługa CDP wykorzystuje zaawansowane możliwości poznawcze i tagowania usługi Rozpoznawanie formularzy, aby łatwo wyodrębniać sparowane dane bez klucza oraz inne istotne informacje z zeskanowanych/cyfrowych dokumentów bez struktury, co dodatkowo skraca ogólny czas przetwarzania”. — Mark Oost — dyrektor ds. technologii w firmie Sogeti, sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe

Wilson Allen, wiodący dostawca rozwiązań doradczych i analitycznych, korzysta z usługi Rozpoznawanie formularzy, aby pomóc firmom prawniczym i świadczącym inne usługi profesjonalne w przetwarzaniu oraz ocenie dokumentów (plików PDF i obrazów, w tym formularzy finansowych, wniosków o pożyczki itp.), a także trenowaniu modeli niestandardowych na potrzeby dokładnego wyodrębniania wartości ze złożonych formularzy.

„Dodanie usługi Rozpoznawanie formularzy do naszego zestawu narzędzi pomaga nam w przekształcaniu dużych ilości danych bez struktury w cenne informacje, oszczędzając ponad 400 godzin pracy polegającej na ręcznym wprowadzaniu danych, dzięki czemu nasi pracownicy mogą skupić się na bardziej strategicznych zadaniach”. — Norm Mullock — wiceprezes ds. strategii w firmie Wilson Allen

Zwiększanie zaangażowania klientów za pomocą aplikacji z obsługą głosu

Osoby i organizacje wciąż szukają sposobów na wzbogacanie środowiska klienta przy jednoczesnym zrównoważeniu przejścia na działalność cyfrową i bezdotykową2. Dzięki postępom technologii głosowych deweloperzy mogą tworzyć bardziej bezproblemowe, naturalne środowiska z obsługą głosu, aby klienci mogli wchodzić w interakcje z markami.

Przykład takiego postępu, Polecenia niestandardowe, czyli możliwość związana z mową w usługach Cognitive Services, jest teraz ogólnie dostępny. Polecenia niestandardowe umożliwiają deweloperom łatwiejsze tworzenie głosowych aplikacji zorientowanych na zadania na potrzeby scenariuszy sterowania i kontroli, które mają dobrze zdefiniowany zestaw zmiennych, na przykład sterowane głosem termostaty w domach inteligentnych. Łączą one ze sobą zamianę mowy na tekst w celu rozpoznawania mowy, usługę Language Understanding w celu przechwytywania wymawianych jednostek oraz odpowiedzi głosowe przy użyciu zamiany tekstu na mowę, aby przyspieszyć dodawanie funkcji głosowych do aplikacji w środowisku tworzenia wymagającym niewielkiej ilości kodu.

Dodatkowo obsługa języków w neuronowej zamianie tekstu na mowę została rozszerzona o 15 nowych, naturalnie brzmiących głosów opartych na najnowocześniejszych neuronowych modelach syntezy mowy: Salma — arabski (Egipt), Zariyah — arabski (Arabia Saudyjska), Alba — kataloński (Hiszpania), Christel — duński (Dania), Neerja — angielski (Indie), Noora — fiński (Finlandia), Swara — hindi (Indie), Colette — niderlandzki (Holandia), Zofia — polski (Polska), Fernanda — portugalski (Portugalia), Dariya — rosyjski (Rosja), Hillevi — szwedzki (Szwecja), Achara — tajski (Tajlandia), HiuGaai — chiński (kantoński, tradycyjny) oraz HsiaoYu — chiński (tajwański, mandaryński).

Klienci już dodają możliwości mowy do swoich aplikacji, aby zwiększyć zaangażowanie klientów. Korzystając z usług Cognitive Services i Bot Service, firma BBC utworzyła asystenta głosowego z obsługą AI, Beeb, który zapewnia bardziej angażujące, dostosowane środowisko różnorodnym odbiorcom.

Z przyjemnością wprowadzamy te nowe innowacje produktów, które dadzą wszystkim deweloperom możliwości tworzenia kluczowych dla działalności aplikacji AI. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z poniższymi zasobami.

Zacznij korzystać już dziś

Dowiedz się więcej, korzystając z poniższych zasobów, i rozpocznij pracę przy użyciu usług Azure Cognitive Services i bezpłatnego konta platformy Azure.


1 Przewidywania dotyczące sztucznej inteligencji na całym świecie (IDC FutureScape, 2020).

2 Dostosowywanie środowiska użytkownika w czasach koronawirusa (McKinsey, 2020).