Przejdź do głównej zawartości

Microsoft Defender dla Chmury

Chroń środowiska wielochmurowe i hybrydowe ze zintegrowanymi zabezpieczeniami od kodu do chmury.

Uzyskaj kompleksowe zabezpieczenia w środowiskach wielochmurowych i hybrydowych

Usługa Microsoft Defender dla Chmury to ujednolicona platforma ochrony aplikacji chmurowych, która pomaga wzmocnić stan zabezpieczeń, zapewnia ochronę przed nowoczesnymi zagrożeniami i pomaga zmniejszyć ryzyko w całym cyklu życia aplikacji w chmurze w środowiskach wielochmurowych i hybrydowych.

Ujednolicony wgląd w stan zabezpieczeń na platformach Azure, AWS, Google Cloud i chmurach hybrydowych

Dostęp do zabezpieczeń w czasie rzeczywistym i ustalanie hierarchii najbardziej krytycznych zagrożeń z kontekstowymi zabezpieczeniami chmury

Zintegrowane rozwiązanie do rozszerzonego wykrywania i reagowania (XDR) w obciążeniach wielochmurowych w celu zapobiegania atakom, wykrywania ich i reagowania na nie

Scentralizowany wgląd w wielokanałowe i wielochmurowe metodyki DevOps na potrzeby zwiększenia bezpieczeństwa tworzenia aplikacji

defender

Zmniejsz ryzyko za pomocą kontekstowego zarządzania stanem zabezpieczeń

Uzyskaj ciągłą ocenę zabezpieczeń zasobów w chmurze działających na platformach Azure, AWS i Google Cloud. Zapoznaj się z dostosowywalnymi zapytaniami ścieżek ataków opartymi na wykresie zabezpieczeń chmury, aby zrozumieć krytyczne ryzyko i uzyskać kontekstowe dane o zagrożeniach w kodzie, poufności danych, tożsamości i innych elementach w celu ułatwienia priorytetyzacji korygowania. Korzystaj z wbudowanych zasad i priorytetowych rekomendacji zgodnych z kluczowymi standardami branżowymi i prawnymi, aby zapewnić zgodność między wieloma chmurami. Rozwiązuj problemy ze zintegrowanymi szczegółowymi informacjami od kodu do środowiska uruchomieniowego.

chmura

Zapobiegaj współczesnym zagrożeniom, wykrywaj je i szybko na nie reaguj

Uzyskaj możliwość skanowania podatności na zagrożenia bez agenta i w oparciu o agenta, aby zapewnić sprawność i kompleksową ochronę obciążenia. Uzyskaj szerokie pokrycie na potrzeby zabezpieczenia krytycznych obciążeń między maszynami wirtualnymi, kontenerami, bazami danych, magazynem, usługami aplikacji i nie tylko. Skoncentruj się najpierw na najważniejszych zagrożeniach dzięki priorytetowym alertom zabezpieczeń. Wykrywaj zagrożenia, takie jak złośliwe oprogramowanie, i reaguj na nie za pomocą zautomatyzowanych przepływów pracy. Zapewnij szybką odpowiedź korzystając z usługi Microsoft 365 Defender i kompleksowego rozwiązaniu XDR.

defender

Ujednolić zarządzanie zabezpieczeniami dla metodyki DevOps

Uzyskaj wgląd w stan zabezpieczeń w wielu potokach ciągłej integracji i ciągłego dostarczania. Uzyskaj rekomendacje dotyczące ograniczania funkcjonalności metodyki DevOps i zarządzaj zabezpieczeniami kodu w usługach Azure DevOps i GitHub oraz środowiskach wielochmurowych. Użyj zestawu narzędzi GitHub Advanced Security i usługę Azure DevOps, aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące ograniczania zabezpieczeń ze skanowania kodu, zależności i wpisów tajnych. Zapobiegaj błędnej konfiguracji przez skanowanie infrastruktury jako szablonów kodu i obrazów kontenerów.

Kompleksowe Zabezpie­czenia i zgodność, wbudowane

 • Firma Microsoft inwestuje ponad 1 mld USD rocznie w badania i rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa.

 • Zatrudniamy ponad 3500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.

 • Platforma Azure ma więcej certyfikatów niż jakikolwiek inny dostawca usług w chmurze. Wyświetl kompleksową listę.

 • Ochrona przed zagrożeniami z płatnością zgodnie z rzeczywistym użyciem

  Wypróbuj funkcje zwiększonych zabezpieczeń w usłudze Microsoft Defender dla Chmury bezpłatnie przez 30 dni. Po tym okresie opłaty będą naliczane zgodnie z rzeczywistym użyciem za wybrany typ ochrony obciążeń.

Zacznij korzystać z bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Mając środki, otrzymasz bezpłatne przydziały dla wielu naszych najpopularniejszych usług, a dodatkowo otrzymasz bezpłatne przydziały dla ponad 55 innych usług, które zawsze są bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy będziesz nadal mieć dostęp do ponad 55 bezpłatnych usług — i nadal będziesz płacić tylko za wykorzystanie przekraczające bezpłatne miesięczne przydziały.

Zaufanie firm każdej wielkości

Bank Rabobank zwiększa bezpieczeństwo globalnego środowiska IT korzystając z rozwiązań zabezpieczających firmy Microsoft

Bank Rabobank zwiększa bezpieczeństwo globalnego środowiska IT korzystając z rozwiązań zabezpieczających firmy Microsoft

"Chcieliśmy ochrony i widoczności w każdym miejscu. Dlatego używamy usługi Defender dla Chmury — zapewnia ona prosty wgląd w nasze hybrydowe i wielochmurowe środowisko."

Raoul van der Voort, globalny właściciel usługi, Centrum Obrony Cybernetycznej w banku Rabobank

Rabobank
chmura

Firma Gjensidige stawia bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

Firma Gjensidige stawia bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

"W przeszłości problemy z zabezpieczeniami były często wykrywane na końcu procesu programowania, gdzie ich rozwiązywanie zajmowało znacznie więcej czasu. Obecnie dzięki wbudowanym zautomatyzowanym mechanizmom kontroli zabezpieczeń deweloperzy uzyskują błyskawiczne wsparcie i mogą natychmiast rozwiązywać problemy."

Rida Aatif, kierownik zespołu ds. platformy i infrastruktury w chmurze, Gjensidige

Firma Land O'Lakes chroni kontenery w środowiskach wielochmurowych

Firma Land O'Lakes chroni kontenery w środowiskach wielochmurowych

"Defender dla Chmury to nasza pierwsza warstwa obrony. Korzystając z ciągłego monitorowaniu, które osiągamy za pomocą usługi Defender dla Chmury, możemy zidentyfikować niesprawny kontener i naprawić go przed jego wdrożeniem."

Cory Durand, starszy architekt chmury przedsiębiorstwa, Land O'Lakes, Inc.

Powrót do kart

Dokumentacja, szkolenia oraz inne zasoby

Dołącz do społeczności i uzyskaj dostęp do setek zasobów

Śledź społeczność techniczną usługi Microsoft Defender dla Chmury.

Zasubskrybuj blog usługi Microsoft Defender dla Chmury, aby uzyskać najnowsze aktualizacje.

Obejrzyj serię wideo o użyciu w praktyce usługi Defender dla Chmury, aby dowiedzieć się więcej o najnowszych aktualizacjach i zapoznać się z pokazami produktu.

Poznaj funkcje produktu za pomocą tego interaktywnego przewodnika.

Dokumentacja i arkusze danych

Zapoznaj się z dokumentacją i przewodnikami Szybki start.

Przeczytaj arkusz danych o usłudze Microsoft Defender dla Chmury, aby zapewnić bezpieczeństwo w środowiskach wielochmurowych i hybrydowych.

Przeczytaj arkusz danych Zarządzanie stanem zabezpieczeń chmury, aby zmniejszyć ryzyko za pomocą kontekstowych szczegółowych informacji.

Przeczytaj Arkusz danych Ochrona obciążeń w chmurzedo wykrywania zagrożeń i reagowania na nie w czasie rzeczywistym.

Znajdź skrypty i inne zasoby lub przyczyń się do ulepszania zasad i konfiguracji.

Często zadawane pytania dotyczące usługi Microsoft Defender dla Chmury

 • Microsoft Defender dla Chmury to rozwiązanie do zarządzania stanem zabezpieczeń chmury (CSPM) i ochrony obciążeń w chmurze, które znajduje słabe punkty w całej konfiguracji chmury, pomaga wzmocnić ogólny stan zabezpieczeń środowiska i pomaga chronić obciążenia w środowiskach wielochmurowych i hybrydowych przed ewoluującymi zagrożeniami.

 • Tak. Usługa Microsoft Defender dla Chmury to wielochmurowe rozwiązanie zabezpieczeń. Zapewnia ona natywne funkcje zarządzania stanem zabezpieczeń w chmurze (CSPM) dla środowisk platform Azure, AWS i Google Cloud oraz obsługuje ochronę przed zagrożeniami na tych platformach.

  Obciążenia spoza platformy Azure można również łączyć w scenariuszach hybrydowych przy użyciu usługi Azure Arc.

  Przeczytaj tę dokumentację, aby dowiedzieć się więcej.

 • Nie. Podstawowe możliwości zarządzania stanem zabezpieczeń w chmurze (CSPM) w usłudze Microsoft Defender dla Chmury są bezpłatne. Zarządzanie stanem zabezpieczeń w chmurze jest dostępne za dodatkową opłatą, a funkcje ochrony obciążeń w chmurze są naliczane na podstawie poszczególnych zasobów. Przeczytaj pełne szczegóły cen dla zwiększonych możliwości zabezpieczeń, aby pomóc w ochronie obciążeń.

Gotowość zależy od Ciebie — skonfigurujmy bezpłatne konto platformy Azure