1

Selecteer uw API

2

Een API-sleutel ophalen

3

Begin de API te gebruiken

Computer Vision

Distilleer actiegegevens uit afbeeldingen

5.000 transacties, 20 per minuut.

Face

Herken, identificeer, analyseer, organiseer en tag gezichten in foto's

30.000 transacties, 20 per minuut.

Ink Recognizer PREVIEW

Digitale inkt in uw inhoud herkennen

2.000 gratis transacties per maand

Spraakservices

Inclusief:

Spraak naar tekst
Tekst naar spraak
Spraakomzetting

Unified Speech Services voor gratis proefversies op Azure.com. 5.000 transacties per maand, 20 per minuut. Sleutels voor een proefversie verlopen na een periode van 30 dagen. Daarna kunt u een Cognitive Services-account maken in Azure Portal. Deze proefversie bevat, als onderdeel van de bundel, de volgende services: Spraak-naar-tekst, Tekst-naar-spraak en Speech Translation.

Sprekerherkenning PREVIEW

Gebruik spraak voor het identificeren en verifiëren van individuele sprekers

20.000 transacties per maand, 20 per minuut.

Tekstanalyse

Gevoelens en onderwerpen evalueren om te begrijpen wat gebruikers willen

5.000 transacties per maand.

Anomaly Detector PREVIEW

Mogelijkheden voor anomaliedetectie insluiten

20.000 gratis transacties per maand

Personalizer PREVIEW

Persoonlijke gebruikerservaringen maken

50.000 gratis transacties per maand