Navigatie overslaan
1

Selecteer uw API

2

Een API-sleutel ophalen

3

Begin de API te gebruiken

Computer Vision

Distilleer actiegegevens uit afbeeldingen

5.000 transacties, 20 per minuut.

Face

Herken, identificeer, analyseer, organiseer en tag gezichten in foto's

30.000 transacties, 20 per minuut.

Spraakservices

Bevat:

Spraak naar tekst
Tekst naar spraak
Spraakomzetting

Unified Speech Services voor gratis proefversies op Azure.com. 5.000 transacties per maand, 20 per minuut. Sleutels voor een proefversie verlopen na een periode van 30 dagen. Daarna kunt u een Cognitive Services-account maken in Azure Portal.

Sprekerherkenning PREVIEW

Gebruik spraak voor het identificeren en verifiëren van individuele sprekers

20.000 transacties per maand, 20 per minuut.

Bing Spell Check-API versie 7

Help gebruikers bij het corrigeren van spelfouten, het herkennen van de verschillen tussen namen, merknamen en slang, en het herkennen van homofonen tijdens het typen.

1.000 transacties per maand, maximaal 1 per seconde. Sleutels voor een proefversie verlopen na een periode van 7 dagen.

Tekstanalyse

Gevoelens en onderwerpen evalueren om te begrijpen wat gebruikers willen

5.000 transacties per maand.