1

Selecteer uw API

2

Een API-sleutel ophalen

3

Begin de API te gebruiken

Computer Vision-API

Distilleer actiegegevens uit afbeeldingen

5.000 transacties, 20 per minuut.

Face API

Herken, identificeer, analyseer, organiseer en tag gezichten in foto's

30.000 transacties, 20 per minuut.

Spraak-API voor Bing

Spraak naar tekst converteren en omgekeerd om de bedoeling van gebruikers te begrijpen

5.000 transacties, 20 per minuut voor elke functie.

Sprekerherkenning-API PREVIEW

Gebruik spraak voor het identificeren en verifiëren van individuele sprekers

20.000 transacties per maand, 20 per minuut.

Bing Spell Check-API versie 7

Help gebruikers bij het corrigeren van spelfouten, het herkennen van de verschillen tussen namen, merknamen en slang, en het herkennen van homofonen tijdens het typen.

1.000 transacties per maand, maximaal 1 per seconde. Sleutels voor een proefversie verlopen na een periode van 30 dagen.

Tekstanalyse-API

Gevoelens en onderwerpen evalueren om te begrijpen wat gebruikers willen

5.000 transacties per maand.

Custom Decision Service PREVIEW

Custom Decision Service maakt gebruik van leren met bekrachtiging in een nieuwe benadering voor het personaliseren van inhoud.

50.000 transacties per maand, maximaal 20 per seconde. Sleutels voor een proefversie verlopen na een periode van 90 dagen.