Navigatie overslaan

Azure Basic-ondersteuning

Pilot

Een ondersteuningsaanvraag indienen

Welkom bij Microsoft Azure Basic-ondersteuning. We bieden u en een beperkt aantal andere gebruikers van Azure dit pilotprogramma aan om de ondersteuningsservices van Azure te kunnen verbeteren. Deze pilot geeft u de mogelijkheid om ondersteuningsfuncties te bekijken en uw mening daarover te geven.

Azure Basic-ondersteuning wordt aan uw bestaande dekking van Azure-ondersteuning toegevoegd door technische hulp van ervaren Azure-technici op het gebied van Azure-platformdiensten op te nemen. Zelfs als u geen betaald ondersteuningsplan hebt, kunt u Azure Basic-ondersteuning gebruiken om snel platformgerelateerde problemen op te lossen. En voor problemen die niet via deze pilot worden opgelost, kunt u hulp vinden in zelfhulpartikelen van Microsoft of via een betaald ondersteuningsabonnement.

Wanneer u gebruikmaakt van de Azure Basic-ondersteuning, kunt u eenvoudig een ondersteuningsaanvraag maken, uw ondersteuningsgeschiedenis volgen en de details van elk ingediend ticket bekijken en beheren in de Azure Preview Portal.

Veelgestelde vragen

 • Azure Basic-ondersteuning is een pilotprogramma dat is verspreid over een beperkt aantal gebruikers van Azure. Als onderdeel van de pilot heeft Microsoft dekking voor technische ondersteuning toegevoegd aan uw Azure-abonnement. U ontvangt nu technische en platformhulp van Azure-technici op diverse gebieden, waaronder installatie, configuratie, connectiviteit en productfouten.

 • Azure Basic-ondersteuning is een kortlopende pilot die eindigt op 31 december 2017.

 • U hebt of een e-mailuitnodiging ontvangen, of een uitnodiging via de Microsoft Azure Portal.

  Als u de uitnodiging hebt ontvangen via de Microsoft Azure Portal, zijn de functies van Azure Basic-ondersteuning automatisch toegevoegd aan uw Azure-account. Wanneer u uw eerste ondersteuningsaanvraag in de Microsoft Azure Portal maakt, wordt u gevraagd de voorwaarden van de pilot te accepteren. U moet ze accepteren om Azure Basic-ondersteuning te activeren.

  Als u per e-mail een uitnodiging hebt ontvangen om deel te nemen aan de pilot, zijn de functies van Azure Basic-ondersteuning automatisch toegevoegd aan uw Azure-account. Wanneer u uw eerste ondersteuningsaanvraag in de Microsoft Azure Portal maakt, wordt u gevraagd de voorwaarden van de pilot te accepteren. U moet ze accepteren om Azure Basic-ondersteuning te activeren.

 • Azure Basic-ondersteuning biedt aanvullende technische ondersteuningsdiensten en een manier waarop u feedback kunt geven bij uw ondersteuningservaring. Omdat uw organisatie bij het diagnosticeren en oplossen van fouten wordt geholpen door Microsoft-experts, kunt u optimaal gebruik maken van Azure en uw investering in de cloud.

 • Ga naar de Azure Preview Portal als u een ondersteuningsaanvraag wilt starten. In de portal kunt u een ondersteuningsaanvraag maken. Selecteer het categorietype 'Technisch' en het type ondersteuningsplan 'Basic'. Onderaan op deze pagina vindt u de stappen voor probleemoplossing.

 • Azure Basic-ondersteuning dekt de meeste platform- en technische ondersteuningsproblemen. Problemen veroorzaakt door toepassingen van derden of klantoplossingen vallen niet binnen het bereik van Azure Basic-ondersteuning. Als een probleem niet is opgenomen in het pilotprogramma, kunt u een ondersteuningscontract kopen om hulp te krijgen, of online naar zelfhulpdocumentatie zoeken.

 • Ondersteuning voor Azure-abonnementsbeheer is al opgenomen in uw Azure-account.

 • Er zijn twee manieren. In ons welkomstbericht dat u per e-mail hebt ontvangen hebben we een koppeling opgenomen naar een korte enquête waarin u uw kijk op Azure en Azure-ondersteuning kunt delen. Bovendien ontvangt u telkens nadat een ondersteuningskwestie is afgesloten een e-mail met een enquête waarin uw feedback over Azure Basic-ondersteuning wordt gevraagd. We vragen u de enquête in te vullen, want uw feedback is enorm waardevol en helpt ons onze ondersteuning te blijven verbeteren.

Een ondersteuningsaanvraag maken voor Azure

Naar Microsoft Azure Portal Help.

Klik op Ondersteuningsaanvraag maken. De blades Nieuwe ondersteuningsaanvraag en Type aanvraag worden geopend.

Volg de stappen in Nieuwe ondersteuningsaanvraag:

 1. TYPE AANVRAAG:

  Selecteer het type probleem dat u hebt: technisch, facturering, quota, abonnementsbeheer

 2. ABONNEMENT:

  Selecteer het Azure-abonnement waarvoor u ondersteuning nodig hebt.

 3. BRON:

  Selecteer het product waarvoor u ondersteuning nodig hebt.

 4. ONDERSTEUNINGSPLAN:

  Kies Basic (Pilot). Ga akkoord met de voorwaarden en klik op OK.

  Tip: u moet de voorwaarden van de pilotversie accepteren voordat u het Basic-ondersteuningsplan kunt gaan gebruiken.

 5. PROBLEEMCATEGORIE:

  Selecteer een probleemtype en -categorie en klik op OK.

 6. BESCHRIJVING:

  Eerste contactpersoon: controleer of het e-mailadres voor deze aanvraag correct is en verander het als dat niet zo is. Hiermee wordt niet het primaire e-mailadres van het account gewijzigd.

  Details: verstrek zo veel mogelijk informatie, waaronder foutmeldingen of stappen voor het oplossen van problemen die u hebt genomen.

  Tijdspanne: vermeld datum en tijd waarop het incident is begonnen. Geef ook uw tijdzone op.

  Bron: geef de naam en id van de bron op.

  Klik op OK wanneer u klaar bent.

Het incident wordt naar het ondersteuningsteam van Microsoft Azure gestuurd. Binnen één werkdag ontvangt u antwoord van een ondersteuningsmedewerker.

Ondersteuningsaanvragen beheren

U kunt bestaande ondersteuningsaanvragen beheren door op de blade Help + ondersteuning op Ondersteuningsaanvragen beheren te klikken.