Navigatie overslaan

Mijn rapporten bijwerken met de nieuwe namen voor de Azure-meters

 • De hieronder weergegeven stappen kunnen worden gebruikt om het toewijzingsspreadsheet te filteren op alleen de meters die u gebruikt. Klik hier voor meer informatie over de verbeteringen aan meternamen. Let op: de onderstaande schermopname is van een gebruiker met een Direct-abonnement. De waarden in de kolommen zijn mogelijk anders, afhankelijk van uw abonnement.

  1. Download hier de lijst met gestandaardiseerde meters en sla het bestand lokaal op (bijvoorbeeld in C:\AzureMetertoewijzing-nl.xls).
  2. Download een gedetailleerd gebruiksoverzicht of maak een werkmap op basis van de uitvoer van een van de beschikbare Azure API's en sla het bestand lokaal op (bijvoorbeeld in C:\AzureGebruik.xls). Bekijk hieronder een voorbeeld van een bestand met het gedetailleerde gebruik.
   • Als u een CSP-partner bent, kunt u een afstemmingsbestand op basis van gebruiksgegevens downloaden in het Partnercentrum. Opmerking: momenteel kan de maateenheid niet worden gevonden in het afstemmingsbestand of de CSP-prijslijst. Vanaf juli 2017 wordt de maateenheid opgenomen in zowel het afstemmingsbestand als de CSP-prijslijst.
   • Als u een Directe klant bent, kunt u het bestand Versie 2—Preview downloaden in de Azure-accountportal.
   • Als u een EA-klant bent, kunt u het rapport Gedetailleerde gebruiksgegevens downloaden in de Enterprise Portal onder Rapporten > Gebruiksgegevens downloaden.
   Voorbeeld van gedownload CSV-bestand
  3. Open het bestand GebruikAzure.xls en verwijder gegevens die geen verband houden met uw dagelijks gebruik (bijvoorbeeld informatie over instructies of de inrichtingsstatus). Wijzig de naam van het werkblad in Blad 1 als het die naam nog niet heeft.
  4. Schoon de gegevens in AzureGebruik.xls op voordat u VERT.ZOEKEN uitvoert om wijzigingen in de namen van meters te interpreteren.
   1. Verwijder de aanhalingstekens rond de meter-id (resource-GUID) van AzureGebruik.xls met de functie Zoeken/Vervangen in Excel om ervoor te zorgen dat u bij VERT.ZOEKEN geldige resultaten krijgt. Verplaats vervolgens de kolom Meter-id (Resource-GUID) naar links zodat deze kolom A wordt en u beter kunt zoeken met VERT.ZOEKEN. Sla het bestand vervolgens op. De gegevens die voor het vergelijken moeten worden gebruikt, moeten lijken op de onderstaande (de variaties in de namen van de meterkenmerken die in de onderstaande tabel als kolomkoppen worden weergegeven, zijn afhankelijk van welk Azure-abonnement u hebt).
    Schermopname van Excel-bestand
  5. Open het bestand AzureMetertoewijzing-nl.xls en maak een standaardfunctie VERT.ZOEKEN voor de meter-id (resource-GUID) naar het bestand AzureGebruik.xls.
   1. Voeg in bestand AzureMetertoewijzing-nl.xls een kolom toe rechts van kolom A.
   2. Voer de functie VERT.ZOEKEN in cel B2 in: =VERT.ZOEKEN(A2;'[AzureGebruik.xls]Blad 1'!$A:$A;1;ONWAAR)
   3. Filter de waarden N.v.t. uit kolom B om meters te verwijderen die u niet gebruikt. Het bijgewerkte bestand ziet eruit zoals het voorbeeld hieronder. Gefilterd resultaat
   4. De resultaten in bestand AzureMetertoewijzing-nl.xls bevatten alleen de meters die u hebt gebruikt en die in uw gebruiksoverzicht staan. Zie kolom C tot en met G voor de oude naamgeving van de meters. Zie kolom H tot en met L voor de nieuwe naamgeving.
 • In de volgende sectie wordt beschreven hoe u een overzicht kunt maken van de gebruikte meters in één gecombineerd rapport. Hierin worden zowel de oude als de nieuwe namen weergegeven. Deze instructies moeten worden gevolgd als u wilt zien hoe uw rapporten eruitzien als de nieuwe namen zijn geïmplementeerd. Klik hier voor meer informatie over de verbeteringen aan meternamen. Let op: de onderstaande schermopname is van een gebruiker met een Direct-abonnement. De waarden in de kolommen zijn mogelijk anders, afhankelijk van uw abonnement.

  1. Download hier de lijst met gestandaardiseerde meters en sla het bestand lokaal op (bijvoorbeeld in C:\AzureMetertoewijzing-nl.xls).
  2. Download een gedetailleerd gebruiksoverzicht of maak een werkmap op basis van de uitvoer van een van de beschikbare Azure API's en sla het bestand lokaal op (bijvoorbeeld in C:\AzureGebruik.xls). Bekijk hieronder een voorbeeld van een bestand met het gedetailleerde gebruik.
   • Als u een CSP-partner bent, kunt u een afstemmingsbestand op basis van gebruiksgegevens downloaden in het Partnercentrum. Opmerking: momenteel kan de maateenheid niet worden gevonden in het afstemmingsbestand of de CSP-prijslijst. Vanaf juli 2017 wordt de maateenheid opgenomen in zowel het afstemmingsbestand als de CSP-prijslijst.
   • Als u een Directe klant bent, kunt u het bestand Versie 2—Preview downloaden in de Azure-accountportal.
   • Als u een EA-klant bent, kunt u het rapport Gedetailleerde gebruiksgegevens downloaden in de Enterprise Portal onder Rapporten > Gebruiksgegevens downloaden.
   Voorbeeld van gedownload CSV-bestand
  3. Open het bestand GebruikAzure.xls en verwijder gegevens die geen verband houden met uw dagelijks gebruik (bijvoorbeeld informatie over instructies of de inrichtingsstatus).
  4. Schoon de gegevens in AzureGebruik.xls op voordat u VERT.ZOEKEN uitvoert om wijzigingen in de namen van meters te interpreteren.
   1. Verwijder de aanhalingstekens rond alle cellen van het bestand AzureGebruik.xls met de functie Zoeken/Vervangen in Excel om ervoor te zorgen dat u bij VERT.ZOEKEN geldige resultaten krijgt. Verplaats vervolgens de kolom Meter-id (Resource-GUID) naar links zodat deze kolom A wordt en u beter kunt zoeken met VERT.ZOEKEN. Sla het bestand vervolgens op. De gegevens die voor het vergelijken moeten worden gebruikt, moeten lijken op de onderstaande (de variaties in de namen van de meterkenmerken die in de onderstaande tabel als kolomkoppen worden weergegeven, zijn afhankelijk van welk Azure-abonnement u hebt).
  5. Open een nieuw Excel-bestand en geef het de naam Overzicht gebruik - Nieuwe namen.xls. Sla het bestand lokaal op.
  6. Kopieer en plak de gegevens vanuit het bestand GebruikAzure.xls in het bestand Overzicht gebruik - Nieuwe namen.xls in de volgorde zoals hieronder aangegeven. De gegevens vanuit het bestand AzureUsage.xls kopiëren en plakken
  7. Breng de functie VERT.ZOEKEN onder in de kolommen O-S van het bestand Overzicht gebruik - Nieuwe namen.xls om de kolommen G-K in het bestand AzureMetertoewijzing-nl.xls binnen te halen. Neem ook de koppen mee. Zie de onderstaande schermopname. Schermopname Overzicht gebruik
  8. Maak een draaitabel van het bestand Overzicht gebruik - Nieuwe namen.xls.
   1. Volg de onderstaande stappen als u de draaitabel wilt maken:
    1. Voeg een nieuw blad toe aan de werkmap Overzicht gebruik - Nieuwe namen.xls en geef het blad de naam Overzicht na-voor.
    2. Markeer alle cellen in het bestand Overzicht gebruik - Nieuwe namen.xls.
    3. Klik op het tabblad Invoegen en klik op Draaitabel. Maak de draaitabel voor het blad Overzicht na-voor.
    4. Voeg de volgende draaitabelvelden toe aan Rijen.
     1. Meter-id (resource-GUID)
     2. Metercategorie (servicenaam of naam)
     3. Metersubcategorie (servicetype of type)
     4. Meternaam (resourcenaam, resource, serviceresource)
     5. Meterregio (regio)
     6. Eenheid (meeteenheid)
     7. Nieuwe naamgeving: servicenaam, naam of metercategorie
     8. Nieuwe naamgeving: servicetype, type of metersubcategorie
     9. Nieuwe naamgeving: resourcenaam, resource, serviceresource of meternaam
     10. Nieuwe naamgeving: meterregio of regio
     11. Nieuwe naamgeving: eenheid of meeteenheid
    5. Voeg het veld Verbruikte hoeveelheid toe aan Waarden als een som van Verbruikte hoeveelheid.
    6. Klik op het tabblad Ontwerp op Rapportlay-out. Klik in de vervolgkeuzelijst op Tabelweergave.
    7. Klik met de rechtermuisknop op elke kolomkop en schakel het selectievakje Subtotaal <kopnaam> (d.w.z. Subtotaal Metercategorie (servicenaam of naam)) uit.
  9. De uiteindelijke uitvoer moet eruitzien zoals in het onderstaande voorbeeld: Schermopname Uiteindelijke uitvoer
 • In de volgende sectie wordt beschreven hoe u een overzicht kunt maken van de gebruikte meters in één gecombineerd rapport. Hierin worden zowel de oude als de nieuwe namen weergegeven. U dient deze instructies te volgen als de oude namen tijdelijk in uw rapporten moeten worden gebruikt nadat de nieuwe zijn geïmplementeerd. Klik hier voor meer informatie over de verbeteringen aan meternamen. Let op: de onderstaande schermopname is van een gebruiker met een Direct-abonnement. De waarden in de kolommen zijn mogelijk anders, afhankelijk van uw abonnement.

  1. Download hier de lijst met gestandaardiseerde meters en sla het bestand lokaal op (bijvoorbeeld in C:\AzureMetertoewijzing-nl.xls).
  2. Download een gedetailleerd gebruiksoverzicht of maak een werkmap op basis van de uitvoer van een van de beschikbare Azure API's en sla het bestand lokaal op (bijvoorbeeld in C:\AzureGebruik.xls). Bekijk hieronder een voorbeeld van een bestand met het gedetailleerde gebruik.
   • Als u een CSP-partner bent, kunt u een afstemmingsbestand op basis van gebruiksgegevens downloaden in het Partnercentrum. Opmerking: momenteel kan de maateenheid niet worden gevonden in het afstemmingsbestand of de CSP-prijslijst. Vanaf juli 2017 wordt de maateenheid opgenomen in zowel het afstemmingsbestand als de CSP-prijslijst.
   • Als u een Directe klant bent, kunt u het bestand Versie 2—Preview downloaden in de Azure-accountportal.
   • Als u een EA-klant bent, kunt u het rapport Gedetailleerde gebruiksgegevens downloaden in de Enterprise Portal onder Rapporten > Gebruiksgegevens downloaden.
   Voorbeeld van gedownload CSV-bestand
  3. Open een nieuw Excel-bestand en geef het de naam Overzicht gebruik - Oude namen.xls. Sla het bestand lokaal op.
  4. Schoon de gegevens in AzureGebruik.xls op voordat u VERT.ZOEKEN uitvoert om wijzigingen in de namen van meters te interpreteren.
   1. Verwijder de aanhalingstekens rond alle cellen van het bestand AzureGebruik.xls met de functie Zoeken/Vervangen in Excel om ervoor te zorgen dat u bij VERT.ZOEKEN geldige resultaten krijgt. Verplaats vervolgens de kolom Meter-id (Resource-GUID) naar links zodat deze kolom A wordt en u beter kunt zoeken met VERT.ZOEKEN. Sla het bestand vervolgens op. De gegevens die voor het vergelijken moeten worden gebruikt, moeten lijken op de onderstaande (de variaties in de namen van de meterkenmerken die in de onderstaande tabel als kolomkoppen worden weergegeven, zijn afhankelijk van welk Azure-abonnement u hebt).
  5. Kopieer en plak de gegevens vanuit het bestand GebruikAzure.xls in het bestand Overzicht gebruik - Oude namen.xls in de volgorde zoals hieronder aangegeven. De gegevens vanuit het bestand AzureUsage.xls kopiëren en plakken
  6. Breng de functie VERT.ZOEKEN onder in de kolommen O-S van het bestand Overzicht gebruik - Oude namen.xls om de kolommen B-F in het bestand AzureMetertoewijzing-nl.xls binnen te halen. Neem ook de koppen mee. Zie de onderstaande schermopname. Schermopname Overzicht gebruik
  7. Maak een draaitabel van het bestand Overzicht gebruik - Oude namen.xls.
   1. Volg de onderstaande stappen als u de draaitabel wilt maken:
    1. Voeg een nieuw blad toe aan de werkmap Overzicht gebruik - Nieuwe namen.xls en geef het blad de naam Overzicht na-voor.
    2. Markeer alle cellen in het bestand Overzicht gebruik - Nieuwe namen.xls.
    3. Klik op het tabblad Invoegen en klik op Draaitabel. Maak de draaitabel voor het blad Overzicht na-voor.
    4. Voeg de volgende draaitabelvelden toe aan Rijen.
     1. Meter-id (resource-GUID)
     2. Metercategorie (servicenaam of naam)
     3. Metersubcategorie (servicetype of type)
     4. Meternaam (resourcenaam, resource, serviceresource)
     5. Meterregio (regio)
     6. Eenheid (meeteenheid)
     7. Oude naamgeving: servicenaam, naam of metercategorie
     8. Oude naamgeving: servicetype, type of metersubcategorie
     9. Oude naamgeving: resourcenaam, resource, serviceresource of meternaam
     10. Oude naamgeving: meterregio of regio
     11. Oude naamgeving: eenheid of meeteenheid
    5. Voeg het veld Verbruikte hoeveelheid toe aan Waarden als een som van Verbruikte hoeveelheid.
    6. Klik op het tabblad Ontwerp op Rapportlay-out. Klik in de vervolgkeuzelijst op Tabelweergave.
    7. Klik met de rechtermuisknop op elke kolomkop en schakel het selectievakje Subtotaal <kopnaam> (d.w.z. Subtotaal Metercategorie (servicenaam of naam)) uit.
  8. De uiteindelijke uitvoer moet eruitzien zoals in het onderstaande voorbeeld: Schermopname Uiteindelijke uitvoer
 • De hieronder weergegeven stappen kunnen worden gebruikt om het toewijzingsspreadsheet te filteren op alleen de meters die u gebruikt en uitsluitend op basis van de meternaamkenmerken. U gebruikt deze stappen voordat de naamswijzigingen van kracht worden als u geen bestand met gebruiksgegevens voor de meter-id (resource-GUID) hebt. Klik hier voor meer informatie over de verbeteringen aan meternamen. Let op: de onderstaande schermopname is van een gebruiker met een Direct-abonnement. De waarden in de kolommen zijn mogelijk anders, afhankelijk van uw abonnement.

  1. Download hier de lijst met gestandaardiseerde meters en sla het bestand lokaal op (bijvoorbeeld in C:\AzureMetertoewijzing-nl.xls).
  2. Open een nieuw Excel-bestand en geef het bestand een naam (bijvoorbeeld Oude namen.xls). Sla het bestand lokaal op. Voeg de volgende koppen toe. Deze moeten worden aangepast, afhankelijk van uw Azure-abonnement. Zie onderstaand voorbeeld.
   Schermopname van Excel-bestand
  3. Voeg de gegevens over oude namen vanuit uw bestand toe aan het bestand Oude namen.xls op basis van de koppen die u hebt gemaakt. Zie de onderstaande schermopname. Schermopname van Excel-bestand
  4. In kolom F van het bestand Oude namen.xls moet u de gegevens van alle rijen samenvoegen. Voer de volgende formule in cel F2 in: =TEKST.SAMENVOEGEN(A2;" ";B2;" ";C2;" ";D2;" ";E2). Zie de onderstaande schermopname.
   Schermopname van Excel-bestand
   1. Kopieer en plak de inhoud van kolom F alleen als tekst. Hierdoor worden de formules verwijderd, maar blijven de resultaten in de cellen behouden. Verplaats vervolgens kolom F naar kolom A. Uw bestand moet lijken op het bestand hieronder.
    De gegevens vanuit het bestand AzureUsage.xls kopiëren en plakken
  5. Voeg in het bestand AzureMetertoewijzing-nl.xls een kolom in tussen kolommen F en G. Herhaal stap 3 en 3i door de kolommen B-F in het bestand AzureMetertoewijzing-nl.xls samen te voegen. Zie de onderstaande schermopname.
   Schermopname van Excel-bestand
  6. Voeg in het bestand AzureMetertoewijzing-nl.xls nog een kolom toe rechts van kolom G.
  7. Maak een standaardfunctie VERT.ZOEKEN voor kolom G in het bestand AzureMetertoewijzing-nl.xls naar kolom A in het bestand Oude namen.xls.
   1. Voer hiertoe de functie VERT.ZOEKEN in cel H2 in: =VERT.ZOEKEN(G2;'[Oude namen.xls.xlsx]Blad1'!$A:$A;1;ONWAAR)
   2. De oude namen kunnen in de loop der tijd zijn veranderd en komen dus niet meer overeen. Zie het huidige, gedetailleerde gebruiksoverzicht in de Azure Management Portal om de huidige naam van uw meter te vinden als er geen overeenkomst wordt gevonden.
  8. Filter kolom H om de resultaten met N.v.t. te verwijderen. Na het filteren worden door bestand AzureMetertoewijzing-nl.xls de meters alleen weergegeven in bestand Oude namen.xls. Als u de nieuwe namen wilt zien die overeenkomen met de meters in bestand Oude namen.xls, schuift u naar rechts in de werkmap om de kolommen I-M te zien. Zie de resultaten in de onderstaande schermopname. Schermopname Uiteindelijke uitvoer
 • De hieronder weergegeven stappen kunnen worden gebruikt om het toewijzingsspreadsheet te filteren op alleen de meters die u gebruikt en uitsluitend op basis van de meternaamkenmerken. U gebruikt deze stappen nadat de naamswijzigingen van kracht zijn geworden als u geen bestand met gebruiksgegevens voor de meter-id (resource-GUID) hebt. Klik hier voor meer informatie over de verbeteringen aan meternamen. Let op: de onderstaande schermopname is van een gebruiker met een Direct-abonnement. De waarden in de kolommen zijn mogelijk anders, afhankelijk van uw abonnement.

  1. Download hier de lijst met gestandaardiseerde meters en sla het bestand lokaal op (bijvoorbeeld in C:\AzureMetertoewijzing-nl.xls).
  2. Open een nieuw Excel-bestand en geef het bestand een naam (bijvoorbeeld Nieuwe namen.xls). Sla het bestand lokaal op. Voeg de volgende koppen toe. Deze moeten worden aangepast, afhankelijk van uw Azure-abonnement. Zie onderstaand voorbeeld.
   Schermopname van Excel-bestand
  3. Voeg de gegevens over nieuwe namen vanuit uw bestand toe aan het bestand Nieuwe namen.xls op basis van de koppen die u hebt gemaakt. Zie de onderstaande schermopname. Schermopname van Excel-bestand
  4. In kolom F van het bestand Nieuwe namen.xls moet u de gegevens van alle rijen samenvoegen. Voer de volgende formule in cel F2 in: =TEKST.SAMENVOEGEN(A2;" ";B2;" ";C2;" ";D2;" ";E2). Zie de onderstaande schermopname.
   Schermopname van Excel-bestand
   1. Kopieer en plak de inhoud van kolom F alleen als tekst. Hierdoor worden de formules verwijderd, maar blijven de resultaten in de cellen behouden. Verplaats vervolgens kolom F naar kolom A. De gegevens vanuit het bestand AzureUsage.xls kopiëren en plakken
  5. Herhaal stap 4 in kolom L van het bestand AzureMetertoewijzing-nl.xls door de kolommen G-K samen te voegen. Zie de onderstaande schermopname.
   Schermopname van Excel-bestand
  6. Maak een standaardfunctie VERT.ZOEKEN voor kolom G in het bestand AzureMetertoewijzing-nl.xls naar kolom A in het bestand Oude namen.xls.
   1. Voer hiertoe de functie VERT.ZOEKEN in cel H2 in: =VERT.ZOEKEN(G2;'[Oude namen.xls.xlsx]Blad1'!$A:$A;1;ONWAAR)
   2. De oude namen kunnen in de loop der tijd zijn veranderd en komen dus niet meer overeen. Zie het huidige, gedetailleerde gebruiksoverzicht in de Azure Management Portal om de huidige naam van uw meter te vinden als er geen overeenkomst wordt gevonden.
  7. Filter kolom M om de resultaten met N.v.t. te verwijderen. Na het filteren worden door het bestand AzureMetertoewijzing-nl.xls de meters alleen weergegeven in bestand Nieuwe namen.xls. Als u de oude namen wilt zien die overeenkomen met de meters in het bestand Nieuwe namen.xls, schuift u naar links in de werkmap om de kolommen B-F te zien. Zie de resultaten in de onderstaande schermopname. Schermopname Uiteindelijke uitvoer
 • Neem contact op met Ondersteuning voor Azure als u nog meer vragen hebt over de wijzigingen van de naam van de meterkenmerken.