Navigatie overslaan

Verbeteringen aan meternamen

Op basis van feedback van klanten introduceren we gestandaardiseerde namen voor Azure-meterkenmerken. Wanneer de datum naderbij komt, zullen we u daarvan per e-mail en via deze website op de hoogte te stellen. Dankzij deze wijzigingen is het makkelijker om Azure-resources te beheren en om een consistente taxonomie te maken tussen functiepagina's op de Azure-website, gedetailleerde gebruiksgegevens die van de beheerportal zijn gedownload, of API's, en facturen. Deze wijzigingen zijn niet van invloed op de gebruiksgegevens, de prijs of de unieke id van de meter (gerapporteerd als de meter-id of resource-GUID, afhankelijk van uw Azure-abonnement). Mogelijk moet u de rapporten aanpassen aan de nieuwe naamgeving.

De volgende tabel bevat illustratieve voorbeelden van de verbeterde meternamen. De alternatieve namen voor de meterkenmerken worden ter referentie tussen haakjes weergegeven.

indeling meternaam meter-id (resource-guid) metercategorie (servicenaam of naam) metersubcategorie (servicetype of type) meternaam (resourcenaam, resource, serviceresource) meterregio (regio) eenheid (meeteenheid)
Oude naamgeving a149966f-73b4-4e1d-b335-d2a572b1e6bd Data Services SQL Database Standaard S0-databasedagen Dagen
Nieuwe naamgeving SQL Database Standard S0 SQL DB 1 dag
Oude naamgeving 30ab1dae-8172-4b24-aa5b-3666d3f0fde1 Storage Geografisch redundant Standaard IO – Tabel/wachtrij (GB) GB
Nieuwe naamgeving Storage Tabellen en wachtrijen GR Storage 1 GB
Oude naamgeving 2005544f-659d-49c9-9094-8e0aea1be3a5 Virtuele machines A1 VM (Windows) Rekenuren Verenigde Staten (centraal) Uur
Nieuwe naamgeving Virtuele machines Standaard A-serie A1 Windows VM Verenigde Staten (centraal) 1 uur
Oude naamgeving 6c5c3140-e894-4ecf-aacc-60137b0bc93b Netwerken Uitgaande gegevensoverdracht (GB) Gov (US) GB
Nieuwe naamgeving Bandbreedte Uitgaande gegevensoverdracht Amerikaanse overheid 1 GB

Download een gedetailleerd spreadsheet met alle meters en de bijbehorende voor/na-kenmerkwaarden. Deze lijst wordt elke maand vernieuwd totdat de wijziging in productie is geïmplementeerd. Dus controleer de lijst regelmatig op updates die vóór de implementatie plaatsvinden. Als u wilt blijven rapporteren met gebruik van de oude namen, kunt u de toewijzingen in dit bestand gebruiken.

Om u door deze overgang te leiden, hebben we instructies verzameld waarmee u rapporten kunt bijwerken die afhankelijk zijn van de namen van de meterkenmerken.

Neem contact op met Ondersteuning voor Azure als u nog meer vragen hebt over de wijzigingen van de naam van de meterkenmerken.