Navigatie overslaan

Verzamelen van diagnostische informatie en geheugendumps van Azure door Microsoft Azure Ondersteuning

Krijg inzicht in wat er met Microsoft Ondersteuning wordt gedeeld wanneer u toegang verleent voor het delen van diagnostische informatie of ermee instemt of toestaat dat een volledige geheugendump wordt verzameld.

Het verzamelen van diagnostische gegevens

When you create a support request, the "Share diagnostic information" option gives your consent to allow a Microsoft Support engineer to remotely collect data from the Azure subscription(s) associated with your request in order to troubleshoot your issue. You can revoke this consent at any time.

Temporary access to the Azure portal for support engineers

Sharing diagnostic information allows Microsoft support engineers to temporarily use the Azure portal for read-only access to the Azure resources associated with your support request. With this access, engineers can troubleshoot your problem more quickly. They can also provide instructions and screenshots so you can take actions to help resolve the problem. Access is read-only and is removed when your support case is closed.

Welk type informatie wordt verzameld met uw toestemming?

Voorbeelden van diagnostische gegevens die worden verzameld zijn algemene logboeken, door het systeem gegenereerde gebeurtenislogboeken, registersleutels, logboeken voor foutopsporing, server-/databasegegevens, schermopnamen van de console* en basisinformatie over het netwerk en de opslag.

Voor problemen die te maken hebben met App Service worden HTTP-logboeken, gedetailleerde foutinformatie, KUDU-traceringen, Transform-logboeken, FREB-logboeken, Winsock-logboeken, gebeurtenislogboeken, DAAS-logboeken en WebJob-logboeken verzameld om het probleem te kunnen oplossen.

Er worden gegevens over Active Directory-objecten, zoals de eigenschappen van gebruikers en apparaten, en uw synchronisatieconfiguratie en gerelateerde logboeken, zoals aanmeldings-, audit- of synchronisatielogboeken, verzameld voor problemen met betrekking tot Azure AD Connect om fouten op te lossen.

Gedetailleerde bestandslijst

Een uitgebreide lijst met bestanden die worden verzameld, is te vinden in de volgende artikelen:

Artikel-id Service of omgeving
Logboeken van PaaS Logboeken van Microsoft Azure PaaS VM
Logboeken van IaaS Logboeken van Microsoft Azure IaaS VM
Logboeken van Service Fabric Logboeken van Microsoft Azure Service Fabric
Logboeken van StorSimple Ondersteuningspakketten en apparaatlogboeken van StorSimple
Logboeken van SQL Server Windows VM Logboeken van Azure SQL Server in VM
Azure Active Directory-logboeken Azure Active Directory-logboeken
Azure Stack Edge logs Azure Stack Edge support package and device logs
Azure Synapse Analytics logs Azure Synapse Analytics logs

*Als u een grafische toepassing voor het delen van het bureaublad gebruikt die werkt met de VGA-console van de virtuele machine, kan een schermopname informatie bevatten die wordt weergegeven in de consolesessie.

Verzamelen van een geheugendump

Wanneer u voor bepaalde problemen met virtuele machines een ondersteuningsaanvraag maakt, wordt u gevraagd of u ermee akkoord gaat dat de ondersteuning toegang krijgt tot het geheugen van de virtuele machine om de oorzaak van het probleem vast te stellen. Een volledige geheugendump is het grootste dumpbestand van een kernelmodus. Dit bestand bevat onder andere het gehele fysieke geheugen dat door Windows wordt gebruikt. Een volledige geheugendump, bevat standaard geen fysiek geheugen dat door de firmware van het platform wordt gebruikt.

De dump wordt van het rekenknooppunt (Azure-host) waar de informatie is gemaakt naar een andere server gekopieerd voor foutopsporing binnen hetzelfde datacenter. Klantgegevens worden beschermd omdat de gegevens binnen de beveiligde grens van Azure blijven. Meer informatie over hoe klantgegevens in Azure worden opgeslagen.

Het dumpbestand wordt gemaakt door een opgeslagen status van de virtuele machine (VM) in Hyper-V te genereren. Tijdens dit proces wordt de virtuele machine tot maximaal 10 minuten onderbroken. Daarna wordt de werking ervan hervat. De virtuele machine wordt als onderdeel van dit proces niet opnieuw opgestart.

Hoe wordt er omgegaan met uw gegevens?

Alle gegevens die worden verzameld voor ondersteuningsdoeleinden, worden beheerd conform de verplichtingen die worden beschreven in het Vertrouwenscentrum van Microsoft.

Het intrekken van uw toestemming is niet van toepassing op alle gegevens die eerder met uw toestemming zijn verzameld.

Voor niet-verbonden omgevingen zorgt Microsoft ervoor dat de diagnostische gegevens die worden verzameld om uw probleem op te lossen, binnen de grens blijven.