Navigatie overslaan

Verzamelen van diagnostische informatie en geheugendumps van Azure door Microsoft Azure Ondersteuning

Zorg dat u begrijpt wat er met Microsoft Ondersteuning wordt gedeeld wanneer u toegang verleent tot het verzamelen van een volledige geheugendump en tot diagnostische informatie van de Microsoft Azure Portal.

Het verzamelen van diagnostische gegevens

In de nieuwe versie van Microsoft Azure Portal geeft u met de functie Diagnostische informatie delen een technicus van Microsoft Ondersteuning toestemming om op afstand gegevens te verzamelen over uw Azure Virtual Machines/Azure Cloud Services waarop het huidige ondersteuningsincident betrekking heeft, om zodoende uw probleem te kunnen oplossen. Voorbeelden van diagnostische gegevens die worden verzameld zijn algemene logboeken, door het systeem gegenereerde gebeurtenislogboeken, registersleutels, logboeken voor foutopsporing, server-/databasegegevens en basisinformatie over het netwerk en de opslag.

Voor problemen die te maken hebben met App Service worden HTTP-logboeken, gedetailleerde foutinformatie, KUDU-traceringen, Transform-logboeken, FREB-logboeken, Winsock-logboeken, gebeurtenislogboeken, DAAS-logboeken en WebJob-logboeken verzameld om het probleem te kunnen oplossen.

U kunt deze toegang intrekken door contact op te nemen met een ondersteuningsmedewerker, die het verzamelen van verdere diagnostische informatie met betrekking tot dit ondersteuningsincident voorkomt. Een uitgebreide lijst met bestanden die worden verzameld, is te vinden in de volgende artikelen:

Artikel-id Service of omgeving
Logboeken van Windows Server Windows Server 2008 R2 en Windows Server 2012
Logboeken van PaaS Logboeken van Microsoft Azure PaaS VM
Logboeken van IaaS Logboeken van Microsoft Azure IaaS VM
Logboeken van Service Fabric Logboeken van Microsoft Azure Service Fabric
Logboeken van StorSimple Ondersteuningspakketten en apparaatlogboeken van StorSimple
Logboeken van SQL Server Windows VM Logboeken van Azure SQL Server in VM

Verzamelen van een geheugendump

Wat is een volledige geheugendump?

Een volledige geheugendump is het grootste dumpbestand van een kernelmodus. Dit bestand bevat onder andere het gehele fysieke geheugen dat door Windows wordt gebruikt. Een volledige geheugendump, bevat standaard geen fysiek geheugen dat door de firmware van het platform wordt gebruikt.

De dump wordt van het rekenknooppunt (Azure-host) waar het wordt gemaakt, naar een andere server gekopieerd om problemen binnen hetzelfde datacenter te kunnen oplossen. Klantgegevens worden beschermd omdat de gegevens de beveiligde grenzen van Azure niet overschrijden. Meer informatie over hoe klantgegevens in Azure worden opgeslagen.

Het dumpbestand wordt gemaakt door een opgeslagen status van de virtuele machine (VM) in Hyper-V te genereren. Tijdens dit proces wordt de virtuele machine tot maximaal 10 minuten onderbroken. Daarna wordt de werking ervan hervat. De virtuele machine wordt als onderdeel van dit proces niet opnieuw opgestart.

Diagnostische gegevens over opstarten inschakelen

Wanneer u de functie voor diagnostische gegevens over opstarten inschakelt, worden er logboeken met diagnostische gegeven vastgelegd van de host waarop de virtuele machine wordt uitgevoerd door de seriële console-uitvoer en schermopnamen van de virtuele machine vast te leggen. Daarnaast kan zodoende de virtuele harde schijf van het besturingssysteem (OS VHD) via het Azure-platform op inrichtingsfouten worden gecontroleerd voor gedetailleerde informatie over de oorzaak van fouten. Toegang tot de OS VHD biedt informatie over het gastbesturingssysteem, de systeembestanden op de OS VHD, aangepaste scripts en meer.

Hoe wordt er omgegaan met uw gegevens?

Het intrekken van uw toestemming is niet van toepassing op alle gegevens die eerder met uw toestemming zijn verzameld. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het oplossen van uw probleem, en worden zonder uw toestemming niet gebruikt voor marketing, reclame of andere commerciële doeleinden. Alle door Microsoft Ondersteuning verzamelde gegevens kunnen maximaal 90 dagen worden bewaard en worden verwerkt conform ons standaardprivacybeleid. Meer informatie over het beleid voor het bewaren van gegevens.