Navigatie overslaan

Samenvatting van SLA voor Azure-services

Laatst bijgewerkt: maart 2018

Azure Active Directory

We garanderen een beschikbaarheid van ten minste 99,9% voor de Azure Active Directory Basic- en Premium-services. De services worden aangemerkt als beschikbaar in de volgende scenario's:

 • Gebruikers kunnen zich aanmelden bij de service, zich aanmelden bij het toegangspaneel, hebben toegang tot toepassingen op het toegangspaneel en kunnen wachtwoorden opnieuw instellen.
 • IT-beheerders kunnen vermeldingen in de directory maken, lezen, schrijven en verwijderen of gebruikers inrichten of verwijderen voor toepassingen in de directory.

Voor de gratis laag van Azure Active Directory geldt geen SLA.

SLA voor Active Directory downloaden

Volledige details weergeven

Azure Active Directory B2C

Wij garanderen een beschikbaarheid van ten minste 99,9% van de Azure Active Directory B2C-service. De service wordt aangemerkt als beschikbaar voor een directory in de volgende scenario's:

 • De service kan het volgende verwerken: aanmelden, inloggen, profielbewerkingen, opnieuw instellen van wachtwoorden en verzoeken om multi-factor authentication.
 • Ontwikkelaars kunnen vermeldingen in de directory maken, lezen, schrijven en verwijderen.

Voor de gratis laag van Azure Active Directory B2C geldt geen SLA.

Volledige details weergeven

Azure Active Directory Domain Services

Wij garanderen dat tenminste 99,9% van de Azure Active Directory Domain Services-aanvragen voor domeinverificatie van gebruikersaccounts die tot het Beheerde Domein behoren, LDAP-binding aan de hoofd-DSE, of DNS-zoekacties van records, zal slagen.

Volledige details weergeven

Azure Advisor

Advisor is een gratis service en heeft daarom zelf geen SLA met financiële garantie.

Volledige details weergeven

Azure Analysis Services

We garanderen een slagingspercentage van ten minste 99,9% voor alle clientbewerkingen die op een Azure Analysis Services-database worden uitgevoerd.

Volledige details weergeven

API Management

 • We garanderen dat API Management Service-exemplaren die worden uitgevoerd in de Standard-laag minstens 99,9% van de tijd reageren op verzoeken om bewerkingen uit te voeren.
 • We garanderen dat API Management Service-exemplaren die worden uitgevoerd in de Premium-laag in twee of meer regio's minstens 99,95% van de tijd reageren op verzoeken om bewerkingen uit te voeren.

Er wordt geen SLA geleverd voor de Developer-laag van de API Management Service.

Volledige details weergeven

App Service

We garanderen dat apps die via een klantabonnement worden uitgevoerd, 99,95% van de tijd beschikbaar zijn. Er wordt geen SLA verstrekt voor apps onder de lagen Gratis of Gedeeld.

Volledige details weergeven

Application Gateway

We garanderen dat er voor elke Application Gateway-cloudservice twee of meer gemiddelde of grotere exemplaren minstens 99,95% van de tijd beschikbaar zijn.

Volledige details weergeven

Application Insights

We garanderen dat de gegevenslatentie van de Application Insights-service ten minste 99,9% van de tijd niet meer dan twee uur bedraagt.

Volledige details weergeven

Automation

Wij garanderen dat ten minste 99,9% van de runbooktaken binnen 30 minuten van de geplande uitvoertijd wordt gestart.

Wij garanderen een beschikbaarheid van ten minste 99,9% van de Azure Automation DSC-agentservice.

Voor de gratis laag van Azure Automation geldt geen SLA.

Volledige details weergeven

Automation en beheer

De beschikbaarheid van Automation en beheer is gebaseerd op de SLA van de onderliggende Log Analytics-werkruimte en gebruikte Automation-accountresources. Zie de SLA van Log Analytics en SLA van Automation voor meer informatie.

Volledige details weergeven

Azure Maps

We garanderen dat Azure Maps ten minste 99,9% van de tijd beschikbaar is.

Volledige details weergeven

Backup

We garanderen een beschikbaarheid van ten minste 99,9% voor de functionaliteit voor maken en herstellen van de Azure Backup-service.

Volledige details weergeven

BizTalk Services

Wij garanderen dat klanten ten minste 99,9% van de tijd gebruik kunnen maken van de verbinding tussen hun BizTalk Service-omgevingen in de Basis-, Standaard- en Premium-lagen en onze internet-gateway. Wij bieden geen SLA voor de Developer-laag van BizTalk Services.

Volledige details weergeven

Azure Bot Service

Microsoft garandeert dat de Azure Bot Service Premium Channels REST API-aanroepen naar het Premium Channels API-eindpunt 99,9% van de tijd worden ontvangen en verwerkt.

Volledige details weergeven

Cache

We garanderen dat klanten ten minste 99,9% van de tijd gebruik kunnen maken van de verbinding tussen de eindpunten voor Cache en onze internet-gateway.

Volledige details weergeven

Cognitive Services

Wij bieden de garantie dat Cognitive Services die in de Standard-laag worden uitgevoerd, minimaal 99,9% van de tijd beschikbaar zijn. Er is geen SLA voor de gratis laag.

Volledige details weergeven

CDN (Content Delivery Network)

We kunnen garanderen dat CDN ten minste 99,9% van de tijd reageert op clientaanvragen en de gewenste inhoud zonder fouten levert. Gegevens van elk commercieel onafhankelijk meetsysteem dat u voor het bewaken van uw inhoud wilt gebruiken, worden door ons gecontroleerd en geaccepteerd. U moet een set agents selecteren in de lijst met standaardagents van het meetsysteem die algemeen beschikbaar zijn en die ten minste vijf afzonderlijke geografische locaties vertegenwoordigen in grote stedelijke gebieden overal ter wereld (met uitzondering van de Volksrepubliek China).

Volledige details weergeven

Cloud Services en Virtual Machines

 • Voor Cloud Services garanderen we dat bij implementatie van twee of meer rolexemplaren in verschillende fout- en upgradedomeinen minimaal één rolexemplaar ten minste 99,95% van de tijd rolexemplaarconnectiviteit heeft.
 • Voor alle Virtual Machines waarvoor twee of meer exemplaren zijn geïmplementeerd in dezelfde beschikbaarheidsset, garanderen we dat u ten minste 99,95% van de tijd VM-connectiviteit hebt met minimaal één exemplaar.
 • Voor elke Virtual Machine waarvoor één exemplaar met Premium Storage voor alle schijven is geïmplementeerd, garanderen we dat u ten minste 99,9% van de tijd VM-connectiviteit hebt.

Volledige details weergeven

Container Registry

Azure Container Registry is een gratis service, en heeft daarom geen SLA met financiële garantie. Maar op de beschikbaarheid van de onderliggende opslag is de SLA voor Opslag van toepassing. Zie SLA voor Opslag voor meer informatie.

Volledige details weergeven

Azure Cosmos DB

Azure Cosmos DB is een volledig beheerde NoSQL-documentdatabaseservice voor query's en transactieverwerking via gegevens zonder schema, voorspelbare en betrouwbare prestaties en snelle ontwikkeling. De service garandeert een beschikbaarheid, doorvoercapaciteit, lage latentie en consistentie van 99,99%.

Volledige details weergeven

Data Catalog

 • Wij garanderen een beschikbaarheid van minimaal 99,9% van de Data Catalog Standard Edition voor Data Catalog-beheerders bij het toevoegen en/of verwijderen van gebruikers.
 • Wij garanderen een beschikbaarheid van minimaal 99,9% van de Data Catalog Standard Edition voor Data Catalog-gebruikers bij het uitvoeren van API-aanroepen naar de Data Catalog-service voor het registreren, zoeken naar en verwijderen van vermeldingen.

Voor de gratis laag van Azure Data Catalog geldt geen SLA

Volledige details weergeven

Data Lake Analytics

We garanderen dat Data Lake Analytics ten minste 99,9% van de tijd beschikbaar is.

Volledige details weergeven

Data Lake Store

We garanderen dat Data Lake Store ten minste 99,9% van de tijd beschikbaar is.

Volledige details weergeven

Azure DDoS-beveiliging

We garanderen dat de service DDoS Protection ten minste 99,99% van de tijd beschikbaar is.

Volledige details weergeven

Azure DevTest Labs

Azure DevTest Labs is een gratis service en heeft daarom zelf geen SLA met financiële garantie. De beschikbaarheid van uw Lab is gebaseerd op de SLA van de onderliggende virtuele machines, opslag en gebruikte sleutelkluisresources. Zie de Virtual Machine SLA en Storage SLA en Key Vault SLA voor meer informatie.

Volledige details weergeven

Azure DNS

Wij garanderen dat geldige DNS-aanvragen ten minste 99,99% van de tijd een reactie zullen ontvangen van ten minste één Azure DNS-naamserver.

Volledige details weergeven

Event Grid

Wij garanderen dat klanten 99,99% van de tijd berichten op Event Grid kunnen publiceren.

Volledige details weergeven

Event Hubs

Voor de lagen Basic en Standard van Event Hubs kunnen we garanderen dat in ten minste 99,9% van de gevallen correct geconfigureerde toepassingen berichten kunnen verzenden of ontvangen of andere bewerkingen kunnen uitvoeren op de Event Hub.

Volledige details weergeven

ExpressRoute

We garanderen dat het toegewezen ExpressRoute-circuit ten minste 99,95% van de tijd beschikbaar is.

Volledige details weergeven

Functions

Voor Functions-apps die onder App Service-abonnementen vallen, geven we de garantie dat de bijbehorende Functions-rekenkracht 99,95% van de tijd beschikbaar is.

Er wordt geen SLA verstrekt voor Functions-apps die onder consumptieve abonnementen vallen.

Volledige details weergeven

HockeyApp

Voor de HockeyApp-service wordt een beschikbaarheid van minstens 99,9% gegarandeerd.

Volledige details weergeven

HDInsight

Voor HDInsight garanderen we dat elke HDInsight-cluster die u implementeert tijdens een factureringsperiode van een maand ten minste 99,9% van de tijd externe verbinding zal hebben.

Volledige details weergeven

Inzicht en analyse

De beschikbaarheid van Insight and Analytics is gebaseerd op de SLA van de onderliggende Log Analytics-werkruimte en gebruikte Automation-accountresources. Zie de SLA van Log Analytics en SLA van Automation voor meer informatie.

Volledige details weergeven

IoT Hub

 • Voor IoT Hub garanderen we dat geïmplementeerde IoT-hubs ten minste 99,9% van de tijd berichten kunnen verzenden vanaf en ontvangen van geregistreerde apparaten en dat de Service maak-, lees-, bijwerk- en verwijderbewerkingen kan uitvoeren op IoT-hubs.
 • Voor de IoT Hub Device Provisioning Service garandeert Microsoft dat de geïmplementeerde inrichtingsservices ten minste 99,9% van de tijd inrichtingsaanvragen kan ontvangen van apparaten en ze kan registreren bij IoT Hub.
 • Er is geen SLA voor de gratis laag van IoT Hub.

Volledige details weergeven

Key Vault

Wij garanderen dat ten minste 99,9% van de tijd Key Vault-transacties binnen 5 seconden worden uitgevoerd.

Volledige details weergeven

Log Analytics

We garanderen dat logboekgegevens minstens 99,9% van de tijd binnen zes uur nadat de gegevens in de wachtrij zijn geplaatst voor indexering door de service Operations Management Suite Log Analytics worden geïndexeerd.

Er geldt geen SLA voor de gratis laag van Operations Management Suite Log Analytics.

Volledige details weergeven

Load Balancer

Microsoft garandeert dat een eindpunt met gelijke taakverdeling met Azure Standard Load Balancer, die wordt ingezet voor twee of meer exemplaren van een virtuele machine met de status In orde, gedurende 99,99% van de tijd beschikbaar is.

Basic Load Balancer is uitgesloten van deze SLA.

Volledige details weergeven

Logische apps

We garanderen dat logische apps die via een klantabonnement worden uitgevoerd, 99,9% van de tijd beschikbaar zijn.

Volledige details weergeven

Machine Learning Studio

 • Voor de Request Response Service (RRS) garanderen we 99,95% beschikbaarheid van API-transacties.
 • Voor de Batch Execution Service (BES) en beheer-API's garanderen we 99,9% beschikbaarheid van API-transacties.

Er is geen SLA voor de gratis laag van Machine Learning.

Volledige details weergeven

Door Azure beheerde toepassingen

Azure Managed Applications beschikt niet over een eigen financieel ondersteunde SLA. De onderliggende infrastructuur en softwareservices worden bepaald door de eigen SLA's.

Volledige details weergeven

Managed Disks

Managed Disks heeft zelf geen SLA met financiële ondersteuning. De beschikbaarheid van Managed Disks is gebaseerd op de SLA van de onderliggende gebruikte opslag en virtuele machine waaraan Managed Disks gekoppeld is. Zie de SLA’s voor Virtual Machines en Storage voor meer informatie.

Volledige details weergeven

Media Services

 • Voor Media Services Encoding garanderen we 99,9% beschikbaarheid van REST API-transacties.
 • Voor Streaming worden aanvragen met een gegarandeerde beschikbaarheid van 99.9% verwerkt voor bestaande media-inhoud wanneer minimaal één streamingeenheid is aangeschaft.
 • We garanderen voor Livekanalen dat actieve kanalen ten minste 99,9% van de tijd kunnen beschikken over externe connectiviteit.
 • Voor Content Protection garanderen we dat sleutelverzoeken minstens 99,9% van de tijd worden verwerkt.
 • Voor Indexer garanderen we dat we 99,9% van de tijd erin zullen slagen om aan Indexer Task-verzoeken te voldoen die zijn verwerkt met een Gereserveerde Encoding-eenheid.

Volledige details weergeven

Mobile Services

Wij garanderen een beschikbaarheid van 99,9% voor REST API-aanroepen naar alle ingerichte Mobiele services van Azure die worden uitgevoerd in de lagen Standaard en Premium in het abonnement van een klant. Voor de gratis laag van Mobile Services geldt geen SLA.

Volledige details weergeven

Azure Monitor

Azure Monitor is een gratis service en heeft daarom zelf geen SLA met financiële garantie.

Volledige details weergeven

Multi-Factor Authentication

We garanderen 99,9% beschikbaarheid van Multi-Factor Authentication van Azure. De service is niet beschikbaar als er geen verificatieaanvragen kunnen worden ontvangen of verwerkt voor de provider van Multi-Factor Authentication die in een klantabonnement is geïmplementeerd.

Volledige details weergeven

Azure Database voor MySQL

Microsoft garandeert dat klanten ten minste 99,99% van de tijd gebruik kunnen maken van de verbinding tussen hun Azure Database for MySQL-server en onze internetgateway.

Volledige details weergeven

Network Watcher

Microsoft garandeert dat diagnostische hulpprogramma's voor netwerken gedurende 99,9% van de tijd correct worden uitgevoerd en een antwoord genereren.

Volledige details weergeven

Azure Database voor PostgreSQL

Microsoft garandeert dat klanten ten minste 99,99% van de tijd gebruik kunnen maken van de verbinding tussen hun Azure Database for PostgreSQL-server en onze internetgateway.

Volledige details weergeven

Power BI Embedded

We garanderen ten minste 99,9% beschikbaarheid van Power BI Embedded voor het uitvoeren van API-aanroepen en insluiten van rapporten door gebruikers.

Volledige details weergeven

Beveiliging en herstel

De beschikbaarheid van Bescherming en herstel is gebaseerd op de SLA van de onderliggende Backup- en Site Recovery-accountresources die worden gebruikt. Zie de SLA van Backup en SLA van Site Recovery voor meer informatie.

Volledige details weergeven

SAP HANA op Azure (grote exemplaren)

 • Voor SAP HANA op Azure dat is geconfigureerd in een paar voor maximale beschikbaarheid, garanderen we dat u ten minste 99,99% van de tijd verbinding hebt met één exemplaar.
 • Voor één exemplaar garanderen we dat u ten minste 99,9% van de tijd verbinding hebt.

Volledige details weergeven

Scheduler

Wij garanderen dat ten minste 99,9% van de tijd alle geplande taken worden gestart binnen 30 minuten van de geplande uitvoertijd.

Volledige details weergeven

Azure Search

We garanderen minstens 99,9% beschikbaarheid voor verzoeken voor indexquery's wanneer een exemplaar van de Azure Search-service is geconfigureerd met twee of meer replica's, en voor verzoeken voor indexupdates wanneer een exemplaar van de Azure Search-service is geconfigureerd met drie of meer replica's. Er is geen SLA voor de gratis laag.

Volledige details weergeven

Beveiligingscentrum

Wij garanderen 99,9% beschikbaarheid van de beveiligingsbewakingsinformatie van een beveiligd knooppunt voor de Standard-laag van Azure Security Center. Voor de gratis laag van Azure Security Center geldt geen SLA.

Volledige details weergeven

Beveiliging en naleving

De beschikbaarheid van Beveiliging en naleving is gebaseerd op de SLA van de onderliggende Log Analytics-werkruimte en gebruikte Automation-accountresources. Zie de SLA van Log Analytics en SLA van Automation voor meer informatie.

Volledige details weergeven

Service Bus

 • Voor Service Bus Relayen garanderen we dat correct geconfigureerde toepassingen ten minste 99,9% van de tijd verbinding kunnen maken met een geïmplementeerde omleiding.
 • Voor Service Bus-wachtrijen en -onderwerpen garanderen we dat correct geconfigureerde toepassingen ten minste 99,9% van de tijd berichten kunnen verzenden of ontvangen of andere bewerkingen kunnen uitvoeren op een geïmplementeerde omleiding of een geïmplementeerd onderwerp.
 • Voor de laag Basic van Service Bus en Standard van Notification Hub garanderen wij dat ten minste 99,9% van de tijd correct geconfigureerde toepassingen meldingen kunnen verzenden of registratiebeheerbewerkingen kunnen uitvoeren met betrekking tot een Notification Hub.
 • Voor de lagen Basic en Standard van Event Hubs kunnen we garanderen dat in ten minste 99,9% van de gevallen correct geconfigureerde toepassingen berichten kunnen verzenden of ontvangen of andere bewerkingen kunnen uitvoeren op de Event Hub.

Volledige details weergeven

Service Fabric

Service Fabric is een gratis service, en heeft daarom zelf geen SLA met financiële garantie. De beschikbaarheid van uw Service Fabric-cluster is gebaseerd op de SLA van de onderliggende virtuele machines en gebruikte opslagresources. Zie de Virtual Machine SLA en Storage SLA voor meer informatie.

Volledige details weergeven

Site Recovery

 • We garanderen een beschikbaarheid van ten minste 99,9% van de service Site Recovery voor elk beschermd exemplaar dat is geconfigureerd voor on-premises naar on-premises failover. De beschikbaarheid wordt berekend voor een maandelijkse factureringscyclus.
 • Voor elke beschermde instantie geconfigureerd voor On-Premises-to-Azure geplande en ongeplande failover garanderen wij een beoogde hersteltijd (RTO, Recovery Time Objective) van twee uur.

Volledige details weergeven

Azure SQL Database

Basic-, Standard- en Premium-lagen

We garanderen dat klanten ten minste 99,99% van de tijd kunnen gebruikmaken van de verbinding tussen hun enkele of elastische Basic, Standard of Premium Microsoft Azure SQL Database en onze internetgateway.

Web- en Business-lagen (beëindigd)

We garanderen dat klanten ten minste 99,9% van de tijd kunnen gebruikmaken van hun de verbinding tussen hun Web of Business Microsoft Azure SQL Database en onze internetgateway.

Volledige details weergeven

SQL Data Warehouse

We garanderen een slagingspercentage van ten minste 99,9% voor alle clientbewerkingen die op een SQL Data Warehouse-database worden uitgevoerd.

Volledige details weergeven

SQL Server Stretch Database

We garanderen dat klanten ten minste 99,9 procent van de tijd gebruik kunnen maken van de verbinding tussen hun SQL Server Stretch Database en onze internetgateway.

Volledige details weergeven

Storage

 • We garanderen dat we 99,99% (99,9% voor de koude toegangslaag) van de tijd erin zullen slagen om aan procesverzoeken voor het lezen van gegevens van Read Access-Geo Redundant Storage-accounts (RA-GRS) te voldoen, mits mislukte pogingen tot het lezen van gegevens van de primaire regio opnieuw kunnen worden uitgevoerd op de secundaire regio.
 • We garanderen dat we ten minste 99,9% (99% voor de koude toegangslaag) van de tijd erin zullen slagen om procesverzoeken te verwerken voor het lezen van gegevens van accounts voor lokaal redundante opslag (LRS, locally redundant storage), voor zoneredundante opslag (ZRS, zone redundant storage) en voor geografisch reduntante opslag (GRS, geo redundant storage).
 • We garanderen dat we ten minste 99,9% (99% voor de koude toegangslaag) van de tijd erin zullen slagen om procesverzoeken te verwerken voor het schrijven van gegevens naar accounts voor lokaal redundante opslag (LRS, locally redundant storage), voor zoneredundante opslag (ZRS, zone redundant storage), voor geografisch reduntante opslag (GRS, geo redundant storage) en accounts voor Read Access-Geo Redundant Storage (RA-GRS).

Volledige details weergeven

StorSimple

 • We garanderen een beschikbaarheid van ten minste 99,9% voor de functionaliteit van back-ups maken, meerdere lagen in de cloud en het herstellen van de Azure StorSimple-service.
 • We garanderen dat we tenminste 99,9% van de tijd verzoeken aan de Azure StorSimple Data Manager succesvol zullen verwerken.

Volledige details weergeven

Stream Analytics

 • Er wordt een beschikbaarheid van minstens 99,9% gegarandeerd voor de Stream Analytics API.
 • Geïmplementeerde Stream Analytics-taken verwerken gegarandeerd 99,9% van de tijd gegevens of ze zijn beschikbaar voor het verwerken van gegevens.

Volledige details weergeven

Time Series Insights

Microsoft garandeert dat aanvragen voor de Time Series Insights data plane-API minstens 99,9% van de tijd volledig worden uitgevoerd.

Volledige details weergeven

Traffic Manager

Wij garanderen dat DNS-query's ten minste 99,99% van de tijd een geldige reactie zullen ontvangen van ten minste één van onze naamserverclusters van Traffic Manager van Azure.

Volledige details weergeven

Schaalsets voor virtuele machines

Schaalsets voor virtuele machines is een gratis service en heeft daarom zelf geen SLA met financiële garantie. Maar als de schaalsets voor virtuele machines virtuele machines bevatten in minimaal 2 foutdomeinen, is de beschikbaarheid van de SLA voor de onderliggende virtuele machines van toepassing. Zie de SLA voor Virtual Machines voor meer informatie.

Volledige details weergeven

Visual Studio Team Services

 • Wij garanderen ten minste 99,9% beschikbaarheid van Visual Studio Team Services voor gebruikers met een betaalde versie van Visual Studio Team Services, waaronder gebruikers met betaalde op gebruikers gebaseerde extensies voor Visual Studio Team Services, voor toegang tot het gekoppelde Visual Studio Team Services-account.
 • Wij garanderen ten minste 99,9% beschikbaarheid voor het uitvoeren van opbouwbewerkingen met de betaalde service Bouwen van Visual Studio Team Services.
 • Wij garanderen ten minste 99,9% beschikbaarheid voor het uitvoeren van bewerkingen voor belastingtests met de service Belasting testen van de betaalde versie van Visual Studio Team Services.
 • Wij garanderen ten minste 99,9% beschikbaarheid voor het uitvoeren van opbouw- en implementatiebewerkingen met de service Build and Deployment van de betaalde versie van Visual Studio Team Services.
 • Wij garanderen ten minste 99,9% beschikbaarheid voor het uitvoeren van zoekopdrachten naar code met de betaalde service Code Search Service van Visual Studio Team Services.

Volledige details weergeven

Visual Studio App Center

 • Microsoft garandeert ten minste 99,9% beschikbaarheid voor het uitvoeren van buildbewerkingen met de bouwservice van Visual Studio App Center.
 • Microsoft garandeert ten minste 99,9% beschikbaarheid voor het uitvoeren van testbewerkingen met de testservice van Visual Studio App Center.
 • Microsoft garandeert ten minste 99,9% beschikbaarheid voor het uitvoeren van pushmeldingbewerkingen met de pushmeldingservice van Visual Studio App Center.

Volledige details weergeven

VPN Gateway

Wij garanderen een beschikbaarheid van 99,9% voor elke Basic-gateway voor VPN of Basic-gateway voor ExpressRoute.

Wij garanderen een beschikbaarheid van 99,95% voor elke Standard-gateway, High Performance-gateway, en VpnGw1-, VpnGw2- of VpnGw3-gateway voor VPN.

Wij garanderen een beschikbaarheid van 99,95% voor elke Standard-gateway, High Performance-gateway of Ultra Performance-gateway voor ExpressRoute.

Volledige details weergeven

Azure Information Protection

Microsoft garandeert dat eindgebruikers 99,9% van de tijd IRM-documenten en e-mails kunnen maken en gebruiken.

Volledige details weergeven

Microsoft geeft ten minste 90 dagen van te voren aan als er ongunstige wijzigingen in het materiaal van de bovenstaande SLA's worden aangebracht.

De beschikbaarheid voor alle Azure-services wordt berekend over een maandelijkse factureringscyclus. Klik hier om de SLA te downloaden van de meeste Microsoft Azure Services. De SLA voor Active Directory is hier beschikbaar.