Dienstovereenkomst voor Azure Front Door Service

Voor het laatst bijgewerkt: April 2019

We garanderen dat de Front Door Service ten minste 99,99% van de tijd reageert op klantverzoeken en zonder fouten de gevraagde inhoud aanlevert. We zijn bereid in commercieel redelijke mate gegevens te accepteren en te bekijken van elk onafhankelijk meetsysteem dat door u wordt gebruikt. U dient een set agents te selecteren uit de lijst van standaardagents van het meetsysteem die algemeen beschikbaar zijn en die ten minste vijf verschillende geografische locaties vertegenwoordigen in belangrijke grootstedelijke gebieden wereldwijd (uitgezonderd Volksrepubliek China).