Dienstovereenkomst voor Azure Active Directory

Voor het laatst bijgewerkt: 2015 juni

We garanderen een beschikbaarheid van ten minste 99,9% voor de diensten Azure Active Directory Basic en Premium services. De diensten worden geacht beschikbaar te zijn in de volgende scenario's:

  • Gebruikers kunnen zich aanmelden bij de dienst, aanmelden bij het Toegangspaneel, toegang verkrijgen tot toepassingen op het Toegangspaneel en wachtwoorden resetten.
  • IT-administrators zijn in staan vermeldingen in de directory te maken, lezen, schrijven en verwijderen of de voorziening van toepassingen aan gebruikers in de directory te realiseren of in te trekken.

Er wordt geen SLA verstrekt voor de Free-laag van Azure Active Directory.