Navigatie overslaan

Privacyverklaring Microsoft Cloud Duitsland

Laatst bijgewerkt: oktober 2016

Deze privacyverklaring is van toepassing op de onlineservices van Microsoft Cloud Duitsland en gerelateerde producten en services waarbij deze tekst wordt weergegeven of met een koppeling naar deze tekst (de “Online Services in Duitsland”). Deze verklaring regelt de privacypraktijken van zowel Microsoft als de Gegevensbeheerder (T-Systems International GmbH, een dochteronderneming van Deutsche Telekom AG) (collectief 'wij' of 'ons') met betrekking tot de Online Services in Duitsland.

Op de marketingsites van Microsoft en andere openbare websites gerelateerd aan de Online Services in Duitsland is de privacyverklaring van Microsoft.com van toepassing.

Veel Online Services in Duitsland zijn bedoeld voor gebruik door organisaties. Als u een e-mailadres gebruikt van een organisatie waaraan u verbonden bent, zoals een werkgever of school, om toegang te krijgen tot de Online Services in Duitsland, kan de eigenaar van het domein van uw e-mailadres: (i) uw account voor de Online Services in Duitsland beheren en administreren, (ii) toegang krijgen tot uw gegevens en die verwerken, inclusief de inhoud van uw communicatie en bestanden. Op uw gebruik van de Online Services in Duitsland is mogelijk het beleid van uw organisatie van toepassing. Als uw organisatie uw gebruik van de Online Services in Duitsland administreert, kunt u uw vragen omtrent privacy richten tot de beheerder. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacy- of beveiligingspraktijken van onze klanten, die kunnen afwijken van wat is beschreven in deze privacyverklaring.

Wanneer u de sociale functies van de Online Services in Duitsland gebruikt, kunnen andere gebruikers mogelijk een deel van uw activiteiten zien. Raadpleeg de documentatie bij de Online Services voor meer informatie over de sociale functies en andere functionaliteit.

Met de Online Services in Duitsland kunt u andere producten of services van Microsoft of derde partijen met afwijkende privacypraktijken aanschaffen, gebruiken of u erop abonneren. Op dergelijke producten en onlineservices zijn de bijbehorende privacyverklaring en het betreffende privacybeleid van toepassing.

Klantgegevens

Klantgegevens worden alleen gebruikt om klanten de Online Services in Duitsland te leveren, en voor doeleinden die gerelateerd zijn aan het leveren van die services. We kunnen klantgegevens bijvoorbeeld gebruiken om een gepersonaliseerde gebruikservaring te bieden, de betrouwbaarheid van de service te verbeteren, spam en andere malware tegen te gaan, of de functies en functionaliteit van de Online Services in Duitsland te verbeteren. We gebruiken geen klantgegevens en leiden hieruit geen gegevens af voor reclamedoeleinden of vergelijkbare commerciële doeleinden. “Klantgegevens” zijn alle gegevens, inclusief alle tekst-, geluids-, video- of afbeeldingsbestanden, evenals alle software, die aan ons worden vertrekt door of namens u of uw eindgebruikers middels hun gebruik de Online Services in Duitsland. Klantgegevens zijn geen Administratieve gegevens, Betalingsgegevens of Ondersteuningsgegevens.

De Gegevensbeheerder beheert de toegang tot Klantgegevens van alle partijen behalve u en uw gebruikers. Microsoft (inclusief de onderaannemers van Microsoft) heeft geen toegang tot Klantgegevens, behalve:

  1. Wanneer die toegang wordt verschaft door de Gegevensbeheerder, met het beperkte doel van het oplossen van een door de klant ingediend ondersteuningsincident of probleem met de Online Services in Duitsland, of wanneer toegang is vereist voor Microsoft om onderhoud uit te voeren of verbeteringen aan te brengen in de Online Services in Duitsland. In die beperkte omstandigheden staat de Gegevensbeheerder toegang uitsluitend toe voor de tijdsduur die nodig is voor het oplossen van het probleem. De Gegevensbeheerder controleert de toegang en beëindigt de toegang wanneer het probleem is opgelost. Of
  2. Wanneer u rechtstreeks toegang verschaft aan Microsoft, voor ondersteuning bij het oplossen van een door de klant ingediend ondersteuningsincident (door bijvoorbeeld het bureaublad te delen met, of een bestand te e-mailen naar een ondersteuningsmedewerker van Microsoft).

Lees de specifieke documentatie bij de Online Services in Duitsland voor meer informatie over de functies en functionaliteit waarmee u Klantgegevens kunt beheren.

Administratieve gegevens

Administratieve gegevens bestaan uit informatie die aan ons wordt verstrekt bij het aanmelden, aanschaffen of administreren van de Online Services in Duitsland. Administratieve gegevens omvatten de naam, het adres, het telefoonnummer en het e-mailadres dat u opgeeft, samengevoegde gebruiksinformatie met betrekking tot uw account en administratieve gegevens die zijn gekoppeld aan uw account, zoals de besturingselementen die u selecteert. Wij gebruiken Administratieve gegevens voor het leveren van de Online Services in Duitsland, voltooien van transacties, uitvoeren van serviceactiviteiten voor uw account, en het opsporen en voorkomen van fraude.

Microsoft mag Administratieve gegevens gebruiken om contact met u op te nemen om informatie te verschaffen over uw account, abonnementen, facturen en updates van de Online Services in Duitsland, inclusief informatie over nieuwe functies, beveiliging of andere technische kwesties. Ook kunnen we contact met u opnemen naar aanleiding van verzoeken van derde partijen met betrekking tot het gebruik van de Online Services in Duitsland, zoals beschreven in de overeenkomst. U kunt het abonnement op deze niet-commerciële berichten niet opzeggen.

Afhankelijk van uw contactvoorkeuren kan Microsoft ook telefonisch of via e-mail contact met u opnemen met informatie en aanbiedingen voor andere producten en services, of uw contactgegevens delen met de partners van Microsoft. In uw accountprofiel kunt u uw contactvoorkeuren beheren of uw contactgegevens bijwerken.

Administratieve gegevens kunnen ook de contactinformatie van uw collega's of vrienden omvatten, indien u die verstrekt aan Microsoft met als beperkt doel hun een uitnodiging te sturen om de Online Services in Duitsland te gebruiken; we kunnen contact opnemen met die personen via een bericht dat informatie over u bevat, zoals uw naam en profielfoto.

Betalingsgegevens

Klanten die online aankopen doen worden gevraagd informatie te verschaffen, inclusief nummers van betaalmiddelen (zoals creditcards), naam en factuuradres, de beveiligingscode van het betaalmiddel, btw-nummers en andere financiële gegevens (“Betalingsgegevens”). We gebruiken Betalingsgegevens voor het uitvoeren van transacties en het opsporen en voorkomen van fraude. Wanneer u Betalingsgegevens verschaft terwijl u aangemeld bent, bewaren we die gegevens om de afhandeling van toekomstige transacties te vergemakkelijken.

U kunt de informatie over betaalmiddelen die is gekoppeld aan uw Microsoft-account bijwerken of verwijderen door u aan te melden op https://commerce.microsoft.com. Voor het verwijderen van de informatie over betaalmiddelen die is gekoppeld aan andere accounts, neemt u contact op met de klantenservice. Nadat u uw account hebt gesloten of een betaalmiddel hebt verwijderd, kan Microsoft echter de gegevens van uw betaalmiddel bewaren zolang dat nodig is voor het afhandelen van transacties, het voldoen aan de wetterlijke en rapportageveplichtingen van Microsoft, en het opsporen en voorkomen van fraude.

Ondersteuningsgegevens

Ondersteuningsgegevens omvatten de informatie die we verzamelen wanneer u contact opneemt of samenwerkt met Microsoft voor ondersteuning. Ze omvatten informatie die u indient in een ondersteuningsaanvraag of opgeeft bij het uitvoeren van een geautomatiseerde probleemoplosser. Ze kunnen mogelijk informatie bevatten over hardware en software en andere verzamelde gegevens die betrekking hebben op het ondersteuningsincident, zoals: contact- of verificatiegegevens, persoonlijke gegevens voor chatsessies, informatie over de toestand van de computer en de toepassing toen de fout optrad en tijdens de diagnose, systeem- en registergegevens van software-installaties en hardwareconfiguraties, en bestanden voor het bijhouden van fouten. Ondersteuningsgegevens worden niet alleen gebruikt om uw ondersteuningsincident op te lossen, maar ook voor het uitvoeren, verbeteren en personaliseren van onze producten en services.

Ondersteuning kan worden geboden via de telefoon, e-mail of online chatten. Met uw toestemming kunnen we gebruikmaken van Externe toegang om tijdelijk op uw machine te navigeren. Voor bepaalde Online Services in Duitsland kunt u ook voor een beperkte duur een ondersteuningsmedewerker toevoegen als gemachtigde gebruiker, zodat deze diagnostische gegevens kan bekijken voor het oplossen van een ondersteuningsincident. Telefoongesprekken, online chatsessies of externe-toegangssessies met ondersteuningsprofessionals kunnen worden opgenomen en/of gecontroleerd.

Na een ondersteuningsincident kunnen we u een enquête over uw ervaring en aanbiedingen sturen. U moet zich voor ondersteuningsenquêtes anders afmelden dan voor andere berichten van Microsoft, namelijk door contact op te nemen met de ondersteuningsafdeling of via de voettekst van het e-mailbericht. Als u uw persoonlijke gegevens die we via onze ondersteuningsservices hebben verzameld, wilt bekijken en bewerken, neemt u contact met ons op via ons webformulier.

Sommige zakelijke klanten kopen uitgebreide ondersteuningsaanbiedingen (bijvoorbeeld Premier-ondersteuning). Voor deze aanbiedingen gelden afzonderlijke voorwaarden en kennisgevingen.

Cookies en vergelijkbare technologieën

We kunnen gebruikmaken van cookies (kleine tekstbestanden die door een webservice op de harde schijf van een apparaat worden geplaatst) of vergelijkbare technologieën om de Online Services in Duitsland te leveren. Cookies en vergelijkbare technologieën zoals webbakens kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor het opslaan van de voorkeuren en instellingen van gebruikers, het verzamelen van analysegegevens, verifiëren van gebruikers en opsporen van fraude. Naast de cookies die we kunnen instellen wanneer u onze sites bezoekt, kunnen andere bedrijven die wij inhuren voor het uitvoeren van bepaalde services uit onze naam, zoals siteanalyse, ook cookies plaatsen wanneer u onze sites bezoekt. Raadpleeg de documentatie bij uw internetbrowser voor meer informatie over het beheren van cookies en soortgelijke technologieën. De keuzes die u maakt met betrekking tot cookies kunnen van invloed zijn op uw gebruik van de Online Services in Duitsland.

Lokale software

De installatie van lokale software (zoals agents of toepassingen voor apparaatbeheer) op een apparaat kan zijn vereist voor de werking of verbetering van sommige Online Services in Duitsland. Dit gedeelte van de privacyverklaring regelt uw gebruik van de lokale software die wordt geleverd door Microsoft voor gebruik met de Online Services in Duitsland, en waarvoor mogelijk geen afzonderlijke privacyverklaring geldt.

Op basis van uw aanwijzingen kan de lokale software het volgende verzenden: (i) gegevens, mogelijk inclusief Klantgegevens, van een apparaat naar de Online Services in Duitsland; of (ii) logboeken of foutrapporten naar Microsoft voor probleemoplossing. De lokale software kan ook gegevens verzamelen over het gebruik en de prestaties van de lokale software of de Online Services in Duitsland, die kunnen worden verzonden naar Microsoft en worden geanalyseerd met als doel de verbetering van de kwaliteit, beveiliging en integriteit van onze producten en services.

Gebruik van Onderaannemers

Microsoft kan onderaannemers inhuren om namens Microsoft services te leveren. Het is deze onderaannemers alleen toegestaan om gegevens te verkrijgen van de Online Services in Duitsland voor het leveren van de services die zij namens Microsoft mogen leveren, en mogen de gegevens voor geen enkel ander doeleinde gebruiken. Voor onderaannemers van Microsoft gelden dezelfde beperkingen met betrekking tot de toegang tot Klantgegevens als voor Microsoft (zie boven).

De Gegevensbeheerder mag niet werken met onderaannemers zonder schriftelijke toestemming van de Klant. De Gegevensbeheerder mag werken met bepaalde gelieerde bedrijven in Duitsland die zijn gespecificeerd in de overeenkomst tussen u en de Gegevensbeheerder, en zal ervoor zorg dragen dat deze gelieerde bedrijven voldoen aan de toepasselijke vereisten en Klantgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de Duitse wetgeving.

Openbaarmaking van gegevens

Omdat Microsoft geen toegang heeft tot Klantgegevens, tenzij die toegang is verschaft en wordt gecontroleerd door de Gegevensbeheerder of de klant, kan en zal Microsoft Klantgegevens niet bekendmaken aan externe partijen (inclusief justitie en politie) zonder goedkeuring van de Gegevensbeheerder of u.

Als Microsoft een verzoek om Klantgegevens ontvangt van een derde partij, zal Microsoft de derde partij informeren dat Microsoft geen toegang heeft tot Klantgegevens, en de derde partij verzoeken contact op te nemen met de Gegevensbeheerder en/of u.

De Gegevensbeheerder maakt geen Klantgegevens bekend aan derden, behalve in het geval (1) dat u er opdracht toe geeft, (2) dat is beschreven in de overeenkomst tussen u en de Gegevensbeheerder, of (3) dat de Duitse wet dit voorschrijft.

De Gegevensbeheerder maakt geen Klantgegevens bekend aan justitie of politie tenzij de Duitse wet dit voorschrijft. Als we gedwongen zijn om Klantgegevens te verstrekken aan een derde partij, zal de Gegevensbeheerder u hiervan direct op de hoogte te stellen en u een kopie van de aanvraag sturen, tenzij dat wettelijk verboden is.

Na ontvangst van een verzoek om Klantgegevens van een derde partij (zoals aanvragen van eindgebruikers van de klant), stelt de Gegevensbeheerder u daar direct van op de hoogte, tenzij dat wettelijk verboden is. Als de Gegevensbeheerder niet wettelijk verplicht is om de Klantgegevens vrij te geven, zal de Gegevensbeheerder het verzoek afwijzen. Als het verzoek geldig is en de Gegevensbeheerder zou kunnen worden gedwongen om de gevraagde informatie vrij te geven, zal de Gegevensbeheerder de derde partij vragen u te verzoeken de Klantgegevens vrij te geven. Als een betrokkene om toegang tot zijn of haar gegevens vraagt, zal de Gegevensbeheerder de aanvraag doorsturen naar u.

Met inachtneming van het bovenstaande, verstrekt de Gegevensbeheerder derden geen (1) directe, indirecte, complete of onbelemmerde toegang tot Klantgegevens; (2) platformcoderingssleutels die zijn gebruikt om Klantgegevens te beveiligen of de mogelijkheid om dergelijke codering te doorbreken; of (3) enige toegang tot Klantgegevens als de Gegevensbeheerder ervan op de hoogte is dat dergelijke gegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan die zijn aangegeven in het verzoek.

Ter ondersteuning van het bovenstaande kunnen we uw basiscontactgegevens aan deze derde partij bekendmaken.

We geven Administratieve gegevens, Betalingsgegevens en Ondersteuningsgegevens niet vrij buiten Microsoft, de Gegevensbeheerder en onze respectieve dochterondernemingen en gelieerde bedrijven, behalve (1) als u ons daartoe opdracht geeft, (2) met toestemming van een eindgebruiker, (3) in de gevallen zoals beschreven in deze verklaring of een overeenkomst met u, of (4) wanneer dat wettelijk verplicht is. We kunnen Administratieve gegevens of Betalingsgegevens met derden delen om fraude te voorkomen of betalingstransacties te verwerken.

Via de Online Services in Duitsland kunt u mogelijk services, software en inhoud aanschaffen of u daarop abonneren bij bedrijven anders dan Microsoft (“Producten van derden”). Wanneer u Producten van derden aanschaft, gebruikt of u daarop abonneert, kunnen we uw Administratieve gegevens of Betalingsgegevens aan de derde partij vrijgeven. Afhankelijk van uw contactvoorkeuren kan de derde partij uw Administratieve gegevens gebruiken om u commerciële mededelingen te sturen. Voor het gebruik van die informatie en uw gebruik van een product van derden gelden de toepasselijke privacyverklaring en het privacybeleid van die derde partij.

Beveiliging

We vinden het belangrijk dat uw gegevens goed zijn beveiligd. We hebben de toepasselijke technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd en onderhouden die, om uw informatie te beschermen tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of aanpassing, onbevoegde verspreiding of toegang, en onwettige vernietiging.

Ga naar het Vertrouwenscentrum van de Online Services in Duitsland of raadpleeg de documentatie voor meer informatie over de beveiliging van de Online Services in Duitsland.

Gegevenslocatie

Klantgegevens worden uitsluitend opgeslagen in Duitsland. De Online Services in Duitsland hebben geen controle over en stellen geen beperking aan de regio's van waaruit u of uw eindgebruikers toegang hebben tot Klantgegevens of die kunnen verplaatsen. Wanneer u of de Gegevensbeheerder Microsoft toegang verschaft tot Klantgegevens (zoals hierboven beschreven), mag Microsoft de Klantgegevens benaderen van buiten Duitsland, met inachtneming van de beperkingen en toezeggingen in de overeenkomst met u (bijvoorbeeld de Standard Contractual Clauses van de EU).

Voorlopige versies

Microsoft kan preview-versies, bètaversies en andere voorlopige services en functies (“Voorlopige versies”) aanbieden ter optionele evaluatie. In Voorlopige versies kunnen minder of andere privacy- en beveiligingsmaatregelen aanwezig zijn dan er gewoonlijk in de Online Service in Duitsland aanwezig zijn. Microsoft kan contact met u opnemen voor uw feedback over de Voorlopige versie of uw interesse om deze te blijven gebruiken nadat de algemene versie is uitgebracht.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Onze privacyverklaringen worden af en toe bijgewerkt maar aanleiding van feedback van klanten en wijzigingen in onze Online Services in Duitsland. Wanneer een gewijzigde verklaring wordt gepubliceerd, wordt de datum 'laatst bijgewerkt' boven aan de verklaring aangepast. Bij essentiële wijzigingen in de verklaring of in de manier waarop we de informatie van de Online Services in Duitsland gebruiken, posten we een kennisgeving voordat de wijzigingen van kracht zijn of ontvangt u rechtstreeks een melding. In het geval van een conflict tussen de voorwaarden van enige overeenkomst tussen u en Microsoft of de Gegevensbeheerder en deze privacyverklaring, zijn de voorwaarden van de overeenkomst(en) leidend. We raden u aan de privacyverklaring voor de producten en services die u gebruikt regelmatig te herlezen, zodat u weet hoe wij uw informatie van de Online Services in Duitsland beschermen.

Contact opnemen

We ontvangen graag uw opmerkingen. Als u vindt dat Microsoft haar verplichtingen inzake privacy of beveiliging niet nakomt, kunt u contact opnemen via de klantenservice of ons webformulier met betrekking tot privacy. Ons adres is:

Privacyverklaring Microsoft Online Services in Duitsland
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052 USA

Microsoft Ireland Operations Limited is onze vertegenwoordiger op het gebied van gegevensbescherming voor de Europese Economische Ruimte en Zwitserland. Microsoft Ireland Operations Limited kan worden bereikt op het volgende adres:

Microsoft Ireland Operations, Ltd.
Attn: Data Protection
Carmenhall Road
Sandyford, Dublin 18, Ireland

Ga naar http://www.microsoft.com/worldwide/ om de aan Microsoft gelieerde onderneming in uw land of regio te vinden.

De privacyverantwoordelijke van de Gegevensbeheerder kunt u bereiken op het volgende adres:

Deutsche Telekom AG
Konzerndatenschutz / Group Privacy
Konzernbeauftragter für den Datenschutz / CPO
Dr. Claus-Dieter Ulmer
Friedrich-Ebert-Allee 140
D-53113 Bonn, Duitsland
Datenschutz@telekom.de