Naar hoofdinhoud gaan

Privacyverklaring Microsoft Cloud Duitsland

Voor het laatst bijgewerkt: Oktober 2016

Deze privacyverklaring is van toepassing op de online diensten van Microsoft Cloud Duitsland en aanverwante aanbiedingen waarin deze kennisgeving wordt weergegeven of waar naar deze kennisgeving wordt verwezen (de “Duitse Online Diensten”). Het beheerst de privacypraktijken van zowel Microsoft als Data Trustee (T-Systems International GmbH, een dochteronderneming van Deutsche Telekom AG) (gezamenlijk “wij” of “ons”) met betrekking tot de Duitse Online Diensten.

Op de marketingsites van Microsoft en andere openbare websites die aan de Duitse Online Diensten zijn gekoppeld, is de privacyverklaring van Microsoft.com van toepassing.

Veel Duitse Online Diensten zijn bedoeld voor gebruik door organisaties. Als u een e-mailadres gebruikt dat is verstrekt door een organisatie waarmee u verbonden bent, zoals een werkgever of school, voor toegang tot de Duitse Online Diensten, kan de eigenaar van het domein waaraan uw e-mailadres is gekoppeld: (i) uw account voor de Duitse Online Diensten controleren en beheren en (ii) uw gegevens raadplegen en verwerken, met inbegrip van uw correspondentie en bestanden. Uw gebruik van de Duitse Online Diensten kan onderworpen zijn aan de beleidslijnen van uw organisatie, indien van toepassing. Als uw organisatie uw gebruik van de Duitse Online Diensten beheert, kunt u uw privacyvragen aan uw beheerder stellen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacy- of veiligheidspraktijken van onze klanten, die kunnen afwijken van degene die worden beschreven in deze privacyverklaring.

Wanneer u sociale functies van de Duitse Online Diensten gebruikt, kunnen andere gebruikers in uw netwerk een gedeelte van uw activiteit zien. Lees de documentatie specifiek voor de Online Dienst voor meer informatie over de sociale functies en andere functionaliteiten.

Met de Duitse Online Diensten kunt u andere producten en online diensten van Microsoft of derden met andere privacypraktijken kopen, u er op abonneren of deze gebruiken. Op deze andere producten en onlinediensten zijn hun respectieve privacyverklaringen en -beleidslijnen van toepassing.

Gegevens van de Klant

Gegevens van de Klant worden alleen gebruikt om de klant de Duitse Online Diensten te leveren, met inbegrip van doeleinden die compatibel zijn met het leveren van die diensten. Wij kunnen bijvoorbeeld Gegevens van de Klant gebruiken om een gepersonaliseerde ervaring te bieden, de betrouwbaarheid van de dienst te verbeteren, spam of andere malware te bestrijden of de functies en functionaliteit van de Duitse Online Diensten te verbeteren. Wij zullen geen Gegevens van de Klant gebruiken of hier informatie van afleiden voor enige reclame- of soortgelijke commerciële doeleinden. “Gegevens van de Klant” betekent alle gegevens, met inbegrip van alle tekst-, geluids-, video- en afbeeldingbestanden en software die aan ons zijn verstrekt door, of uit naam van, u of uw eindgebruikers door middel van het gebruik van de Duitse Online Diensten. Gegevens van de Klant zijn geen Beheerdergegevens, Betalingsgegevens of Ondersteuningsgegevens.

Data Trustee zal alle toegang tot Gegevens van de Klant anders dan de door u of uw eindgebruikers geïnitieerde toegang, controleren. Microsoft (met inbegrip van onderaannemers van Microsoft) zal geen toegang hebben tot Gegevens van de Klant, behalve:

  1. Wanneer dergelijke toegang door Data Trustee wordt verleend voor het beperkte doel van Microsoft om een incident inzake klantondersteuning of probleem met de Duitse Online Diensten op te lossen of wanneer dergelijke toegang voor Microsoft noodzakelijk is om onderhoud of verbeteringen aan de Duitse Online Diensten uit te voeren. In deze beperkte omstandigheden zal Data Trustee dergelijke toegang slechts verlenen voor de duur die nodig is om het probleem op te lossen. Data Trustee zal toezicht houden op de verleende toegang en de toegang beëindigen zodra het probleem is opgelost. Of
  2. Wanneer u dergelijke toegang rechtstreeks aan Microsoft verleent voor hulp bij het oplossen van een incident inzake klantondersteuning (bijvoorbeeld het delen van uw bureaublad met een support engineer van Microsoft of het e-mailen van een bestand aan een support engineer van Microsoft).

Voor meer informatie over de functies en functionaliteit waarmee u Gegevens van de Klant kunt beheren, raadpleeg dan de documentatie die specifiek betrekking heeft op de Duitse Online Diensten.

Beheerdergegevens

Beheerdergegevens betreft de informatie die aan ons is gegeven tijdens inschrijven, aankoop of beheer van de Duitse Online Diensten. Beheerdergegevens omvat de naam, het adres, het telefoonnummer en het e-mailadres die u opgeeft, evenals geaggregeerde gebruiksinformatie met betrekking tot uw account en administratieve gegevens, zoals de controles die u selecteert en die zijn gekoppeld aan uw account. Wij gebruiken Beheerdergegevens om de Duitse Online Diensten aan te bieden, transacties te voltooien, het account te onderhouden en fraude op te sporen en te voorkomen.

Microsoft kan Beheerdergegevens gebruiken om u te contacteren om informatie te bezorgen uw account, abonnementen, facturering en updates over uw Diensten, met inbegrip van informatie over nieuwe functies, beveiliging of andere technische problemen. We kunnen ook contact met u opnemen voor vragen van derden met betrekking tot het gebruik van de Duitse Online Diensten, zoals beschreven in uw overeenkomst. U kunt zich niet afmelden voor deze niet-publiciteitsgerichte communicatie.

Afhankelijk van uw contactvoorkeuren kan Microsoft ook contact met u opnemen voor informatie en aanbiedingen over andere producten en diensten, of uw contactgegevens delen met de partners van Microsoft. U kunt uw contactvoorkeuren beheren of uw gegevens bijwerken in uw accountprofiel.

Beheerdergegevens kunnen ook contactgegevens van uw collega's en vrienden bevatten als u ermee instemt deze aan Microsoft te verstrekken met als beperkt doel hen uit te nodigen voor het gebruik van de Duitse Online Diensten; wij kunnen contact opnemen met deze personen met communicatie die informatie over u kan bevatten, zoals uw naam en profielfoto.

Betalingsgegevens

Klanten die een product online kopen zullen worden gevraagd informatie te verstrekken, waaronder mogelijk het nummer van uw betaalwijze (bijv. creditcard), naam en factureringsadres, de beveiligingscode voor de betaalwijze, btw-nummer en andere financiële informatie (“Betalingsgegevens”). Wij gebruiken Betalingsgegevens om transacties te voltooien en om fraude op te sporen en te voorkomen. Wanneer u Betalingsgegevens opgeeft terwijl u bent ingelogd, slaan wij die gegevens op om u te helpen toekomstige transacties te voltooien.

U kunt de informatie over uw betaalwijzen in uw Microsoft-account bijwerken of verwijderen door u aan te melden met uw Microsoft-account op https://commerce.microsoft.com. U kunt de informatie over betaalwijzen van andere rekeningen verwijderen door contact op te nemen met de klantondersteuning. Nadat u uw account hebt gesloten of een betaalwijze hebt verwijderd, kan Microsoft de gegevens van de betaalwijze echter bewaren zo lang dat redelijkerwijs noodzakelijk is om transacties te voltooien, om te voldoen aan de wettelijke en rapporteringsvereisten van Microsoft alsook ter detectie en preventie van fraude.

Ondersteuningsgegevens

Ondersteuningsgegevens zijn de informatie die we verzamelen wanneer u contact opneemt met Microsoft of Microsoft inschakelt voor ondersteuning. Dit omvat informatie die u indient in een ondersteuningsverzoek of verstrekt wanneer u een automatische probleemoplosser gebruikt. Het kan ook informatie bevatten over hardware, software en andere gegevens die zijn verzameld in verband met het ondersteuningsincident, zoals contact- of verificatiegegevens, personalisatie van chatsessies, informatie over de staat van de machine en de toepassing op het moment dat de fout zich voordeed en tijdens de diagnose, systeem- en registergegevens over software-installaties en hardwareconfiguraties, en foutopsporingsbestanden. Naast het gebruik van Ondersteuningsgegevens om uw ondersteuningsincident op te lossen, gebruiken we Ondersteuningsgegevens om de producten en diensten die we aanbieden te beheren, verbeteren en personaliseren.

Ondersteuning kan worden aangeboden via telefoon, e-mail of online chat. Met uw toestemming kunnen we Externe toegang (“RA”) gebruiken om ons tijdelijk toegang tot uw machine te verschaffen of, voor bepaalde Duitse Online Diensten, kunt u een ondersteuningsmedewerker toevoegen als een gemachtigde gebruiker voor een beperkte duur om diagnostische gegevens te bekijken om een ondersteuningsincident op te lossen. Telefoongesprekken, online chatsessies of RA-sessies met ondersteuningsmedewerkers kunnen worden opgenomen en/of gemonitord.

Na een ondersteuningsincident kunnen wij u een enquête sturen over uw ervaring en onze aanbiedingen. U moet zich afmelden voor ondersteuningsenquêtes los van andere communicatie die door Microsoft wordt geleverd door contact op te nemen met Ondersteuning of via de e-mail-voettekst. Neem contact met ons op via ons webformulier om uw persoonlijke gegevens die worden verzameld via onze ondersteuningsdiensten te bekijken en te bewerken.

Sommige zakelijke klanten kunnen verbeterde ondersteuningsaanbiedingen kopen (bv. Premier). Op deze aanbiedingen zijn afzonderlijke voorwaarden en kennisgevingen van toepassing.

Cookies en soortgelijke technologieën

Wij kunnen gebruikmaken van cookies (kleine tekstbestanden die door een webservice op de vaste schijf van een apparaat worden geplaatst) of vergelijkbare technologieën ten behoeve van het leveren van de Duitse Online Diensten. Cookies en soortgelijke technologieën zoals webbakens kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor het opslaan van de voorkeuren en instellingen van een gebruiker, voor het vergaren van gegevens voor webanalyse, voor het verifiëren van gebruikers of om fraude te detecteren. Naast de cookies die we kunnen instellen wanneer u onze sites bezoekt, kunnen derden die we hebben ingehuurd om bepaalde diensten namens ons te leveren, zoals website-analyses, ook cookies instellen wanneer u onze sites bezoekt. Raadpleeg de documentatie van uw internetbrowser voor meer informatie over het beheer van cookies en soortgelijke technologieën. Keuzes die u maakt met betrekking tot het gebruik van cookies kunnen uw gebruik van de Duitse Online Diensten beïnvloeden.

Lokale software

Bij sommige Duitse Online Diensten kan de installatie van lokale software (bijvoorbeeld agents, toepassingen voor apparaatbeheer) op een apparaat vereist zijn om de Online Dienst te laten werken of de functionaliteit uit te breiden. Dit gedeelte van de Privacyverklaring behandelt uw gebruik van lokale software die door Microsoft wordt geleverd voor gebruik met de Duitse Online Diensten die niet beschikken over een eigen privacyverklaring.

Op uw instructie kan de lokale software (i) gegevens, waaronder mogelijk Gegevens van de Klant verzenden van een apparaat of apparaat naar of van de Duitse Online Diensten of (ii) logs of foutmeldingen naar Microsoft verzenden om problemen op te lossen. De lokale software kan ook gegevens verzamelen over het gebruik en de prestaties van de lokale software of de Duitse Online Diensten die naar Microsoft kunnen worden verzonden en geanalyseerd om de kwaliteit, veiligheid en integriteit van onze producten en diensten te verbeteren.

Gebruik van Onderaannemers

Microsoft kan onderaannemers inhuren om namens Microsoft beperkte diensten te leveren. Die onderaannemers mogen alleen gegevens van de Duitse Online Diensten verzamelen voor het leveren van de diensten die Microsoft hen gevraagd heeft te leveren, en zullen de Gegevens voor geen enkel ander doel mogen gebruiken. Voor onderaannemers van Microsoft gelden dezelfde beperkingen ten aanzien van de toegang tot Gegevens van de Klant als voor Microsoft (zie hierboven).

Data Trustee mag geen gebruik maken van onderaannemers zonder schriftelijke toestemming van de Klant. Data Trustee kan gebruikmaken van bepaalde Duitse geaffilieerden zoals geïdentificeerd in de overeenkomst tussen u en Data Trustee en zal ervoor zorgen dat dergelijke geaffilieerden voldoen aan de toepasselijke eisen, met inbegrip van de verwerking van Gegevens van de Klant zoals vereist door de Duitse wet.

Bekendmaking van gegevens

Omdat Microsoft geen toegang heeft tot Gegevens van de Klant, behalve wanneer deze toegang wordt verleend en gecontroleerd door Data Trustee of door de klant, kan en zal Microsoft geen Gegevens van de Klant aan derden (inclusief wetshandhaving) bekendmaken zonder toestemming van Data Trustee of u.

Indien Microsoft een verzoek van een derde partij om Gegevens van de Klant ontvangt, zal Microsoft de derde partij meedelen dat Microsoft geen toegang heeft tot Gegevens van de Klant en zal Microsoft de derde partij vragen contact op te nemen met Data Trustee en/of met u.

Data Trustee zal de Gegevens van de Klant niet aan derden bekendmaken, behalve (1) op uw instructie, (2) zoals beschreven in de overeenkomst tussen u en Data Trustee, of (3) indien vereist door de Duitse wet.

Data Trustee zal geen Gegevens van de Klant of Ondersteuningsgegevens bekendmaken aan opsporingsautoriteiten, tenzij vereist door de Duitse wet. Indien Data Trustee is gehouden om Gegevens van de Klant bekend te maken aan opsporingsautoriteiten, zal Data Trustee u hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen en een kopie van de vordering verstrekken, tenzij dit wettelijk niet is toegestaan.

Bij ontvangst van een aanvraag van andere derden voor Klantgegevens (zoals aanvragen van eindgebruikers van de klant), zal Data Trustee u hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen, tenzij dit wettelijk niet is toegestaan. Als Data Trustee niet wettelijk verplicht is de Gegevens van de Klant bekend te maken, zal Data Trustee het verzoek afwijzen. Als het verzoek gegrond is en Data Trustee zou kunnen worden gedwongen om de gevraagde gegevens bekend te maken, zal Data Trustee aan de derde partij vragen om de Gegevens van de Klant bij u op te vragen. Indien een betrokkene om toegang tot zijn gegevens verzoekt, zal Data Trustee dit verzoek aan u doorsturen.

Met inachtneming van het bovenstaande, verstrek Data Trustee aan derden geen: (1) directe, indirecte, algehele of onbeperkte toegang tot Klantgegevens; (2) de platformcoderingssleutels die zijn gebruikt voor het beveiligen van de Klantgegevens of middelen om deze codering te breken; of (3) enige vorm van toegang tot Klantgegevens indien Data Trustee ervan op de hoogte is dat deze gegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan welke worden genoemd in het verzoek.

Ter ondersteuning van het bovenstaande, kunnen wij uw basiscontactgegevens aan de derde partij verstrekken.

Wij zullen geen Beheerdergegevens, Betalingsgegevens of Ondersteuningsgegevens bekendmaken buiten Microsoft, Data Trustee of onze respectieve dochterondernemingen en geaffilieerden die onder onze controle vallen, behalve (1) op uw instructie, (2) met machtigingen van een eindgebruiker, (3) zoals hier beschreven of in uw overeenkomst(en), of (4) indien vereist door de wet. Wij kunnen Beheerdergegevens of Betalingsgegevens delen met derden ter detectie van fraude of ter verwerking van betaaltransacties.

Met de Duitse Online Diensten kunt u mogelijk diensten, software en inhoud kopen van, abonneren op of gebruiken van andere bedrijven dan Microsoft (“Aanbiedingen van derden”). Als u ervoor kiest om een Aanbod van Derden te kopen, u erop te abonneren of er gebruik van te maken, kunnen wij uw Beheerdergegevens of Betaalgegevens aan deze Derden verstrekken. Afhankelijk van uw contactvoorkeuren kan de derde partij uw Beheerdergegevens gebruiken om u promotionele mededelingen te sturen. Het gebruik van die informatie en uw gebruik van een Aanbod van Derden worden beheerst door de privacyverklaring en -beleidslijnen van deze Derden.

Beveiliging

Wij zetten ons ervoor in de veiligheid van uw informatie te beschermen. Wij hebben gepaste technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd en zullen deze onderhouden en opvolgen met als doel het beschermen van uw informatie tegen accidenteel verlies, vernietiging of wijziging; ongemachtigde onthulling of toegang; of onwettige vernietiging.

Raadpleeg voor meer informatie over de beveiliging van de Duitse Online Diensten het/de German Online Diensten Vertrouwenscentrum(s) of in de documentatie.

Gegevenslocatie

Gegevens van de Klant zullen alleen in Duitsland worden opgeslagen. De Duitse Online Diensten hebben geen invloed op of vormen geen beperking van de regio's van waaruit u of uw eindgebruikers toegang hebben tot Gegevens van de Klant of deze kunnen verplaatsen. Wanneer Microsoft door Data Trustee of door u (zoals hierboven uiteengezet) toegang krijgt tot Gegevens van de Klant kan Microsoft dit van buiten Duitsland doen met inachtneming van de beperkingen en verbintenissen die in uw overeenkomst zijn vastgelegd (bijvoorbeeld de standaardcontractbepalingen van de EU).

Preview-releases

Microsoft kan preview versies, bètaversies of andere pre-release functies en diensten (“Previews”) aanbieden voor optionele evaluatie. Bij Previews wordt mogelijk gebruikgemaakt van minder of andere privacy- en beveiligingsmaatregelen dan welke doorgaans worden gebruikt voor de Duitse Online Diensten. Microsoft kan contact met u opnemen om feedback te krijgen over de Preview of uw interesse om de Preview te blijven gebruiken na de algemene release.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Onze privacyverklaring zullen zo nu en dan worden bijgewerkt op grond van feedback van klanten en wijzigingen in onze Duitse Online Diensten. Op het moment dat we wijzigingen in een verklaring publiceren, wordt de datum “Voor het laatst bijgewerkt” aan het begin van de verklaring aangepast. Als er aanzienlijke wijzigingen zijn in de verklaring of met betrekking tot ons gebruik van informatie inzake Duitse Online Diensten, wordt u geïnformeerd door middel van een mededeling over dergelijke wijzigingen voordat deze ingaan of door u een rechtstreekse mededeling te verzenden. In het geval van een conflict tussen de voorwaarden van een overeenkomst tussen u en Microsoft of de Data Trustee en deze privacyverklaring, prevaleren de voorwaarden van die overeenkomst(en). We raden u aan de privacyverklaringen voor door u gebruikte producten en diensten zo nu en dan opnieuw door te nemen om op de hoogte te blijven van de wijze waarop wij de informatie inzake Duitse Online Diensten beschermen.

Contact met ons opnemen

We verwelkomen uw reacties. Als u van mening bent dat Microsoft zich niet houdt aan zijn privacy- of beveiligingsverplichtingen, neem dan contact met ons op via Klantondersteuning of ons Privacy-webformulier. Ons postadres is:

Microsoft German Online Services Privacy
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052 USA

Microsoft Ireland Operations Limited is onze vertegenwoordiger voor gegevensbescherming voor de Europese Economische Ruimte en Zwitserland. De functionaris voor bescherming van persoonsgegevens van Microsoft Ireland Operations Limited is te bereiken op het volgende adres:

Microsoft Ireland Operations, Ltd.
Attn: Data Protection
Carmenhall Road
Sandyford, Dublin 18, Ierland

U kunt de dochteronderneming van Microsoft voor uw land of regio vinden op http://www.microsoft.com/worldwide/.

De privacymedewerker van Data Trustee is bereikbaar op het volgende adres:

Deutsche Telekom AG
Konzerndatenschutz / Group Privacy
Konzernbeauftragter für den Datenschutz / CPO
Dr. Claus-Dieter Ulmer
Friedrich-Ebert-Allee 140
D-53113 Bonn, Duitsland
Datenschutz@telekom.de