Navigatie overslaan

Richtlijnen voor Microsoft Azure Certified

Laatst bijgewerkt juli 2017

Microsoft Azure Certified is een Independent Software Vendor (ISV)(onafhankelijke softwareleverancier)-partnerprogramma waarmee uw softwareoplossingen kunnen worden uitgevoerd op of worden geïntegreerd met Microsoft Azure en waarmee u ze certificeert zodat uw klanten weten dat ze voldoen aan de kwaliteitsstandaarden die ze verwachten. Het bestaat uit de onderstaande sporen:

Microsoft Azure Certified voor toepassingen

Certificeert dat door ISV’s gebouwde SaaS-oplossingen zijn geïntegreerd met het Azure-platform door de volgende Azure-services:

 • Microsoft Power BI
 • Azure Active Directory
 • Functie Logische apps in Azure App Service
 • Cortana Intelligence

Microsoft Azure Certified for Platform Solutions

Certificeert platformoplossingen die zijn gebouwd door ISVS die uitgevoerd worden op het Azure-platform door de volgende Azure-services:

 • Azure-compatibele kopie van een virtuele machine

Microsoft Azure Certified voor Internet of Things

Gecertificeerde hardware is compatibel om te integreren met het Azure-platform.

Dit document is bedoeld om u enkele richtlijnen te geven bij de manier waarop u het waardevoorstel van Microsoft Azure Certification aan uw klanten kunt presenteren en bij het gebruik van het Microsoft Azure Certified-logo.

Geschiktheid voor de programmavoordelen

Programmavoordelen kunnen worden verdiend wanneer de toepassing is gecertificeerd.

Microsoft Azure Certified voor toepassingen

Om in aanmerking te komen voor certificering, meldt u zich aan bij Azure Active Directory en voert u minimaal een van de volgende handelingen uit:

 • Maak een inhoudspakket voor Microsoft Power BI
 • Schakel gebruikersinrichting op basis van grafieken en organisatie-inzicht met Azure Active Directory in
 • Registreer een API-connector met Logic Apps

Microsoft Azure Certified for Platform Solutions

De geschiktheid voor het Microsoft Azure Certified-programma voor platformoplossingen is gebaseerd op de beschikbaarheid in Azure Marketplace. Microsoft Azure-certificatie strekt zich uit tot aanbiedingen die door de Azure Stack Syndication-service beschikbaar gemaakt worden. Hieronder ziet u de huidige geschiktheid voor de typen aanbiedingen in de Azure Marketplace.

 • Maak een inhoudspakket voor Microsoft Power BI
 • Schakel gebruikersinrichting op basis van grafieken en organisatie-inzicht met Azure Active Directory in
 • Registreer een API-connector met Logic Apps

Azure Stack Syndication-service

De voordelen van Azure-certificatie strekken zich uit tot aanbiedingen die door de Azure Stack Syndication-service beschikbaar gemaakt worden. Alleen kopieën van Azure-gecertificeerde virtuele machines komen in aanmerking voor syndicatie.

Logo-implementatie

Zodra uw toepassing is gecertificeerd, ontvangt u het Microsoft Azure Certified-logo. Hieronder ziet u hoe u dit logo moet gebruiken om te benadrukken dat uw product Microsoft Azure Certified is.

Plaatsing:

Plaats het logo op uw eigen website op een pagina waarop de toepassing wordt vermeld. Het logo mag niet zodanig wordt geplaatst dat hiermee wordt geïmpliceerd dat het ook voor alle overige toepassingen geldt. Het mag evenmin worden geplaatst op een 'partners'-pagina om aan te geven dat u een Microsoft Partner bent. Het logo moet altijd verwijzen naar http://azure.com/certified, waar klanten meer informatie kunnen inwinnen over het Microsoft Azure Certified-programma.

Vrije ruimte en minimale afmetingen:

Zorg voor voldoende ruimte rond het logo, gelijk aan de hoogte van de 'M' in de badge. Het logo mag niet kleiner zijn dan 0,5 x 0,5 inch (1,27 x 1,27 cm). Beschikbare bestandstypen zijn onder andere PNG (voor onlinetoepassing) en PDF (voor afdruktoepassing)

Berichtgeving aan uw klanten

Het Microsoft Azure Certified-programma vertelt klanten dat uw oplossing is getest en aan hoge kwaliteitsstandaarden voldoet. Nadat uw toepassing is gecertificeerd, mag u deze informatie opnemen in uw eigen marketingmaterialen. Zorg ervoor dat u in uw berichtgeving specifiek verwijst naar toepassingen die zijn gecertificeerd en gebruik geen brede, overkoepelende bewoordingen.

Correcte berichtgeving aan uw klanten:

 • De toepassing van Contoso is gecertificeerd voor uitvoering op Microsoft Azure.
 • De toepassing van Contoso is Microsoft Azure Certified.
 • We hebben deze toepassing gecertificeerd voor uitvoering op Microsoft Azure.
 • We hebben deze toepassing vooraf getest voor uitvoering op Microsoft Azure.
 • We bieden ondersteuning voor de uitvoering van deze toepassing op Microsoft Azure.

Onjuist:

 • Contoso is Microsoft Azure Certified.
 • Wij zijn gecertificeerd voor Microsoft Azure.
 • Wij zijn een Microsoft Partner.
 • Wij zijn een Microsoft Azure Certified-partner.

Uitleg van de waarde van Microsoft Azure Certified

Uw klanten willen weten welke waarde Microsoft Azure Certified te bieden heeft. Over het algemeen zou uw berichtgeving alle volgende kernwaardevoorstellen van Microsoft Azure Certified voor klanten aan bod moeten laten komen:

 • Microsoft Azure Certified-oplossingen gebruiken in de vertrouwde wetenschap dat deze grondig door Microsoft en de provider zijn doorgelicht op compatibiliteit met Microsoft Azure.
 • Met Microsoft Azure Certified-toepassingen en -services kunt u uw missiekritieke workloads naar de cloud brengen met Microsoft Azure.

Als uw oplossing is gepubliceerd in Azure Marketplace:

 • Eenvoudig Microsoft Azure Certified-toepassingen en -services vinden, kopen en implementeren vanuit Azure Marketplace.
 • Doordat het product van Contoso een Microsoft Azure Certified-toepassing is, kunnen bedrijfsklanten het product eenvoudig vinden, kopen en implementeren vanuit Azure Marketplace en is de technische compatibiliteit gegarandeerd voor klanten die hun bestaande Contoso-productlicenties meebrengen om op Azure uit te voeren.

Berichten over Azure Marketplace

Klanten profiteren doordat zij heldere berichten ontvangen waarin wordt uitgelegd waar zij naartoe kunnen gaan om uw product op Azure te kopen of implementeren, dankzij de rechtstreekse URL-link naar uw productvermelding op Azure Marketplace.

Juist:

 • Azure Marketplace
 • Marketplace (alleen als afgekorte naam nadat de volledige naam ten minste één keer is gebruikt)

Onjuist:

 • Galerie met virtuele Azure-machines
 • Azure-galerie