Naar hoofdinhoud gaan

Ondersteuning voor Azure

Technische ondersteuning en ondersteuning bij facturering

Privacyverklaring voor Microsoft Endpoint Protection voor Azure Customer Technology Preview

Voor het laatst bijgewerkt: maart 2012

Microsoft doet er alles aan om uw privacy te beschermen bij het leveren van de software die u de prestaties, de kracht en het gemak leveren waar u behoefte aan hebt bij het persoonlijke gebruik van uw computer. Deze privacyverklaring bevat uitleg over diverse wijzen waarop gegevens worden verzameld en gebruikt door Microsoft Endpoint Protection voor Azure, CTP ("Azure EPP"). Dit is een voorlopige verklaring die gericht is op functies die worden gebruikt voor de communicatie met internet en is niet bedoeld als een uitputtende opsomming.

Microsoft Endpoint Protection voor Azure biedt antimalwarebescherming voor het Azure OS dat Azure-diensten in de cloud uitvoert. Een Azure SDK-importmodule wordt geleverd voor het inschakelen en configureren van de antimalwarebescherming in het kader van de implementatie van een Azure-dienst. Tijdens de implementatie van de service wordt antimalware geïnstalleerd en bijgewerkt in elke Azure rol virtuele machine (VM).

Microsoft Endpoint Protection voor Azure draagt bij aan de bescherming van uw virtuele machine tegen schadelijke software (malware) zoals virussen, spyware en overige mogelijk schadelijke software.

Het voorziet in drie manieren om uw virtuele machine beter te beschermen tegen malware en overige mogelijk ongewenste software:

  • Real-time bescherming. Microsoft Endpoint Protection voor Azure waarschuwt u voor pogingen om malware, spyware of mogelijk ongewenste software te installeren of uit te voeren op uw virtuele machine. Ook krijgt u een waarschuwing zodra een programma probeert belangrijke Windows-instellingen te wijzigen.
  • Scanopties. U kunt Microsoft Endpoint Protection voor Azure ook gebruiken om uw pc te scannen op dreigingen, virussen, spyware en overige mogelijk ongewenste software die op uw virtuele machine kan zijn geïnstalleerd, om periodieke scans in te plannen en om automatisch alle schadelijke software te verwijderen die tijdens een scan wordt ontdekt.
  • Detectie/Herstel. In het geval er schadelijke software wordt aangetroffen op uw virtuele machine, worden er automatisch bepaalde acties ondernomen om de schadelijke software te verwijderen en uw virtuele machine te beschermen tegen mogelijke verdere infectie. Zodra de schadelijke software is verwijderd, kan Microsoft Endpoint Protection voor Azure ook bepaalde Windows-instellingen resetten (zoals uw startpagina en uw zoekprovider).

Verzameling en gebruik van uw informatie

De gegevens die we van u verzamelen, worden door Microsoft en haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen gebruikt voor het verzorgen van de functionaliteit waarvan u gebruik maakt, en om services te bieden of transacties uit te voeren die door u zijn aangevraagd of toegestaan. Ze kunnen ook worden gebruikt voor het analyseren en verbeteren van de producten en diensten van Microsoft.

Wij kunnen bepaalde verplichte communicatie met betrekking tot de dienst toezenden, zoals welkomstbrieven, factuurherinneringen, informatie over problemen met de technische dienst en aankondigingen met betrekking tot de beveiliging. Sommige Microsoft-diensten kunnen periodiek ledenbrieven verzenden, die worden beschouwd als onderdeel van de dienst. We kunnen af en toe uw feedback vragen, u uitnodigen om deel te nemen aan enquêtes of u promotiemails sturen of u op de hoogte brengen van andere producten of diensten die bij Microsoft en haar gelieerde ondernemingen beschikbaar zijn.

Om u een consistentere en persoonlijkere beleving te kunnen bieden in uw verkeer met Microsoft, kunnen de gegevens die door Microsoft worden verzameld door middel van een bepaalde Microsoft-service, worden gecombineerd met gegevens die zijn verkregen via andere Microsoft-services. Wij kunnen de door ons verzamelde gegevens tevens aanvullen met gegevens die zijn verkregen van andere bedrijven. Wij kunnen bijvoorbeeld services van andere bedrijven gebruiken die ons in staat stellen globaal uw geografische locatie te bepalen op basis van uw IP-adres, om zo bepaalde services te kunnen afstemmen op uw geografische locatie.

Met uitzondering van hetgeen is beschreven in deze verklaring, worden de persoonlijke gegevens die u verstrekt niet zonder uw toestemming doorgegeven aan derden. Zo nu en dan huren we andere bedrijven in om namens ons beperkte diensten te verzorgen, zoals het verpakken, verzenden en bezorgen van aankopen en andere zendingen, het beantwoorden van vragen van klanten over producten of diensten, het verwerken van registraties voor evenementen, of het uitvoeren van statistische analyses met betrekking tot onze diensten. We verstrekken deze bedrijven uitsluitend de persoonlijke gegevens die ze nodig hebben voor het verlenen van de diensten en ze mogen deze voor geen enkel ander doel gebruiken.

Microsoft kan informatie over u, met inbegrip van de inhoud van uw berichtenverkeer, gebruiken en bekendmaken om: (a) te voldoen aan de wet of gevolg te geven aan gerechtelijke verzoeken of juridische processen; (b) de rechten en eigendommen van Microsoft of onze klanten te beschermen, met inbegrip van het recht op het afdwingen van de naleving van onze overeenkomsten of beleidsregels betreffende uw gebruik van de diensten; of (c) te goeder trouw te handelen in de overtuiging dat dergelijke toegang of bekendmaking noodzakelijk is ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van Microsoft-medewerkers, klanten of het publiek. We kunnen ook persoonlijke gegevens bekendmaken als onderdeel van een bedrijfsmatige transactie, zoals een fusie of een verkoop van bedrijfsmiddelen.

Gegevens die zijn vergaard door of door Azure EPP zijn verzonden aan Microsoft kunnen worden opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten of enig ander land waar Microsoft, aan haar gelieerde bedrijven, haar dochterondernemingen of haar serviceproviders faciliteiten onderhouden. Microsoft houdt zich aan het safe harbor framework, zoals uiteengezet door het U.S. Department of Commerce met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van gegevens uit de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en Zwitserland. 

Verzameling en gebruik van informatie betreffende uw virtuele machine

Op het moment dat u software met internetfunctionaliteit gebruikt, worden gegevens betreffende uw virtuele machine ("standaard computerinformatie") verzonden naar de Websites die u bezoekt en de online diensten waarvan u gebruikmaakt. Microsoft maakt gebruik van standaard computerinformatie bij het bieden van diensten met internetfunctionaliteit, ten behoeve van de verbetering van onze producten en diensten en voor statistische analyse. Standaard computerinformatie omvat gewoonlijk informatie als uw IP-adres, de versie van uw besturingssysteem, de versie van uw webbrowser en uw land- en taalinstellingen. In sommige gevallen kunnen standaard computergegevens ook een hardware-ID bevatten die de fabrikant, de naam en de versie van het apparaat aangeeft. Als een bepaalde functie of dienst informatie stuurt naar Microsoft, wordt de standaard computerinformatie meeverzonden. 

Omdat dit een pre-release versie van de software is, zijn sommige van deze internet-functies standaard ingeschakeld, zodat we genoeg informatie kunnen verzamelen over hoe de software werkt om de commercieel verkrijgbare software te verbeteren. De standaardinstellingen in deze pre-release software geven niet noodzakelijkerwijs weer hoe deze functies zullen worden geconfigureerd in de commercieel verkrijgbare software.

De privacy informatie voor elke Azure EPP-functie, -software of -dienst die in deze privacyverklaring wordt vermeld, beschrijft welke aanvullende gegevens worden verzameld en hoe deze worden gebruikt.

Bescherming van uw gegevens

Microsoft zet zich ervoor in de veiligheid van uw gegevens te beschermen. We maken gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en -procedures om uw gegevens te beschermen tegen toegang, gebruik of bekendmaking door onbevoegden.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Zo nu en dan wordt deze privacyverklaring geactualiseerd naar aanleiding van wijzigingen in onze producten en diensten, en naar aanleiding van reacties van onze klanten. Wanneer we wijzigingen aanbrengen, wordt tevens de datum "Laatst bijgewerkt" bovenaan deze verklaring geactualiseerd. In het geval van ingrijpende wijzigingen in deze verklaring of in de wijze waarop Microsoft uw persoonlijke gegevens gebruikt, zullen we u daarvan in kennis stellen door een kennisgeving van dergelijke wijzigingen te publiceren voordat de wijzigingen worden geïmplementeerd, of door u rechtstreeks een kennisgeving toe te zenden. We raden u aan deze verklaring regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van de wijze waarop Microsoft uw gegevens beschermt.

Meer informatie

Microsoft stelt uw opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring op prijs. Als u vragen hebt over deze verklaring of denkt dat we ons er niet aan hebben gehouden, verzoeken we u hier contact met ons op te nemen. 

Microsoft Privacy

Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052 USA

Specifieke functies

Geschiedenis

Wat deze functie doet: Deze functie biedt een lijst met alle malware of verdachte malware die Microsoft Endpoint Protection voor Azure heeft ontdekt op uw virtuele machine, evenals de acties die zijn ondernomen zodra deze programma’s zijn ontdekt. De informatie die wordt weergegeven op het tabblad Geschiedenis betreft items die zijn ontdekt voor alle gebruikers, en dus niet per gebruiker.

Verzamelde, verwerkte of verzonden informatie: Een lijst met alle malware of verdachte malware die Microsoft Endpoint Protection voor Azure op uw virtuele machine heeft gedetecteerd en de acties die op deze items werden ondernomen, worden opgeslagen op uw virtuele machine. Deze lijsten omvatten de activiteit van Microsoft Endpoint Protection voor Azure voor alle lokale gebruikers op de virtuele machine. De lijsten worden als onderdeel van uw basislidmaatschap van MAPS verstuurd naar Microsoft.

Keuze/beheer: Historische lijsten kunnen worden verwijderd door de Azure virtuele machine beheerder. Standaard worden alle items voor alle gebruikers weergegeven. Om te zorgen dat alleen de beheerder van de virtuele machine de items kan inzien, kunt u in het menu Instellingen het tabblad Geavanceerd selecteren en de optie "Alle gebruikers toestaan alle resultaten in Geschiedenis te zien" uitzetten.

Automatisch scannen op malware

Wat deze functie doet: Microsoft Endpoint Protection voor Azure bevat een automatische scanfunctie, die uw virtuele machine scant en u waarschuwt als er malware wordt gedetecteerd. Met behulp van het tabblad Instellingen van Microsoft Endpoint Protection voor Azure kunt u de automatische scanfunctie aan of uitzetten en de frequentie en het type scan wijzigen. U kunt ook kiezen welke acties automatisch worden toegepast op software die Microsoft Endpoint Protection voor Azure tijdens een geplande scan detecteert. Bij ernstige bedreigingen worden standaard automatisch bepaalde acties ondernomen om de schadelijke software te verwijderen en uw virtuele machine te beschermen tegen mogelijke verdere infecties. Zodra de schadelijke software is verwijderd, kan Microsoft Endpoint Protection voor Azure ook bepaalde Windows-instellingen resetten (zoals uw startpagina en uw zoekprovider).

Verzamelde, verwerkte of verzonden informatie: Een lijst met alle malware of verdachte malware die Microsoft Endpoint Protection voor Azure op uw virtuele machine heeft gedetecteerd en de acties die op deze items werden ondernomen, worden opgeslagen op uw virtuele machine. Deze lijsten omvatten de activiteit van Microsoft Endpoint Protection voor Azure voor alle lokale gebruikers op de virtuele machine. De lijsten worden als onderdeel van uw basislidmaatschap van MAPS verstuurd naar Microsoft.

Keuze en beheer: Automatisch scannen is standaard ingeschakeld. Hoewel dit niet wordt aanbevolen, kunt u met behulp van het tabblad Instellingen van Microsoft Endpoint Protection voor Azure de automatische scanfunctie uitzetten.

Real-time bescherming

Wat deze functie doet: De real-time beschermingsfunctie van Microsoft Endpoint Protection voor Azure waarschuwt u tegen pogingen om virussen, spyware of mogelijk ongewenste software te installeren of uit te voeren op uw virtuele machine. U kunt ook kiezen welke acties automatisch worden toegepast op software voor kleine en middelgrote dreigingen die Microsoft Endpoint Protection voor Azure detecteert. Bij ernstige bedreigingen worden standaard automatisch bepaalde acties ondernomen om de schadelijke software te verwijderen en uw virtuele machine te beschermen tegen mogelijke verdere infecties. Zodra de schadelijke software is verwijderd, kan Microsoft Endpoint Protection voor Azure ook bepaalde Windows-instellingen resetten (zoals uw startpagina en uw zoekprovider).

Verzamelde, verwerkte of verzonden informatie: Een lijst met alle malware of verdachte malware die Microsoft Endpoint Protection voor Azure op uw virtuele machine heeft gedetecteerd en de acties die op deze items werden ondernomen, worden opgeslagen op uw virtuele machine. Deze lijsten omvatten de activiteit van Microsoft Endpoint Protection voor Azure voor alle lokale gebruikers op de virtuele machine. De lijsten worden als onderdeel van uw basislidmaatschap van MAPS verstuurd naar Microsoft.

Keuze en beheer: Realtime beveiliging is standaard ingeschakeld. Hoewel dit niet wordt aanbevolen, kunt u op het tabblad Instellingen van Microsoft Endpoint Protection voor Azure realtime beveiliging uitschakelen.

Shelluitbreiding

Wat deze functie doet: Shelluitbreiding is een scanhulpmiddel, waarmee u specifieke bestanden en\of folders kunt selecteren, om deze vervolgens te scannen met behulp van Microsoft Endpoint Protection voor Azure.

Verzamelde, verwerkte of verzonden informatie: Een lijst met alle malware of verdachte malware die Microsoft Endpoint Protection voor Azure op uw virtuele machine heeft gedetecteerd en de acties die op deze items werden ondernomen, worden opgeslagen op uw virtuele machine. Deze lijsten omvatten de activiteit van Microsoft Endpoint Protection voor Azure voor alle lokale gebruikers op de virtuele machine. De lijsten worden verstuurd naar Microsoft als u zich hebt ingeschreven voor het basislidmaatschap van MAPS.

Keuze en beheer: De shelluitbreidingsfunctie is een handmatig hulpmiddel dat u naar eigen keuze kunt gebruiken of niet.

Microsoft Active Protection Service (MAPS)

Wat deze functie doet: De antimalwaregemeenschap van Microsoft Active Protection Service (MAPS) is een vrijwillige, wereldwijde gemeenschap waarvan onder meer gebruikers van Microsoft Endpoint Protection voor Azure deel uitmaken. Als Microsoft Endpoint Protection voor Azure is ingeschakeld, kan MAPS malware en andere vormen van mogelijk ongewenste software aan Microsoft melden. Als een MAPS-rapport details bevat over malware of mogelijk ongewenste software die Microsoft Endpoint Protection voor Azure mogelijk kan verwijderen, downloadt MAPS de nieuwste handtekening om dit aan te pakken. MAPS kan ook fout-positieven detecteren (waarbij iets dat oorspronkelijk als malware is geïdentificeerd, dat niet blijkt te zijn) en dit herstellen.

Verzamelde, verwerkte of verzonden informatie: Deze functie stuurt rapporten over malware en mogelijk ongewenste software naar Microsoft. Deze rapporten bevatten informatie over de desbetreffende bestanden of apps, zoals bestandnamen, cryptografische hash, leverancier-, grootte- en datumstempels. Daarnaast kan MAPS volledige URL's verzamelen om de herkomst van het bestand aan te geven en die URL’s kunnen soms persoonlijke informatie bevatten, zoals zoektermen of gegevens die in formulieren zijn ingevuld. Rapporten kunnen ook de acties bevatten die u hebt ondernomen toen Microsoft Endpoint Protection voor Azure u in kennis stelde dat er software was ontdekt. MAPS-rapporten bevatten deze informatie om Microsoft te helpen de effectiviteit te meten van de mogelijkheden van Microsoft Endpoint Protection voor Azure om malware en mogelijk ongewenste software te detecteren en te verwijderen.

Als Microsoft Endpoint Protection voor Azure en MAPS beide zijn ingeschakeld op uw virtuele machine, worden MAPS-rapporten automatisch naar Microsoft verzonden wanneer:

  • Microsoft Endpoint Protection voor Azure software of wijzigingen aan uw virtuele machine detecteert door software die nog niet op risico's is geanalyseerd.
  • Microsoft Endpoint Protection voor Azure bij detectie (als onderdeel van de automatische herstelactie) acties uitvoert op malware.
  • Microsoft Endpoint Protection voor Azure een ingeplande scan verricht en vervolgens automatisch actie onderneemt tegen de ontdekte software, overeenkomstig uw instellingen.

In het geval MAPS aan Microsoft nieuwe malware rapporteert die door Microsoft Endpoint Protection voor Azure kan worden verwijderd, worden er automatisch nieuwe handtekeningen op uw virtuele machine gedownload. Hierdoor is uw apparaat sneller beschermd tegen potentiële dreigingen.

U kunt zich aanmelden voor MAPS met een basis- of uitgebreid lidmaatschap. Als u ervoor kiest om MAPS in te schakelen (bijvoorbeeld wanneer u de instellingen bij de installatie van Microsoft Endpoint Protection voor Azure kiest), meldt u zich aan met een basislidmaatschap. Rapporten voor basisleden bevatten de in deze sectie beschreven informatie. Rapporten voor leden met een uitgebreid lidmaatschap zijn gedetailleerder en kunnen soms persoonlijke informatie bevatten van bijvoorbeeld bestandspaden en gedeeltelijke geheugendumps. Samen met de rapporten van andere Microsoft Endpoint Protection voor Azure-gebruikers die deelnemen aan MAPS, helpen deze rapporten onze onderzoekers om sneller nieuwe dreigingen te ontdekken. Vervolgens worden er malwaredefinities gecreëerd voor apps die voldoen aan de onderzoekscriteria, en de geüpdatete definities worden vervolgens via Windows Update ter beschikking gesteld aan alle gebruikers.

Als u lid wordt van MAPS met een basis- of uitgebreid lidmaatschap, kan Microsoft een voorbeeldrapport aanvragen. Dit rapport bevat specifieke bestanden van uw virtuele machine waarvan Microsoft vermoedt dat het mogelijk ongewenste software is. Het rapport wordt gebruikt voor verder onderzoek. U wordt elke keer gevraagd of u dit voorbeeldrapport naar Microsoft wilt sturen.

Om uw privacy te beschermen worden de rapporten die naar Microsoft worden verstuurd, versleuteld.

Gebruik van informatie: MAPS-rapporten worden gebruikt voor het verbeteren van de producten en diensten van Microsoft. De rapporten kunnen ook worden gebruikt voor statistische of overige testdoeleinden, alsmede voor het genereren van definities. Alleen werknemers, aannemers, partners en leveranciers van Microsoft die de rapporten moeten gebruiken voor bedrijfsdoeleinden, krijgen toegang tot deze gegevens. MAPS verzamelt niet opzettelijk persoonlijke gegevens. Voor zover MAPS al persoonlijke gegevens verzamelt, worden deze gegevens niet door Microsoft gebruikt om uw identiteit te bepalen of contact met u op te nemen.

Keuze en beheer: Het standaard MAPS-lidmaatschap voor Microsoft Endpoint Protection voor Azure is een basislidmaatschap. Na de installatie kunt u uw MAPS-lidmaatschap of -instellingen op elk moment wijzigen via het menu Hulpmiddelen in Microsoft Endpoint Protection voor Azure in het Configuratiescherm van uw bureaublad. Houd er rekening mee dat MAPS alleen werkt als Microsoft Endpoint Protection voor Azure ingeschakeld is op uw virtuele machine.

Programma voor verbetering van de gebruikerservaring

Wat deze functie doet: Het Programma voor Verbetering van de Gebruikerservaring (“PVG”) verzamelt bepaalde basisgegevens over uw hardwareconfiguratie en de wijze waarop u onze software en diensten gebruikt om trends en gebruikspatronen te herkennen. In het kader van het PVG worden ook gegevens verzameld over het soort fouten en aantal fouten dat u tegenkomt, de prestaties van software en hardware en de snelheid van de diensten. We verzamelen niet uw naam, adres of andere contactgegevens.

Verzamelde, verwerkte of verzonden informatie: Meer informatie over de gegevens die worden verzameld, verwerkt of verzonden in het kader van het PVG vindt u in de Privacyverklaring voor het PVG.

Gebruik van informatie: We gebruiken deze informatie voor het verbeteren van de kwaliteit, betrouwbaarheid en prestaties van software en diensten van Microsoft.

Keuzevrijheid/beheer:  CEIP is standaard ingeschakeld. Na de installatie kunt u CEIP op elk moment uitschakelen met behulp van het CEIP-dialoogvenster Run-time afmelden. Open in het Help-menu de link "Programma voor Verbetering van de Gebruikerservaring" en vink het keuzerondje 'Niet meedoen' aan.