Navigatie overslaan

Gedragscode voor ontwikkelaars voor Microsoft Cognitive Services

Voor het laatst bijgewerkt: maart 2017

Hartelijk dank voor uw belangstelling voor Microsoft Cognitive Services.

We vragen u ons te helpen bij het beschermen van de personen waarvan uw app, dienst of project gegevens stuurt naar Microsoft Cognitive Services. Deze Gedragscode beschrijft de basisstappen waarvan we graag zien dat deze door u worden genomen, maar maakt juridisch advies niet overbodig. U bent verantwoordelijk voor de naleving van de wetten die op u van toepassing zijn, met inbegrip van privacywetten.

Wat u moet doen

 1. Toestemming:
  1. We eisen van u dat u toereikende toestemming verkrijgt van de personen waarvan u gegevens (zoals afbeeldingen, stemmen, videobeelden of tekst) naar Microsoft Cognitive Services stuurt. We vragen u een prominente kennisgeving op te nemen in uw gebruikersinterface om uw gebruikers te laten weten dat hun toestemming vereist is.
 2. Privacy:
  1. We vragen van u dat u een privacybeleid hanteert waarin wordt beschreven welke gegevens u verzamelt, wat u zult doen met de gegevens, en met wie u de gegevens zult delen, met inbegrip van Microsoft. We vragen u een koppeling naar of de volledige URL van uw privacybeleid redelijk prominent op te nemen in uw app, dienst of project.
  2. Overweeg een tekst met de volgende strekking in uw privacybeleid:
   1. <<hier de naam van uw app, dienst of project invoegen>> maakt gebruik van Microsoft Cognitive Services. Microsoft ontvangt bepaalde gegevens van <<hier de naam van uw app, dienst of project invoegen>> ten behoeve van de levering en verbetering van haar producten. U kunt misbruik van de Microsoft Cognitive Services melden aan Microsoft door een bezoek te brengen aan de Microsoft Cognitive Services-website en gebruik te maken van de koppeling “Misbruik melden”, onderaan de pagina. Raadpleeg de Privacyverklaring van Microsoft voor meer informatie: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=521839.
 3. Melden van misbruik en verzoeken tot het raadplegen of verwijderen van persoonsgegevens:
  1. We vragen u uw gebruikers de mogelijkheid te bieden misbruik aan u te melden, en verzoeken om raadpleging of verwijdering van gegevens te verwerken (bijvoorbeeld wanneer gebruikers hun account verwijderen en willen dat al hun gegevens eveneens worden verwijderd).
 4. Toeschrijving:
  1. We verlangen van u dat u een redelijk prominente toeschrijving aan Microsoft Cognitive Services opneemt in uw app, dienst of project. Deze toeschrijving dient als volgt te luiden: “gerealiseerd met Microsoft Cognitive Services” en dient een hyperlink te bevatten naar http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=829046
 5. Toezicht op de beveiliging van Microsoft-accounts:
  1. We raden u aan om verificatie in twee stappen in te schakelen voor het account dat wordt gebruikt tijdens de inschrijving voor Microsoft Cognitive Services. Dit maakt het moeilijker voor anderen om toegang te verkrijgen tot uw account. Meer informatie: http://windows.microsoft.com/en-us/windows/two-step-verification-faq

Wat u niet moet doen:

Maak geen apps met de volgende intentie:

 • Het schenden van de privacy van personen door te proberen privégegevens of gegevens op grond waarvan de identiteit van iemand kan worden vastgesteld te achterhalen, te verzamelen, op te slaan of te publiceren, zonder hun medeweten en instemming;
 • Het schaden of misbruiken van minderjarigen; of
 • Het belasteren, beledigen, intimideren, achtervolgen of bedreigen, of anderszins schenden van de wettelijke rechten van personen.

Beëindiging

Indien u de overeenkomst op grond waarvan u gebruikmaakt van de Microsoft Cognitive Services schendt, behoudt Microsoft zich het recht voor, geheel naar eigen goeddunken en zonder enige verplichting daartoe, de toegang tot Microsoft Cognitive Services op grond van de voorwaarden van de overeenkomst te beëindigen.

Meer informatie

Voorwaarden voor Microsoft Cognitive Services - van toepassing op gratis previewversies, uitgezonderd die welke algemeen beschikbaar zijn via Microsoft Azure en Volume Licensing

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=533207

Voorwaarden voor Online Diensten – van toepassing op het gebruik van algemeen beschikbare Cognitive Services via Microsoft Azure of Volume Licensing (wanneer beschikbaar)

http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=31

Privacyverklaring van Microsoft:

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839