Navigatie overslaan

Microsoft Cognitive Services - Serviceonderdelen

Voor Cognitive Services die u gebruikt in het kader van een Azure-abonnement, raadpleegt u uw Azure-overeenkomst, waarin een artikel Cognitive Services is opgenomen in de Voorwaarden voor Online Diensten.

Voor het laatst bijgewerkt: Mei 2017

De “Serviceonderdelen” die worden gedekt door de Voorwaarden voor Microsoft Cognitive Services (https://azure.microsoft.com/support/legal/cognitive-services-terms/) zijn:

 1. Academic Knowledge-API, een Preview van een http-Application Programming Interface die zoekopdrachtteksten als invoer gebruikt en die geannoteerde informatie over deze zoekopdrachtteksten, gestructureerde zoekopdrachtexpressies, zoekresultaten van onderwijsentiteiten voor de zoekopdracht, en eigenschappendistributiehistogrammen van de zoekresultaatentiteiten als uitvoer oplevert (“Academic Knowledge-API”);
 2. De gratis servicelaag Bing Autosuggest-API, een https-Application Programming Interface die in reactie op invoer van eindgebruikers suggesties geeft voor het aanvullen ervan (“Autosuggest-API”);
 3. Bing Custom Search Service, een Preview van een service die u kunt gebruiken voor het aanpassen van zoekbronnen en rangschikken van webzoekresultaten, die u vervolgens met een programma kunt raadplegen met behulp van een Search API die zoekresultaten en gerelateerde metagegevens oplevert overeenkomstig uw aanpassingen, in reactie op resultaten van zoekopdrachten van eindgebruikers (“Custom Search-API”);
 4. Bing Entity and Intent Detection-API, een Preview van een https-service voor het identificeren en classificeren van tekstinvoer om een beter begrip te verkrijgen van de onderliggende intentie en relevante onderdelen van de tekst;
 5. Bing Entity Search-API, een Preview van een https-Application Programming Interface voor zoekfunctionaliteit voor relevante entiteiten of plaatselijke bedrijven en weergave van resultaten een gebruikerszoekomgeving;
 6. Gratis servicelaag Bing Image Search-API, een https-Application Programming Interface voor zoekfunctionaliteit die in reactie op zoekopdrachten van eindgebruikers beeldzoekresultaten en gerelateerde metagegevens als uitvoer oplevert (“Image Search-API”);
 7. Gratis servicelaag Bing News Search-API, een https-Application Programming Interface voor zoekfunctionaliteit die in reactie op zoekopdrachten van eindgebruikers nieuwszoekresultaten en gerelateerde metagegevens als uitvoer oplevert (“News Search-API”);
 8. Gratis servicelaag Bing Video Search-API, een https-Application Programming Interface voor zoekfunctionaliteit die in reactie op zoekopdrachten van eindgebruikers videozoekresultaten en gerelateerde metagegevens als uitvoer oplevert (“Video Search-API”);
 9. Bing Voice Recognition-API, een van de Speech-API's, een Preview van een https-Application Programming Interface die een geluidsstream als invoer gebruikt en deze omzet in tekst en mogelijk taalbegripinformatie op basis van de tekst als uitvoer oplevert (“Recognition-API” of “Speech to Text-API”);
 10. Bing Voice Output-API, een van de Speech-API's, een Preview van een https-Application Programming Interface die tekst als invoer gebruikt en deze omzet in spraak (“Output-API” of “Text to Speech-API”);
 11. Gratis servicelaag Bing Web Search-API, een https-Application Programming Interface voor zoekfunctionaliteit die in reactie op zoekopdrachten van eindgebruikers zoekresultaten, waaronder webpagina's, afbeeldingen, video's, nieuws, gerelateerde metagegevens en dergelijke als uitvoer oplevert (“Bing Web Search-API”);
 12. Bing Spell Check-API, een Preview van een https-Application Programming Interface die tekst als invoer gebruikt en spellingsuggesties als uitvoer oplevert (“Spell Check-API”);
 13. Computer Vision-API, een Preview van een https-Application Programming Interface die door u verstrekte afbeeldingen als invoer gebruikt en informatie over deze afbeeldingen, zoals formaat, categorieën, tags, beschrijvingen en dominante kleur van de afbeelding, op machinaal leren gebaseerde voorspellingen of een afbeelding erotische inhoud bevat, en in de afbeelding aangetroffen tekst als uitvoer oplevert, en miniatuurweergaven genereert (“Computer Vision-API”);
 14. Custom Recognition Intelligent Services (CRIS), een Preview van een service die u kunt gebruiken voor het aanpassen van de Microsoft-spraakherkenningsengine voor een specifieke toepassing, omgeving of gebruikersgroep (“CRIS Model Builder”);
 15. Emotion-API, een Preview van een http-Application Programming Interface die door u verstrekte afbeeldingen of video's als invoer gebruikt en informatie over gezichten in deze afbeeldingen of video's in de vorm van op basis van machinaal leren geschatte emoties, gebaseerd op gezichtsuitdrukkingen, en mogelijk ook coördinaten van de gezichten in de afbeelding als uitvoer oplevert (“Emotion-API”);
 16. Entity Linking Intelligence Service, een Preview van een Application Programming Interface die door u verstrekte tekst als invoer gebruikt en contextueel relevante informatie met betrekking tot kennis van mensen, locaties en evenementen als uitvoer oplevert (“Entity Linking Intelligence Service-API”);
 17. Face-API, een Preview van een http-Application Programming Interface die door u verstrekte afbeeldingen als invoer gebruikt en informatie over gezichten in deze afbeeldingen, zoals de coördinaten van ogen, neus en mond van een gezicht in de afbeelding, de oriëntatie van het gezicht, een op machinaal leren gebaseerde schatting van leeftijd en geslacht, en een op machinaal leren gebaseerde schatting of een gezicht in een door u verstrekte afbeelding overeenkomt of gelijkenis vertoont met gezichten in andere afbeeldingen die u verstrekt als uitvoer oplevert (“Computer Vision-API”);
 18. Knowledge Exploration Service, een Preview van een service die interactief zoeken in gestructureerde gegevens mogelijk maakt door middel van invoer in natuurlijke taal (“Knowledge Exploration Service-API”);
 19. Language Understanding Intelligent Service (LUIS), een Preview van een service die u kunt gebruiken om modellen voor taalbegrip op te bouwen (“LUIS Model Builder”), die u kunt gebruiken als http-Application Programming Interface die door u verstrekte tekst als invoer gebruikt en taalbegripinformatie op basis van de tekst als uitvoer oplevert (“LUIS-API”);
 20. Linguistic Analysis-API, een Preview van een service die een tekst in natuurlijke taal als invoer gebruikt en de structuur van de tekst analyseert, op zoek naar taalkundige structuren als zinnen, woorden, uitdrukkingen en zinsdelen (“Linguistic Analysis API”);
 21. QnA Maker, een Preview van een service die u helpt bij een opzetten, trainen en publiceren van een eenvoudige vraag-en-antwoordbot of -app op basis van uw FAQ-url, een gestructureerd document of andere inhoud;
 22. Speaker Identification, een van de Speaker Recognition-API's, een Preview van een service die een geluidsstream als input gebruikt en deze omzet in tekst die op spreker is gesegmenteerd in clusters ("Speaker Identification-API");
 23. Speaker Recognition-API, waarvan de Speaker Identification-API en de Speaker Verification-API deel uitmaakt;
 24. Speaker Verification, een van de Speaker Recognition-API's, een Preview van een service die een op machinaal leren gebaseerde schatting oplevert van de vraag of de stem in een door u verstrekt geluidsbestand overeenkomt met stemmen in andere door u verstrekte geluidsbestanden ("Speaker Verification-API");
 25. Video-API, een Preview van een http-Application Programming Interface die door u verstrekte video's als invoer gebruikt en informatie over bewegingen en gezichten in deze video's, en nieuwe versies van deze video's met aanpassingen zoals stabilisatie als uitvoer oplevert en miniatuurweergaven genereert (“Video-API”);
 26. Web Language Model-API, een Preview van een https-Application Programming Interface die diverse standaardtaken voor de verwerking van natuurlijke taal automatiseert (“Web Language Model-API”);
 27. Andere Previews van services die beschikbaar zijn op grond van deze voorwaarden die kunnen worden gebruikt voor het bouwen van modellen die kunnen worden geraadpleegd door middel van API's (“Andere Modelbouwers”) en andere API's die beschikbaar zijn op grond van deze voorwaarden (“Andere API's”);
 28. documentatie, media, voorbeeldcode, SDK's en andere materialen die Microsoft mogelijk van tijd tot tijd beschikbaar stelt voor gebruikt in combinatie met Modelbouwers of API's;
 29. updates met betrekking tot het voorgaande; en
 30. ondersteuning met betrekking tot het voorgaande.

De nieuwste versie van deze pagina is te vinden op: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=691350&clcid=0x413