Naar hoofdinhoud gaan

Azure Cognitive Services

Voor het laatst bijgewerkt: december 2019

De Cognitive Services zijn een verzameling van intelligente diensten die systemen in staat stellen om de behoeften van mensen te zien, te horen, te spreken, te begrijpen en te interpreteren met behulp van natuurlijke communicatiemethoden. Met Cognitive Services kunnen ontwikkelaars eenvoudig intelligente functies—zoals emotie- en sentimentdetectie, visuele en spraakherkenning, kennis, zoekfuncties en het begrijpen van taal—toevoegen aan hun toepassingen.

Compliance

Microsoft begrijpt dat onze klanten moeten voldoen aan hun nationale, regionale en sectorspecifieke vereisten. We hebben aanzienlijke vooruitgang geboekt op het gebied van veiligheidscertificeringen voor Cognitive Services en we blijven investeren op dit gebied.

Privacy

Microsoft is onderworpen aan strenge normen met betrekking tot de privacy en de bescherming van klantgegevens. Wij nemen krachtige maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen onbevoegde personen of ongeoorloofde toegang.

Cognitive Services zijn Azure-diensten, en het gebruik wordt beheerst door de overeenkomst waaronder u de diensten verkrijgt. De Voorwaarden voor Online Diensten omvatten de AVG Voorwaarden, geven een lijst van de Microsoft Azure Core Services en beschrijven de dienst-specifieke voorwaarden.

Voor AVG-doeleinden is Microsoft een gegevensverwerker voor de volgende Cognitive Services, die in overeenstemming zijn met de privacyverplichtingen voor andere Azure-diensten:

 • Computer Vision
 • Content Moderator
 • Custom Vision
 • Face API
 • Form Recognizer
 • Language Understanding
 • Spraakservices
 • Text Analytics
 • Translator
 • Personalizer
 • QnA Maker
 • Video Indexer

De hierboven genoemde diensten geven u controle over de opslag en verwijdering van alle klantgegevens die zij opslaan als onderdeel van de dienstverlening aan u. Voor diensten die geen klantgegevens opslaan, worden de klantgegevens na verwerking automatisch verwijderd. Details over het beheer van de gegevens over uw klanten, zoals uw trainingsgegevens voor het begrijpen van taal, staan waar van toepassing in de productdocumentatie.

Voor AVG-doeleinden is Microsoft een onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijke voor de volgende Cognitive Services (de Bing Search Services):

 • Bing Automatische suggesties
 • Bing Custom Search
 • Bing Entity Search
 • Bing Zoeken
 • Bing Spellingcontrole

Gegevens van Bing Search Services worden anders behandeld dan andere gegevens van de klant. Microsoft kan de gegevens van Bing Search Services gebruiken om de producten en diensten van Microsoft te verbeteren. Microsoft gebruikt bijvoorbeeld zoekopdrachten die u aan Bing Search Services verstrekt om de onderliggende algoritmes en modellen gaandeweg te verbeteren. Om dat te doen, kan Microsoft de gegevens van Bing Search Services bewaren wanneer u de diensten niet langer gebruikt. Voor meer informatie over de Bing Search Services verwijzen wij u naar de van toepassing zijnde dienst-specifieke voorwaarden in de Voorwaarden voor Online Diensten.

Transparantie

Microsoft biedt transparantie over haar praktijken, inclusief het delen van de plaats waar uw gegevens zijn opgeslagen. De Azure-datacenterkaart biedt de laatste informatie over waar de inactieve klantgegevens van Cognitive Services worden opgeslagen. Voor diensten die geen klantgegevens opslaan, worden de klantgegevens na verwerking automatisch verwijderd.