Mobiele weergave is actief Desktopweergave

Status van Azure

Laatst bijgewerkt 36 seconden geleden

 Services werken normaal.

Als u hulp nodig hebt wanneer de services in orde zijn, ga dan naar  Ondersteuningsopties voor Azure

Ga naar de Azure Portal voor gerichte meldingen over de status van uw Azure-resources en voor het aanpassen van meldingen

  • Goed
  • Waarschuwing
  • Fout
  • Informatie
Producten en services Non-Regional* VS - oost VS - oost 2 VS - centraal VS - noord/centraal VS - zuid/centraal VS - west/centraal VS - west VS - west 2 Canada - oost Canada - centraal Brazilië - zuid
Producten en services Non-Regional* Noord-Europa West-Europa Duitsland - centraal Duitsland - noordoost VK - west VK - zuid
Producten en services Non-Regional* Zuidoost-Azië Oost-Azië Australië - oost Australië - zuidoost India - centraal India - west India - zuid Japan - oost Japan - west Korea - centraal Korea - zuid
Producten en services Non-Regional*
Producten en services Non-Regional* VS - oost VS - oost 2 VS - centraal VS - noord/centraal VS - zuid/centraal VS - west/centraal VS - west VS - west 2 Canada - oost Canada - centraal Brazilië - zuid
Computing
Virtual Machines  
SAP HANA op Azure (grote exemplaren)                    
Cloud Services  
RemoteApp          
Schaalsets voor virtuele machines  
Functions    
Netwerken
CDN (Content Delivery Network)                      
ExpressRoute  
ExpressRoute-circuits                      
ExpressRoute-gateways  
Azure DNS                      
Virtual Network  
Traffic Manager                      
Load Balancer  
VPN Gateway  
Netwerkinfrastructuur  
Application Gateway  
Network Watcher  
Storage
Storage  
Internet en mobiel
App Service  
Web Apps  
Mobile Apps  
API Apps  
Mobile Services                    
API Management  
Media Services          
Encoding          
Live en on-demand streamen          
Notification Hubs  
Azure Search          
Mobile Engagement                      
Containers
Batch  
Container Registry  
Service Fabric  
Container Service          
Databases
SQL Database  
Azure Cosmos DB  
SQL Data Warehouse  
Redis Cache  
SQL Server Stretch Database    
Azure Database voor MySQL              
Azure Database voor PostgreSQL              
Gegevens en analyse
HDInsight  
Machine Learning                  
Data Factory                  
Gegevensverplaatsing      
Power BI Embedded            
Data Lake Store                    
Data Lake Analytics                    
Azure Bot Service          
Azure Analysis Services          
Dynamics 365 voor Customer Insights                  
AI + Cognitive Services
Cognitive Services                      
Academic Knowledge API                      
Automatische suggestie-API voor Bing                      
Afbeeldingen zoeken-API voor Bing                      
Zoeken in Bing Nieuws-API                      
Spraak-API voor Bing                      
Bing Spell Check-API                      
Zoeken in Bing Video-API                      
Zoeken op het web-API voor Bing                      
Computer Vision-API                  
Content Moderator                  
Custom Speech Service                      
Emotion-API                      
Face-API                  
Language Understanding Intelligent Service                      
Recommendations-API                      
Sprekerherkenning-API                      
Spraak-API van Translator                      
Tekst-API van Translator                      
Tekstanalyse-API                      
Webtaalmodel-API                      
Internet of Things
IoT Suite                    
IoT Hub                
Stream Analytics      
Event Hubs  
Time Series Insights                    
Bedrijfsintegratie
StorSimple          
Service Bus  
BizTalk Services          
Data Catalog                  
Logische apps  
Beveiliging en identiteit
Azure Active Directory                      
Enterprise State Roaming                    
Multi-Factor Authentication                      
Azure Active Directory Domain Services  
Key Vault  
Azure Active Directory B2C                      
Beveiligingscentrum                      
Access Control Service          
Ontwikkelhulpprogramma's
Visual Studio Team Services                
Build en implementatie/Build (XAML)                
Belastingstests                
Application Insights                    
Azure DevTest Labs  
HockeyApp                      
Controle en beheer
Advisor                      
Backup  
Site Recovery  
Scheduler  
Automation                
Log Analytics                    
Microsoft Azure Portal                      
Marketplace                      
Klassieke Microsoft Azure Portal                      
azure.microsoft.com                      
Azure Monitor  
Metrische gegevens en waarschuwingen  
Activiteitenlogboeken en waarschuwingen                      
Diagnostische logboeken                      
Automatisch schalen  
Actiegroepen                      
Azure Resource Manager                      
Marketplace                      
Beveiliging en naleving                      
Beveiliging en herstel            
Automation en beheer                      
Inzicht en analyse                      
Serviceoverzicht                    
Cloud Shell                      
*Non-Regional services are ones where there is no dependency on a specific Azure region
Producten en services Non-Regional* Noord-Europa West-Europa Duitsland - centraal Duitsland - noordoost VK - west VK - zuid
Computing
Virtual Machines  
SAP HANA op Azure (grote exemplaren)          
Cloud Services  
RemoteApp          
Schaalsets voor virtuele machines  
Functions        
Netwerken
CDN (Content Delivery Network)            
ExpressRoute  
ExpressRoute-circuits            
ExpressRoute-gateways  
Azure DNS            
Virtual Network  
Traffic Manager            
Load Balancer  
VPN Gateway  
Netwerkinfrastructuur  
Application Gateway  
Network Watcher      
Storage
Storage  
Internet en mobiel
App Service  
Web Apps  
Mobile Apps  
API Apps  
Mobile Services            
API Management      
Media Services      
Encoding          
Live en on-demand streamen          
Notification Hubs  
Azure Search        
Mobile Engagement            
Containers
Batch  
Container Registry      
Service Fabric  
Container Service          
Databases
SQL Database  
Azure Cosmos DB  
SQL Data Warehouse  
Redis Cache  
SQL Server Stretch Database      
Azure Database voor MySQL          
Azure Database voor PostgreSQL          
Gegevens en analyse
HDInsight  
Machine Learning          
Data Factory            
Gegevensverplaatsing        
Power BI Embedded        
Data Lake Store            
Data Lake Analytics            
Azure Bot Service          
Azure Analysis Services        
Dynamics 365 voor Customer Insights              
AI + Cognitive Services
Cognitive Services              
Academic Knowledge API              
Automatische suggestie-API voor Bing            
Afbeeldingen zoeken-API voor Bing            
Zoeken in Bing Nieuws-API            
Spraak-API voor Bing            
Bing Spell Check-API            
Zoeken in Bing Video-API            
Zoeken op het web-API voor Bing            
Computer Vision-API            
Content Moderator            
Custom Speech Service              
Emotion-API              
Face-API            
Language Understanding Intelligent Service              
Recommendations-API              
Sprekerherkenning-API              
Spraak-API van Translator            
Tekst-API van Translator            
Tekstanalyse-API              
Webtaalmodel-API              
Internet of Things
IoT Suite      
IoT Hub      
Stream Analytics    
Event Hubs  
Time Series Insights          
Bedrijfsintegratie
StorSimple      
Service Bus  
BizTalk Services          
Data Catalog          
Logische apps          
Beveiliging en identiteit
Azure Active Directory            
Enterprise State Roaming          
Multi-Factor Authentication            
Azure Active Directory Domain Services          
Key Vault  
Azure Active Directory B2C            
Beveiligingscentrum            
Access Control Service          
Ontwikkelhulpprogramma's
Visual Studio Team Services            
Build en implementatie/Build (XAML)            
Belastingstests            
Application Insights          
Azure DevTest Labs      
HockeyApp            
Controle en beheer
Advisor            
Backup  
Site Recovery  
Scheduler  
Automation        
Log Analytics            
Microsoft Azure Portal            
Marketplace            
Klassieke Microsoft Azure Portal            
azure.microsoft.com            
Azure Monitor      
Metrische gegevens en waarschuwingen      
Activiteitenlogboeken en waarschuwingen            
Diagnostische logboeken            
Automatisch schalen      
Actiegroepen            
Azure Resource Manager            
Marketplace            
Beveiliging en naleving            
Beveiliging en herstel          
Automation en beheer            
Inzicht en analyse            
Serviceoverzicht            
Cloud Shell            
*Non-Regional services are ones where there is no dependency on a specific Azure region
Producten en services Non-Regional* Zuidoost-Azië Oost-Azië Australië - oost Australië - zuidoost India - centraal India - west India - zuid Japan - oost Japan - west Korea - centraal Korea - zuid
Computing
Virtual Machines  
SAP HANA op Azure (grote exemplaren)                    
Cloud Services  
RemoteApp            
Schaalsets voor virtuele machines  
Functions        
Netwerken
CDN (Content Delivery Network)                      
ExpressRoute  
ExpressRoute-circuits                      
ExpressRoute-gateways  
Azure DNS                      
Virtual Network  
Traffic Manager                      
Load Balancer  
VPN Gateway  
Netwerkinfrastructuur      
Application Gateway  
Network Watcher  
Storage
Storage  
Internet en mobiel
App Service  
Web Apps  
Mobile Apps  
API Apps  
Mobile Services                    
API Management  
Media Services      
Encoding      
Live en on-demand streamen      
Notification Hubs  
Azure Search            
Mobile Engagement                        
Containers
Batch  
Container Registry        
Service Fabric  
Container Service          
Databases
SQL Database  
Azure Cosmos DB  
SQL Data Warehouse  
Redis Cache  
SQL Server Stretch Database      
Azure Database voor MySQL                
Azure Database voor PostgreSQL                
Gegevens en analyse
HDInsight          
Machine Learning                    
Data Factory                        
Gegevensverplaatsing              
Power BI Embedded                
Data Lake Store                        
Data Lake Analytics                        
Azure Bot Service            
Azure Analysis Services                
Dynamics 365 voor Customer Insights                        
AI + Cognitive Services
Cognitive Services                        
Academic Knowledge API                        
Automatische suggestie-API voor Bing                      
Afbeeldingen zoeken-API voor Bing                      
Zoeken in Bing Nieuws-API                      
Spraak-API voor Bing                      
Bing Spell Check-API                      
Zoeken in Bing Video-API                      
Zoeken op het web-API voor Bing                      
Computer Vision-API                      
Content Moderator                      
Custom Speech Service                        
Emotion-API                        
Face-API                      
Language Understanding Intelligent Service                        
Recommendations-API                        
Sprekerherkenning-API                        
Spraak-API van Translator                      
Tekst-API van Translator                      
Tekstanalyse-API                        
Webtaalmodel-API                        
Internet of Things
IoT Suite            
IoT Hub            
Stream Analytics          
Event Hubs  
Time Series Insights                        
Bedrijfsintegratie
StorSimple        
Service Bus  
BizTalk Services            
Data Catalog                    
Logische apps      
Beveiliging en identiteit
Azure Active Directory                      
Enterprise State Roaming                    
Multi-Factor Authentication                      
Azure Active Directory Domain Services      
Key Vault  
Azure Active Directory B2C                      
Beveiligingscentrum                      
Access Control Service                
Ontwikkelhulpprogramma's
Visual Studio Team Services                    
Build en implementatie/Build (XAML)                    
Belastingstests                    
Application Insights                        
Azure DevTest Labs    
HockeyApp                      
Controle en beheer
Advisor                      
Backup        
Site Recovery        
Scheduler  
Automation                
Log Analytics                    
Microsoft Azure Portal                      
Marketplace                      
Klassieke Microsoft Azure Portal                      
azure.microsoft.com                      
Azure Monitor  
Metrische gegevens en waarschuwingen  
Activiteitenlogboeken en waarschuwingen                      
Diagnostische logboeken                      
Automatisch schalen  
Actiegroepen                      
Azure Resource Manager                      
Marketplace                      
Beveiliging en naleving                    
Beveiliging en herstel        
Automation en beheer                    
Inzicht en analyse                    
Serviceoverzicht                        
Cloud Shell                      
*Non-Regional services are ones where there is no dependency on a specific Azure region
Producten en services Non-Regional*
Computing
Virtual Machines  
SAP HANA op Azure (grote exemplaren)  
Cloud Services  
RemoteApp  
Schaalsets voor virtuele machines  
Functions  
Netwerken
CDN (Content Delivery Network)
ExpressRoute  
ExpressRoute-circuits
ExpressRoute-gateways  
Azure DNS
Virtual Network  
Traffic Manager
Load Balancer  
VPN Gateway  
Netwerkinfrastructuur  
Application Gateway  
Network Watcher  
Storage
Storage  
Internet en mobiel
App Service  
Web Apps  
Mobile Apps  
API Apps  
Mobile Services  
API Management  
Media Services  
Encoding  
Live en on-demand streamen  
Notification Hubs  
Azure Search  
Mobile Engagement  
Containers
Batch  
Container Registry  
Service Fabric  
Container Service  
Databases
SQL Database  
Azure Cosmos DB  
SQL Data Warehouse  
Redis Cache  
SQL Server Stretch Database  
Azure Database voor MySQL  
Azure Database voor PostgreSQL  
Gegevens en analyse
HDInsight  
Machine Learning  
Data Factory  
Gegevensverplaatsing  
Power BI Embedded  
Data Lake Store  
Data Lake Analytics  
Azure Bot Service  
Azure Analysis Services  
Dynamics 365 voor Customer Insights  
AI + Cognitive Services
Cognitive Services  
Academic Knowledge API  
Automatische suggestie-API voor Bing
Afbeeldingen zoeken-API voor Bing
Zoeken in Bing Nieuws-API
Spraak-API voor Bing
Bing Spell Check-API
Zoeken in Bing Video-API
Zoeken op het web-API voor Bing
Computer Vision-API  
Content Moderator  
Custom Speech Service  
Emotion-API  
Face-API  
Language Understanding Intelligent Service  
Recommendations-API  
Sprekerherkenning-API  
Spraak-API van Translator
Tekst-API van Translator
Tekstanalyse-API  
Webtaalmodel-API  
Internet of Things
IoT Suite  
IoT Hub  
Stream Analytics  
Event Hubs  
Time Series Insights  
Bedrijfsintegratie
StorSimple  
Service Bus  
BizTalk Services  
Data Catalog  
Logische apps  
Beveiliging en identiteit
Azure Active Directory
Enterprise State Roaming  
Multi-Factor Authentication
Azure Active Directory Domain Services  
Key Vault  
Azure Active Directory B2C
Beveiligingscentrum
Access Control Service  
Ontwikkelhulpprogramma's
Visual Studio Team Services  
Build en implementatie/Build (XAML)  
Belastingstests  
Application Insights  
Azure DevTest Labs  
HockeyApp
Controle en beheer
Advisor
Backup  
Site Recovery  
Scheduler  
Automation  
Log Analytics  
Microsoft Azure Portal
Marketplace
Klassieke Microsoft Azure Portal
azure.microsoft.com
Azure Monitor  
Metrische gegevens en waarschuwingen  
Activiteitenlogboeken en waarschuwingen
Diagnostische logboeken
Automatisch schalen  
Actiegroepen
Azure Resource Manager
Marketplace
Beveiliging en naleving  
Beveiliging en herstel  
Automation en beheer  
Inzicht en analyse  
Serviceoverzicht  
Cloud Shell
*Non-Regional services are ones where there is no dependency on a specific Azure region