Mobiele weergave is actief Desktopweergave

Status van Azure

Laatst bijgewerkt 26 seconden geleden

Health All Services Good  Services werken normaal.

Als u hulp nodig hebt wanneer de services in orde zijn, ga dan naar  Ondersteuningsopties voor Azure

Ga naar de Azure Portal voor gerichte meldingen over de status van uw Azure-resources en voor het aanpassen van meldingen

Vernieuwen om de

  • Health Good Goed
  • Health Warning Waarschuwing
  • Health Error Fout
  • Health Information Informatie
Producten en services Wereldwijd VS - oost VS - oost 2 VS - centraal VS - noord/centraal VS - zuid/centraal VS - west/centraal VS - west VS - west 2 Canada - oost Canada - centraal Brazilië - zuid
Producten en services Wereldwijd Noord-Europa West-Europa Duitsland - centraal Duitsland - noordoost VK - west VK - zuid
Producten en services Wereldwijd Zuidoost-Azië Oost-Azië Australië - oost Australië - zuidoost India - centraal India - west India - zuid Japan - oost Japan - west Korea - centraal Korea - zuid
Producten en services Wereldwijd
Producten en services Wereldwijd VS - oost VS - oost 2 VS - centraal VS - noord/centraal VS - zuid/centraal VS - west/centraal VS - west VS - west 2 Canada - oost Canada - centraal Brazilië - zuid
Computing
Virtual Machines
SAP HANA op Azure (grote exemplaren)                  
Cloud Services
RemoteApp        
Schaalsets voor virtuele machines
Functions    
Netwerken
CDN (Content Delivery Network)                      
ExpressRoute
ExpressRoute-circuits                      
ExpressRoute-gateways
Azure DNS                      
Virtual Network
Traffic Manager                      
Load Balancer
VPN Gateway
Netwerkinfrastructuur
Application Gateway
Network Watcher
Storage
Storage
Internet en mobiel
Mobile Services                  
API Management
Media Services        
Encoding        
Live en on-demand streamen        
Notification Hubs    
Azure Search        
Mobile Engagement                    
Containers
App Service
Web Apps
Mobile Apps
API Apps
Batch
Azure Container Registry
Service Fabric
Azure-containerservice        
Databases
SQL Database
Azure Cosmos DB
SQL Data Warehouse
Redis Cache
SQL Server Stretch Database  
Azure Database for MySQL            
Azure Database for PostgreSQL            
Intelligence en analyse
HDInsight
Machine Learning                
Data Factory                
Gegevensverplaatsing    
Power BI Embedded          
Data Lake Store                  
Data Lake Analytics                  
Azure Bot Service        
Azure Analysis Services        
Dynamics 365 voor Customer Insights                
AI + Cognitive Services
Cognitive Services                    
Academic Knowledge API                    
Automatische suggestie-API voor Bing                      
Afbeeldingen zoeken-API voor Bing                      
Zoeken in Bing Nieuws-API                      
Spraak-API voor Bing                      
Bing Spell Check-API                      
Zoeken in Bing Video-API                      
Zoeken op het web-API voor Bing                      
Computer Vision-API                
Content Moderator                
Custom Speech Service                    
Emotion-API                    
Face-API                
Language Understanding Intelligent Service                    
Recommendations-API                    
Sprekerherkenning-API                    
Spraak-API van Translator                      
Tekst-API van Translator                      
Tekstanalyse-API                    
Webtaalmodel-API                    
Internet of Things
IoT Suite                  
IoT Hub              
Stream Analytics      
Event Hubs
Time Series Insights                  
Bedrijfsintegratie
StorSimple        
Service Bus
BizTalk Services        
Data Catalog                  
Logische apps
Beveiliging en identiteit
Azure Active Directory                      
Enterprise State Roaming                  
Multi-Factor Authentication                      
Azure Active Directory Domain Services  
Key Vault
Azure Active Directory B2C                      
Beveiligingscentrum                      
Access Control Service        
Ontwikkelhulpprogramma's
Visual Studio Team Services              
Build en implementatie/Build (XAML)              
Belastingstests              
Application Insights                  
Azure DevTest Labs
HockeyApp                      
Controle en beheer
Advisor                      
Backup
Site Recovery
Scheduler
Automation              
Log Analytics                  
Microsoft Azure Portal                      
Marketplace                      
Klassieke Microsoft Azure Portal                      
azure.microsoft.com                      
Azure Monitor
Metrische gegevens en waarschuwingen
Activiteitenlogboeken en waarschuwingen                      
Diagnostische logboeken                      
Automatisch schalen
Actiegroepen                      
Azure Resource Manager                      
Marketplace                      
Beveiliging en naleving                    
Beveiliging en herstel          
Automation en beheer                    
Inzicht en analyse                    
Serviceoverzicht                    
Cloud Shell                      
Producten en services Wereldwijd Noord-Europa West-Europa Duitsland - centraal Duitsland - noordoost VK - west VK - zuid
Computing
Virtual Machines
SAP HANA op Azure (grote exemplaren)        
Cloud Services
RemoteApp        
Schaalsets voor virtuele machines
Functions      
Netwerken
CDN (Content Delivery Network)            
ExpressRoute
ExpressRoute-circuits            
ExpressRoute-gateways
Azure DNS            
Virtual Network
Traffic Manager            
Load Balancer
VPN Gateway
Netwerkinfrastructuur
Application Gateway
Network Watcher    
Storage
Storage
Internet en mobiel
Mobile Services          
API Management    
Media Services        
Encoding        
Live en on-demand streamen        
Notification Hubs    
Azure Search      
Mobile Engagement          
Containers
App Service
Web Apps
Mobile Apps
API Apps
Batch
Azure Container Registry    
Service Fabric
Azure-containerservice        
Databases
SQL Database
Azure Cosmos DB
SQL Data Warehouse
Redis Cache
SQL Server Stretch Database    
Azure Database for MySQL        
Azure Database for PostgreSQL        
Intelligence en analyse
HDInsight
Machine Learning        
Data Factory          
Gegevensverplaatsing        
Power BI Embedded      
Data Lake Store          
Data Lake Analytics          
Azure Bot Service        
Azure Analysis Services      
Dynamics 365 voor Customer Insights            
AI + Cognitive Services
Cognitive Services            
Academic Knowledge API            
Automatische suggestie-API voor Bing            
Afbeeldingen zoeken-API voor Bing            
Zoeken in Bing Nieuws-API            
Spraak-API voor Bing            
Bing Spell Check-API            
Zoeken in Bing Video-API            
Zoeken op het web-API voor Bing            
Computer Vision-API          
Content Moderator          
Custom Speech Service            
Emotion-API            
Face-API          
Language Understanding Intelligent Service            
Recommendations-API            
Sprekerherkenning-API            
Spraak-API van Translator            
Tekst-API van Translator            
Tekstanalyse-API            
Webtaalmodel-API            
Internet of Things
IoT Suite    
IoT Hub    
Stream Analytics    
Event Hubs
Time Series Insights        
Bedrijfsintegratie
StorSimple    
Service Bus
BizTalk Services        
Data Catalog        
Logische apps        
Beveiliging en identiteit
Azure Active Directory            
Enterprise State Roaming        
Multi-Factor Authentication            
Azure Active Directory Domain Services        
Key Vault
Azure Active Directory B2C            
Beveiligingscentrum            
Access Control Service        
Ontwikkelhulpprogramma's
Visual Studio Team Services          
Build en implementatie/Build (XAML)          
Belastingstests          
Application Insights        
Azure DevTest Labs    
HockeyApp            
Controle en beheer
Advisor            
Backup
Site Recovery
Scheduler
Automation      
Log Analytics          
Microsoft Azure Portal            
Marketplace            
Klassieke Microsoft Azure Portal            
azure.microsoft.com            
Azure Monitor    
Metrische gegevens en waarschuwingen    
Activiteitenlogboeken en waarschuwingen            
Diagnostische logboeken            
Automatisch schalen    
Actiegroepen            
Azure Resource Manager            
Marketplace            
Beveiliging en naleving          
Beveiliging en herstel        
Automation en beheer          
Inzicht en analyse          
Serviceoverzicht          
Cloud Shell            
Producten en services Wereldwijd Zuidoost-Azië Oost-Azië Australië - oost Australië - zuidoost India - centraal India - west India - zuid Japan - oost Japan - west Korea - centraal Korea - zuid
Computing
Virtual Machines
SAP HANA op Azure (grote exemplaren)                  
Cloud Services
RemoteApp          
Schaalsets voor virtuele machines
Functions        
Netwerken
CDN (Content Delivery Network)                      
ExpressRoute
ExpressRoute-circuits                      
ExpressRoute-gateways
Azure DNS                      
Virtual Network
Traffic Manager                      
Load Balancer
VPN Gateway
Netwerkinfrastructuur    
Application Gateway
Network Watcher
Storage
Storage
Internet en mobiel
Mobile Services                  
API Management
Media Services    
Encoding    
Live en on-demand streamen    
Notification Hubs    
Azure Search          
Mobile Engagement                      
Containers
App Service
Web Apps
Mobile Apps
API Apps
Batch
Azure Container Registry      
Service Fabric
Azure-containerservice        
Databases
SQL Database
Azure Cosmos DB
SQL Data Warehouse
Redis Cache
SQL Server Stretch Database    
Azure Database for MySQL              
Azure Database for PostgreSQL              
Intelligence en analyse
HDInsight        
Machine Learning                  
Data Factory                      
Gegevensverplaatsing            
Power BI Embedded              
Data Lake Store                      
Data Lake Analytics                      
Azure Bot Service          
Azure Analysis Services              
Dynamics 365 voor Customer Insights                      
AI + Cognitive Services
Cognitive Services                      
Academic Knowledge API                      
Automatische suggestie-API voor Bing                      
Afbeeldingen zoeken-API voor Bing                      
Zoeken in Bing Nieuws-API                      
Spraak-API voor Bing                      
Bing Spell Check-API                      
Zoeken in Bing Video-API                      
Zoeken op het web-API voor Bing                      
Computer Vision-API                    
Content Moderator                    
Custom Speech Service                      
Emotion-API                      
Face-API                    
Language Understanding Intelligent Service                      
Recommendations-API                      
Sprekerherkenning-API                      
Spraak-API van Translator                      
Tekst-API van Translator                      
Tekstanalyse-API                      
Webtaalmodel-API                      
Internet of Things
IoT Suite          
IoT Hub          
Stream Analytics        
Event Hubs
Time Series Insights                      
Bedrijfsintegratie
StorSimple      
Service Bus
BizTalk Services          
Data Catalog                  
Logische apps    
Beveiliging en identiteit
Azure Active Directory                      
Enterprise State Roaming                  
Multi-Factor Authentication                      
Azure Active Directory Domain Services    
Key Vault
Azure Active Directory B2C                      
Beveiligingscentrum                      
Access Control Service              
Ontwikkelhulpprogramma's
Visual Studio Team Services                  
Build en implementatie/Build (XAML)                  
Belastingstests                  
Application Insights                      
Azure DevTest Labs  
HockeyApp                      
Controle en beheer
Advisor                      
Backup      
Site Recovery      
Scheduler
Automation              
Log Analytics                  
Microsoft Azure Portal                      
Marketplace                      
Klassieke Microsoft Azure Portal                      
azure.microsoft.com                      
Azure Monitor
Metrische gegevens en waarschuwingen
Activiteitenlogboeken en waarschuwingen                      
Diagnostische logboeken                      
Automatisch schalen
Actiegroepen                      
Azure Resource Manager                      
Marketplace                      
Beveiliging en naleving                  
Beveiliging en herstel      
Automation en beheer                  
Inzicht en analyse                  
Serviceoverzicht                      
Cloud Shell                      
Producten en services Wereldwijd
Computing
Virtual Machines
SAP HANA op Azure (grote exemplaren)
Cloud Services
RemoteApp
Schaalsets voor virtuele machines
Functions
Netwerken
CDN (Content Delivery Network)
ExpressRoute
ExpressRoute-circuits
ExpressRoute-gateways
Azure DNS
Virtual Network
Traffic Manager
Load Balancer
VPN Gateway
Netwerkinfrastructuur
Application Gateway
Network Watcher
Storage
Storage
Internet en mobiel
Mobile Services
API Management
Media Services
Encoding
Live en on-demand streamen
Notification Hubs
Azure Search
Mobile Engagement
Containers
App Service
Web Apps
Mobile Apps
API Apps
Batch
Azure Container Registry
Service Fabric
Azure-containerservice
Databases
SQL Database
Azure Cosmos DB
SQL Data Warehouse
Redis Cache
SQL Server Stretch Database
Azure Database for MySQL
Azure Database for PostgreSQL
Intelligence en analyse
HDInsight
Machine Learning
Data Factory
Gegevensverplaatsing
Power BI Embedded
Data Lake Store
Data Lake Analytics
Azure Bot Service
Azure Analysis Services
Dynamics 365 voor Customer Insights
AI + Cognitive Services
Cognitive Services
Academic Knowledge API
Automatische suggestie-API voor Bing
Afbeeldingen zoeken-API voor Bing
Zoeken in Bing Nieuws-API
Spraak-API voor Bing
Bing Spell Check-API
Zoeken in Bing Video-API
Zoeken op het web-API voor Bing
Computer Vision-API
Content Moderator
Custom Speech Service
Emotion-API
Face-API
Language Understanding Intelligent Service
Recommendations-API
Sprekerherkenning-API
Spraak-API van Translator
Tekst-API van Translator
Tekstanalyse-API
Webtaalmodel-API
Internet of Things
IoT Suite
IoT Hub
Stream Analytics
Event Hubs
Time Series Insights
Bedrijfsintegratie
StorSimple
Service Bus
BizTalk Services
Data Catalog
Logische apps
Beveiliging en identiteit
Azure Active Directory
Enterprise State Roaming
Multi-Factor Authentication
Azure Active Directory Domain Services
Key Vault
Azure Active Directory B2C
Beveiligingscentrum
Access Control Service
Ontwikkelhulpprogramma's
Visual Studio Team Services
Build en implementatie/Build (XAML)
Belastingstests
Application Insights
Azure DevTest Labs
HockeyApp
Controle en beheer
Advisor
Backup
Site Recovery
Scheduler
Automation
Log Analytics
Microsoft Azure Portal
Marketplace
Klassieke Microsoft Azure Portal
azure.microsoft.com
Azure Monitor
Metrische gegevens en waarschuwingen
Activiteitenlogboeken en waarschuwingen
Diagnostische logboeken
Automatisch schalen
Actiegroepen
Azure Resource Manager
Marketplace
Beveiliging en naleving
Beveiliging en herstel
Automation en beheer
Inzicht en analyse
Serviceoverzicht
Cloud Shell