Mobiele weergave is actief Desktopweergave

Status van Azure

Laatst bijgewerkt 17 seconden geleden

Health All Services Good Services werken normaal.

Als u hulp nodig hebt wanneer de services in orde zijn, ga dan naar Ondersteuningsopties voor Azure

Ga naar de Azure Portal voor gerichte meldingen over de status van uw Azure-resources en voor het aanpassen van meldingen

Vernieuwen om de

  • Health Good Goed
  • Health Warning Waarschuwing
  • Health Error Fout
  • Health Information Informatie
Producten Wereldwijd VS - oost VS - oost 2 VS - centraal VS - noord/centraal VS - zuid/centraal VS - west/centraal VS - west VS - west 2 Canada - oost Canada - centraal Brazilië - zuid
Producten Wereldwijd Noord-Europa West-Europa Duitsland - centraal Duitsland - noordoost VK - west VK - zuid
Producten Wereldwijd Zuidoost-Azië Oost-Azië Australië - oost Australië - zuidoost India - centraal India - west India - zuid Japan - oost Japan - west Korea - centraal Korea - zuid
Producten Wereldwijd VS - oost VS - oost 2 VS - centraal VS - noord/centraal VS - zuid/centraal VS - west/centraal VS - west VS - west 2 Canada - oost Canada - centraal Brazilië - zuid
Computing
Virtual Machines
App Service
Web Apps
Mobile Apps
API Apps
Cloud Services
Batch
Azure Container Registry                
RemoteApp        
Service Fabric
Schaalsets voor virtuele machines
Azure-containerservice        
Functions      
Netwerken
CDN (Content Delivery Network)                      
ExpressRoute                      
Azure DNS                      
Virtual Network
Traffic Manager                      
Load Balancer
VPN Gateway
Netwerkinfrastructuur
Application Gateway
Network Watcher                
Storage
Storage
Internet en mobiel
Mobile Services                  
API Management
Media Services        
Encoding        
Live en on-demand streamen        
Notification Hubs    
Azure Search        
Mobile Engagement                    
Databases
SQL Database
SQL Data Sync              
DocumentDB
SQL Data Warehouse
Redis Cache
SQL Server Stretch Database  
Intelligence en analyse
HDInsight
Machine Learning                
Data Factory                  
Gegevensverplaatsing    
Power BI Embedded          
Data Lake Store                  
Data Lake Analytics                  
Cognitive Services                    
Academic Knowledge API                    
Automatische suggestie-API voor Bing                      
Computer Vision-API                    
Content Moderator                    
Custom Speech Service                    
Emotion-API                    
Face-API                    
Language Understanding Intelligent Service                    
Recommendations-API                    
Bing Zoeken-API's                      
Sprekerherkenning-API                    
Spraak-API voor Bing                      
Bing Spell Check-API                      
Tekstanalyse-API                    
Webtaalmodel-API                    
Spraak-API van Translator                      
Tekst-API van Translator                      
Azure Bot Service        
Azure Analysis Services      
Dynamics 365 voor Customer Insights                
Internet of Things
IoT Suite                  
Azure IoT Hub              
Stream Analytics        
Event Hubs
Bedrijfsintegratie
StorSimple        
Service Bus
BizTalk Services        
Data Catalog                  
Logische apps    
Beveiliging en identiteit
Azure Active Directory                      
Enterprise State Roaming                  
Multi-Factor Authentication                      
Azure Active Directory Domain Services  
Key Vault
Azure Active Directory B2C        
Beveiligingscentrum                      
Access Control Service        
Tools voor Ontwikkelaars
Visual Studio Team Services              
Build en implementatie/Build (XAML)              
Belastingstests              
Application Insights                  
Azure DevTest Labs
HockeyApp                      
Controle en beheer
Advisor                      
Backup
Site Recovery
Scheduler
Automation                
Log Analytics                    
Microsoft Azure Portal                      
Marketplace                      
Klassieke Microsoft Azure Portal                      
azure.microsoft.com                      
Azure Monitor
Waarschuwingen en metrische gegevens
Activiteitenlogboek                      
Diagnostische logboeken                      
Automatisch schalen
Azure Resource Manager                      
DataMarket                      
Beveiliging en naleving                    
Beveiliging en herstel          
Automation en beheer                    
Inzicht en analyse                    
Producten Wereldwijd Noord-Europa West-Europa Duitsland - centraal Duitsland - noordoost VK - west VK - zuid
Computing
Virtual Machines
App Service
Web Apps
Mobile Apps
API Apps
Cloud Services
Batch
Azure Container Registry          
RemoteApp        
Service Fabric
Schaalsets voor virtuele machines
Azure-containerservice        
Functions      
Netwerken
CDN (Content Delivery Network)            
ExpressRoute            
Azure DNS            
Virtual Network
Traffic Manager            
Load Balancer
VPN Gateway
Netwerkinfrastructuur
Application Gateway
Network Watcher            
Storage
Storage
Internet en mobiel
Mobile Services          
API Management    
Media Services        
Encoding        
Live en on-demand streamen        
Notification Hubs    
Azure Search      
Mobile Engagement          
Databases
SQL Database
SQL Data Sync        
DocumentDB
SQL Data Warehouse
Redis Cache
SQL Server Stretch Database    
Intelligence en analyse
HDInsight    
Machine Learning        
Data Factory          
Gegevensverplaatsing        
Power BI Embedded      
Data Lake Store            
Data Lake Analytics            
Cognitive Services            
Academic Knowledge API            
Automatische suggestie-API voor Bing            
Computer Vision-API            
Content Moderator            
Custom Speech Service            
Emotion-API            
Face-API            
Language Understanding Intelligent Service            
Recommendations-API            
Bing Zoeken-API's            
Sprekerherkenning-API            
Spraak-API voor Bing            
Bing Spell Check-API            
Tekstanalyse-API            
Webtaalmodel-API            
Spraak-API van Translator            
Tekst-API van Translator            
Azure Bot Service        
Azure Analysis Services        
Dynamics 365 voor Customer Insights            
Internet of Things
IoT Suite    
Azure IoT Hub    
Stream Analytics    
Event Hubs
Bedrijfsintegratie
StorSimple    
Service Bus
BizTalk Services        
Data Catalog        
Logische apps        
Beveiliging en identiteit
Azure Active Directory            
Enterprise State Roaming        
Multi-Factor Authentication            
Azure Active Directory Domain Services        
Key Vault
Azure Active Directory B2C    
Beveiligingscentrum            
Access Control Service        
Tools voor Ontwikkelaars
Visual Studio Team Services          
Build en implementatie/Build (XAML)          
Belastingstests          
Application Insights        
Azure DevTest Labs    
HockeyApp            
Controle en beheer
Advisor            
Backup    
Site Recovery    
Scheduler
Automation        
Log Analytics          
Microsoft Azure Portal            
Marketplace            
Klassieke Microsoft Azure Portal            
azure.microsoft.com            
Azure Monitor    
Waarschuwingen en metrische gegevens    
Activiteitenlogboek            
Diagnostische logboeken            
Automatisch schalen    
Azure Resource Manager            
DataMarket            
Beveiliging en naleving          
Beveiliging en herstel        
Automation en beheer          
Inzicht en analyse          
Producten Wereldwijd Zuidoost-Azië Oost-Azië Australië - oost Australië - zuidoost India - centraal India - west India - zuid Japan - oost Japan - west Korea - centraal Korea - zuid
Computing
Virtual Machines
App Service
Web Apps
Mobile Apps    
API Apps
Cloud Services
Batch
Azure Container Registry                      
RemoteApp          
Service Fabric
Schaalsets voor virtuele machines
Azure-containerservice        
Functions        
Netwerken
CDN (Content Delivery Network)                      
ExpressRoute                      
Azure DNS                      
Virtual Network
Traffic Manager                      
Load Balancer
VPN Gateway
Netwerkinfrastructuur    
Application Gateway
Network Watcher                      
Storage
Storage
Internet en mobiel
Mobile Services                  
API Management
Media Services    
Encoding    
Live en on-demand streamen    
Notification Hubs    
Azure Search            
Mobile Engagement                      
Databases
SQL Database
SQL Data Sync                  
DocumentDB
SQL Data Warehouse
Redis Cache
SQL Server Stretch Database    
Intelligence en analyse
HDInsight        
Machine Learning                  
Data Factory                      
Gegevensverplaatsing            
Power BI Embedded              
Data Lake Store                      
Data Lake Analytics                      
Cognitive Services                      
Academic Knowledge API                      
Automatische suggestie-API voor Bing                      
Computer Vision-API                      
Content Moderator                      
Custom Speech Service                      
Emotion-API                      
Face-API                      
Language Understanding Intelligent Service                      
Recommendations-API                      
Bing Zoeken-API's                      
Sprekerherkenning-API                      
Spraak-API voor Bing                      
Bing Spell Check-API                      
Tekstanalyse-API                      
Webtaalmodel-API                      
Spraak-API van Translator                      
Tekst-API van Translator                      
Azure Bot Service          
Azure Analysis Services                  
Dynamics 365 voor Customer Insights                      
Internet of Things
IoT Suite          
Azure IoT Hub          
Stream Analytics        
Event Hubs
Bedrijfsintegratie
StorSimple      
Service Bus
BizTalk Services          
Data Catalog                  
Logische apps    
Beveiliging en identiteit
Azure Active Directory                      
Enterprise State Roaming                  
Multi-Factor Authentication                      
Azure Active Directory Domain Services    
Key Vault
Azure Active Directory B2C                      
Beveiligingscentrum                      
Access Control Service              
Tools voor Ontwikkelaars
Visual Studio Team Services                  
Build en implementatie/Build (XAML)                  
Belastingstests                  
Application Insights                      
Azure DevTest Labs      
HockeyApp                      
Controle en beheer
Advisor                      
Backup      
Site Recovery      
Scheduler
Automation              
Log Analytics                  
Microsoft Azure Portal                      
Marketplace                      
Klassieke Microsoft Azure Portal                      
azure.microsoft.com                      
Azure Monitor
Waarschuwingen en metrische gegevens
Activiteitenlogboek                      
Diagnostische logboeken                      
Automatisch schalen
Azure Resource Manager                      
DataMarket                      
Beveiliging en naleving                  
Beveiliging en herstel      
Automation en beheer                  
Inzicht en analyse                  

De Indiase regio's zijn beschikbaar voor klanten met bedrijfsaanwezigheid in India.