Navigatie overslaan

Azure IP Advantage

Uw innovaties in de cloud en op het Internet of Things beschermen

Verminder de risico's, ontwikkel met vertrouwen en werk in vrijheid in de cloud. Azure IP Advantage biedt de meest uitgebreide bescherming tegen de risico's van intellectueel eigendom (IP, Intellectual Property) in de branche.

Bescherming voor uw innovaties in de edge uitbreiden

Azure IP Advantage is van toepassing op de software waarop IoT-apparaten die met Azure zijn verbonden, worden uitgevoerd. Ook bieden we onbeperkte schadeloosstelling voor Azure Sphere, Azure RTOS en Windows 10 IoT, plus de mogelijkheid om een van de duizenden Microsoft-octrooien te kiezen als bescherming tegen rechtszaken die op uw eigen IoT-software zijn gericht.

Bouwen met vertrouwen met onbeperkte schadeloosstelling

Bouw met Azure in de wetenschap dat u van de beste onbeperkte verdediging en schadeloosstelling profiteert. Dit geldt ook voor open source-technologie waarop Azure-services zijn gebouwd, zoals Apache Hadoop® dat voor Azure HDInsight is gebruikt. U hoeft verder niets te doen of bij te betalen: dekking is beschikbaar als u dat nodig hebt.

Rechtszaken afhouden of u verdedigen door octrooien te kiezen

Verdedig u in octrooirechtszaken met betrekking tot uw innovaties dankzij toegang tot een groot portfolio met octrooien. U komt voor dit voordeel in aanmerking als u Azure op regelmatige basis gebruikt. Als ze worden aangeklaagd, kunnen klanten van Azure die hiervoor in aanmerking komen, een van de octrooien krijgen die Microsoft beschikbaar stelt om zich te weer te kunnen stellen tegen een aanvaller. Lees de veelgestelde vragen voor meer informatie over het kiezen van een octrooi.

Uitgebreide bescherming met een 'springing' licentie

Wij beloven Azure-klanten dat als wij octrooien overdragen naar niet-praktiserende entiteiten (NPE's), deze octrooien niet tegen hen gebruikt kunnen worden. Niet-praktiserende entiteiten gebruiken octrooien vooral om winst te genereren. Hoewel Microsoft in het algemeen haar octrooien niet overdraagt aan NPE's, bieden wij een 'springing' licentie aan alle Azure-klanten aan die daarvoor in aanmerking komen, mocht dit ooit het geval zijn.

De beste bescherming tegen risico's voor intellectueel eigendom

De digitale transformatie gaat alsmaar sneller en geen enkele industrie, waar ook ter wereld, ontkomt eraan. Door het leveren van op software gebaseerde producten en services in de cloud, liggen nieuwe bedrijfsrisico's op de loer zoals de mogelijke inbreuk op intellectueel eigendom. Achter Azure IP Advantage staat een hele community en zakelijke omgeving die de waarde kent van innovaties in de cloud en deze helpt beschermen.

Extra voordelen voor startups

Startups kennen unieke uitdagingen van intellectueel eigendom betreft, zoals het risico op niet-praktiserende entiteiten die kleine bedrijven en startups vaak als een makkelijke prooi voor octrooirechtszaken beschouwen. Naast de voordelen die voor alle Azure IP Advantage-klanten beschikbaar zijn, kunnen startups die daarvoor in aanmerking komen ook profiteren van:

 • Gratis lidmaatschap op het LOT-netwerk, waardoor NPE's geen aanspraak kunnen maken op octrooien van netwerkleden die door de LOT-licentie worden gedekt. LOT-leden kunnen nog steeds hun octrooien verkopen en juridische stappen ondernemen tegen andere leden. Startups mogen gratis lid worden van LOT.
 • Ze mogen hun eigen intellectuele-eigendomsportfolio uitbreiden met maximaal drie gratis Microsoft-octrooien op technisch gebied, zoals kunstmatige intelligentie, multimedia en beveiliging.

Dit zeggen klanten over Azure IP Advantage

"For an international engineering company like thyssenkrupp, Microsoft's Azure IP Advantage program is a great tool for reducing IP risks in the transition to Industry 4.0."

Dr. Stephan Wolke, Head of Intellectual Property & Services, thyssenkrupp
ThyssenKrupp

"We are acutely aware of the need to protect the innovations we've developed for IoT deployments across our business units. The Azure IP Advantage program offers yet another example of how Microsoft supports its ecosystem end to end and in this case, to maintain our freedom to provide new services to our customers. We look forward to continued partnership with them as we expand our footprint on the intelligent edge."

Stuart Bashford, ‪Digital Officer, Bühler AG‬‬‬‬‬‬
Buhler

"At MediaTek, we enable our customers to seize the opportunities offered by the Internet of Things. Azure IP Advantage and its protection for Azure Sphere will help customers focus on their innovations and address their IP challenges."

Finbarr Moynihan, Vice President van MediaTek Corporate Sales & Business Development (Noord- en Zuid-Amerika en Europa)
MediaTek

"As we expand our footprint globally, we are pleased to see Microsoft expanding its Azure IP Advantage program to Edge devices and IoT, as we see it as a key additional innovation protection for IoT customers. This will enable us to focus on innovating and growing our business."

Colin Yu, Technology VP, Envision
Envision

"Microshare provides a data sharing platform for IoT solutions, so managing IP risk is important to building a thriving IoT ecosystem. Microsoft's efforts with Azure IP Advantage provide useful IP benefits to us and our customers."

Ron Rock, Microshare CEO
Microshare

"Applied Brain Research builds artificial intelligence systems inspired by the brain. The program's special benefits for startups are particularly relevant as we seek to expand our patent portfolio and worry less about IP risks."

Peter Suma, Chairman en Co-CEO, Applied Brain Research
ABR

"At Valohai, we are focused on building innovative machine learning solutions, so having to spend less time worrying about patents is really helpful to us. Azure IP Advantage's unique benefits for startups helps our company to protect ourself against intellectual property risks."

Toni Perämäki, COO van Valohai
Valohai

Veelgestelde vragen over het Azure IP Advantage-programma

 • Azure IP Advantage is een programma voor Azure-klanten dat de beste bescherming biedt tegen risico's op het gebied van intellectuele eigendom. Wanneer ontwikkelaars deelnemen aan het programma, hoeven zij zich alleen maar op coderen te richten, terwijl u uw bedrijf runt met minder risico en blootstelling aan rechtszaken op het gebied van intellectuele eigendom, zonder dat u uw eigen intellectuele-eigendomsrechten kwijtraakt.

  Dit programma bestaat uit drie onderdelen waarmee u uw cloudinvesteringen kunt beschermen:

  • Onbeperkte schadeloosstelling voor klanten voor rechtszaken op het gebied van intellectuele eigendom die op eigen Azure-services, Azure Sphere, Azure RTOS en Windows 10 IoT zijn gericht, inclusief open source-software die we in deze producten en services hebben geïntegreerd
  • Een optie voor het kiezen uit duizenden Microsoft-octrooien ter verdediging tijdens rechtszaken op het gebied van intellectuele eigendom die op Azure-workloads of de software op met Azure verbonden IoT-apparaten zijn gericht
  • Een springing licentie voor Microsoft-octrooien die naar een niet-praktiserende entiteit worden overgedragen ter bescherming van Azure-workloads en de software op met Azure verbonden IoT-apparaten

  Er gelden mogelijk vereisten voor geschiktheid. Raadpleeg Voordelen voor start-ups voor specifieke voordelen voor start-ups.

 • We zetten ons in voor een zakelijke omgeving waarin innovaties belangrijk zijn en worden beschermd, zodat uw bedrijf en ontwikkelaars zich onbeperkt kunnen richten op het ontwikkelen van transformatieve technologieën.
 • Naarmate bedrijven vaker de cloud gebruiken voor transformaties en meer IoT-apparaten online brengen, steken nieuwe risico's op het gebied van intellectuele eigendom de kop op. Als uw services in de cloud worden uitgevoerd of als u het aantal verbonden apparaten uitbreidt, moet u aandacht besteden aan uw strategie voor het risico op inbreuk op uw intellectuele eigendommen. Kies een cloudplatformpartner die deze risico's begrijpt en die een uitgebreid abonnement biedt waarmee u dit risico kunt vermijden.
 • Alle Azure-klanten komen in aanmerking voor deelname aan Azure IP Advantage. Voor de mogelijkheid om een octrooi te kiezen en gebruik te maken van een springing licentie, gelden echter geschiktheidscriteria (zie de Algemene voorwaarden voor Microsoft Azure IP Advantage). De voordelen voor start-ups zijn beschikbaar via het LOT-netwerk (License on Transfer).
 • Nee. Azure IP Advantage is een functie van het Azure-platform. Er is geen aanmeldings- of registratieproces vereist voor de schadeloosstelling die deel uitmaakt van onze standaardklantvoorwaarden voor het IoT-softwareaanbod van Azure, Azure Sphere, Azure RTOS en Windows 10. Er is ook geen aanmelding of registratie vereist voor de opties voor springing licenties en de optie voor het kiezen van octrooien als u aan de geschiktheidsvereisten voldoet die in de Algemene voorwaarden van Microsoft Azure IP Advantage worden omschreven. Azure-start-ups die zich voor het LOT-netwerk aanmelden, moeten akkoord gaan met de overeenkomst voor wederzijdse springing licenties van het netwerk; daarna mogen ze maximaal drie Microsoft-octrooien via het netwerk selecteren. Raadpleeg het gedeelte Voordelen voor start-ups voor meer informatie.
 • Ga voor meer informatie naar Azure IP Advantage. Als u vragen hebt, kunt u een e-mail sturen naar IPAdvant@microsoft.com.
 • Schadeloosstelling is een contractuele verplichting die leveranciers van producten of services kunnen bieden om klanten te beschermen tegen claims over inbreuk op intellectuele eigendom die tegen hen worden ingediend voor het gebruik van het product of de service van de leverancier. Wat Azure IP Advantage betreft beschermen onze schadeloosstellingsvoorwaarden u tegen claims over inbreuk op intellectuele eigendom die voortkomen uit uw gebruik van de Azure-platformtechnologieën en hun open source-onderdelen. Voor IoT scenario's worden de schadeloosstellingsvoorwaarden toegepast op uw gebruik van Azure Sphere, Azure RTOS en Windows 10 IoT op IoT-apparaten.
 • Natuurlijk. Al vele jaren bieden we schadeloosstelling en verdediging voor onze klanten voor risico's op het gebied van intellectuele eigendom, zoals beschreven in onze contractvoorwaarden. Met Azure IP Advantage bieden we ook verdediging tegen claims op het gebied van intellectuele eigendom tegen open source-code die deel uitmaakt van deze producten en services.
 • Wij verlenen vrijwaring voor open source software die wij opnemen in Azure en leveren onder onze voorwaarden. Azure HDInsight, onze Hadoop-aanbieding, wordt bijvoorbeeld gedekt door schadeloosstelling. Het Linux-besturingssysteem voor Azure Sphere wordt ook gedekt. Open source die is geleverd onder een afzonderlijke licentie, zoals een Linux-distributie in een VM, valt niet onder onze voorwaarden, maar ontvangt mogelijk vrijwaring onder de voorwaarden van een andere provider. In China wordt Microsoft Azure beheerd door 21Vianet, een onafhankelijke entiteit die de Chinese overheid in licentie geeft voor het leveren van cloudservices volgens de Chinese wetgeving, biedt schadeloosstelling.
 • Onze schadeloosstellingsgarantie is niet van toepassing op uw eigen gegevens, producten die niet van Microsoft zijn of eventuele aanpassingen die u hebt aangebracht aan Microsoft-software of -onlineservices. Ook wordt onwettig gebruik door klanten of gebruik waardoor externe partijen schade oplopen, niet gedekt. Raadpleeg de voorwaarden van uw Microsoft-licentieovereenkomsten voor meer informatie.
 • De voorwaarden voor schadeloosstelling voor Microsoft Azure staan in de van toepassing zijnde licentieovereenkomst. Voor de Microsoft Online Subscription Agreement staan de voorwaarden bijvoorbeeld in de overeenkomst. De voorwaarden voor de Microsoft Enterprise Agreement staan in de Master Business and Services-overeenkomst. Licenties volgens de Open-programma's, een Microsoft Cloud-overeenkomst (de klantenovereenkomst voor cloudserviceproviders) of de Enrollment for Education Solutions bevatten allemaal de bijbehorende schadeloosstellingstaal.

  Deze overeenkomsten bevatten de onlineservicevoorwaarden van Microsoft. Deze zijn op 1 februari 2017 bijgewerkt zodat ook open source wordt gedekt. Als u zich in China bevindt, raadpleegt u de voorwaarden voor schadeloosstelling in de klantovereenkomsten die door Microsoft Azure Operated by 21Vianet worden geboden.

  Raadpleeg de licentieovereenkomsten voor Azure Sphere, Azure RTOS en Windows 10 IoT voor meer informatie.

Overzicht

 • De optie voor het kiezen van octrooien ontmoedigt operationele bedrijven om Azure-klanten aan te klagen wegens octrooi-inbreuk op hun workloads die in Azure worden uitgevoerd of op hun software die wordt uitgevoerd op IoT-apparaten die met Azure zijn verbonden. Via de Azure IP Advantage-octrooienlijst krijgen deze klanten toegang tot een portfolio met octrooien die ze ter verdediging bij rechtszaken kunnen gebruiken.
 • De octrooien vertegenwoordigen een brede selectie van de Microsoft-octrooiportefeuille in verschillende technologieën.
 • Natuurlijk. Wij zijn eigenaar van de octrooien in de lijst totdat ze, als onderdeel van Azure IP Advantage, aan een klant worden overgedragen. Octrooien in de lijst kunnen verlopen, naar externe partijen worden overgedragen of in onze octrooilicentieprogramma's worden opgenomen. We zijn van plan nieuwe octrooien toe te voegen en de lijst van tijd tot tijd bij te werken, zodat we een lijst van in totaal duizenden octrooien handhaven.
 • Voor de optie voor het kiezen van octrooien zijn duizenden octrooien beschikbaar. Zie de Azure IP Advantage-octrooienlijst voor de beschikbare octrooien die zijn uitgegeven en de in behandeling zijnde aanvragen. Het is mogelijk dat we deze lijst aanpassen als er wijzigingen of updates worden uitgevoerd.
 • Natuurlijk. Dit is inclusief octrooien uit de Verenigde Staten en diverse andere landen. De lijst bestaat ook uit in behandeling zijnde toepassingen die een aanvulling vormen op uitgegeven octrooien in dezelfde octrooifamilie.

Gebruik

 • Hoewel we u geen advies kan geven over het te selecteren octrooi, raden we u wel aan om contact op te nemen met juridisch adviseurs of experts op het gebied van intellectuele eigendom. Voor een lijst met adviseurs op het gebied van intellectuele eigendom raadpleegt u Hightechoplossingen en TechInsights.
 • Octrooien worden toegewezen aan de eerste klant die daarvoor in aanmerking komt, aan de voorwaarden voor een octrooioverdracht voldoet en de benodigde documenten invult om het octrooi op te eisen. Raadpleeg de Algemene voorwaarden van Azure IP Advantage voor meer informatie.
 • Natuurlijk. U moet voldoen aan de gebruiksvereisten voor Azure-software of -services en de andere programmavereisten.
 • Nee. De optie voor het kiezen van octrooien is beschikbaar in het geval van octrooigeschillenbeslechtiging voor software die wordt uitgevoerd op een IoT-apparaat dat met Azure is verbonden, zelfs als er op het IoT-apparaat een ander besturingssysteem dan Microsoft wordt gebruikt.
 • U mag het octrooi uitsluitend gebruiken als verdediging voor tegenbeschuldigingen in een rechtszaak. Bovendien mag u het octrooi niet gebruiken tegen een Azure-workload. Raadpleeg de Algemene voorwaarden van Microsoft Azure IP Advantage voor meer informatie.
 • Natuurlijk. Alle octrooien zijn onderhevig aan alle eventuele bestaande belemmeringen.
 • Nee. De optie voor het kiezen van octrooien geldt alleen voor rechtszaken die na de ingangsdatum van Azure IP Advantage zijn ingediend. Dit is 8 februari 2017. In China is de optie voor het kiezen van octrooien van toepassing op rechtszaken over inbreuk op octrooien die ná 1 oktober 2017 zijn ingediend.
 • Over het algemeen niet. De octrooien worden uitsluitend aan u ter beschikking gesteld om u te verdedigen tegen rechtszaken met betrekking tot uw Azure-workloads. Raadpleeg de Algemene voorwaarden van Azure IP Advantage voor meer informatie
 • Nee. De optie voor het kiezen van octrooien is bedoeld als verdediging tegen rechtszaken waarvoor u niet al schadeloos wordt gesteld.
 • We dragen octrooien die via de optie voor het kiezen van octrooien zijn geselecteerd, over voor een bedrag dat ongeveer gelijk is aan de administratieve kosten van de overdracht (niet de marktwaarde; deze kan veel hoger zijn). Wij profiteren zelf niet van de octrooioverdrachten.
 • Natuurlijk. Zodra het octrooi naar uw bedrijf is overgedragen, bent u de eigenaar van het octrooi.

Geschiktheid

 • Elke bonafide Azure-klant komt in aanmerking voor de optie voor het kiezen van octrooien op basis van de volgende vereisten:

  1. U hebt de afgelopen drie maanden ten minste USD 1000 per maand betaald voor uw Azure-gebruik.
  2. U hebt de afgelopen twee jaar geen octrooiclaims (juridische actie) ondernomen tegen Azure-workloads.
  3. Uw Azure-workload of de software op uw IoT-apparaat die verbonden is met Azure, is aangeklaagd wegens inbreuk op een octrooi.

  Raadpleeg de Algemene voorwaarden van Microsoft Azure IP Advantage voor meer informatie.

 • Uw klantenfactuur of onlinegebruiksrapport voor Azure geven het maandelijkse Azure-gebruik aan. Als u een aanvraagformulier voor een octrooi indient, beoordelen we uw gebruik en beslissen we uiteindelijk of u in aanmerking komt. U kunt via e-mail (ipadvant@microsoft.com) een octrooiaanvraagformulier aanvragen. Raadpleeg de volgende bronnen voor uw maandelijkse Azure-gebruik:

  • Als u een klant bent van Web Direct (Microsoft Online Subscription Program (MOSP)), kunt u de gebruiksgegevens voor uw abonnement downloaden via het Azure-accountcentrum.
  • Als u een Enterprise Agreement-klant bent, bekijkt u de gebruikssamenvatting in het gedeelte Rapporten van de Azure Enterprise Agreement-portal.
  • Als u services aanschaft via een cloudserviceprovider, moet u de facturen van uw reseller controleren.
 • Nee. Of u in aanmerking komt, is gebaseerd op het Azure-gebruik, ongeacht of u vooruitbetaalt of achter betaalt voor het account.
 • Nee. U moet in de afgelopen drie maanden elke maand ten minste USD 1000 aan Azure-services hebben besteed om in aanmerking te komen voor de optie voor het kiezen van octrooien.
 • Natuurlijk. Dit gebruik is inclusief uw Azure-abonnementen in China die door Microsoft Azure Operated by 21Vianet worden beheerd.
 • Een springing licentie is een voordeel dat ter beschikking komt wanneer een gedefinieerde gebeurtenis optreedt. Voor Azure IP Advantage krijgen de klanten die daarvoor in aanmerking komen een volledige licentie voor een of meer Microsoft-octrooien wanneer we Microsoft-octrooien naar niet-praktiserende entiteiten (NPE's) overdragen. Voor aanvullende bescherming kunnen klanten ook een lidmaatschap voor het LOT-netwerk aanschaffen.
 • Het LOT-netwerk is een overeenkomst tussen meerdere partijen waar afzonderlijke bedrijven ervoor kiezen springing licenties aan andere bedrijven binnen het netwerk aan te bieden, in ruil voor de wederzijdse belofte om een springing licentie te verschaffen. We bieden u een eenzijdige springing licentie als onderdeel van Azure IP Advantage zonder hiervoor een wederzijdse belofte terug te verlangen.
 • Elke bonafide Azure-klant komt hiervoor in aanmerking, als u de afgelopen drie maanden ten minste USD 1000 per maand hebt betaald voor uw gebruik van Azure. Raadpleeg de Algemene voorwaarden van Microsoft Azure IP Advantage voor meer informatie.
 • Start-ups profiteren van aanvullende voordelen via een gratis lidmaatschap voor het LOT-netwerk, een brancheorganisatie die bescherming tegen NPE's biedt:

  • Als een LOT-lid een octrooi naar een NPE overdraagt, ontvangen alle LOT-leden automatisch een gratis licentie voor dat octrooi.
  • Azure-start-ups die in aanmerking komen en lid worden van het LOT-netwerk, kunnen via dat netwerk maximaal drie Microsoft-octrooien ontvangen op technische vlakken, zoals kunstmatige intelligentie, multimedia en beveiliging.
 • Een start-up komt in aanmerking voor het gebruik van de start-upvoordelen van Azure IP Advantage via het LOT-netwerk wanneer:

  • Ze aan de criteria van het LOT-netwerk voor start-ups voldoen.
  • Hun Azure-gebruik de afgelopen drie maanden hoger is geweest dan USD 1000 per maand.

  Raadpleeg de Veelgestelde vragen over het octrooioverdrachtsprogramma op de website van het LOT-netwerk voor meer informatie.

 • Natuurlijk. Microsoft is in oktober 2018 lid geworden van het LOT-netwerk.
 • Nee. Als u van de voordelen voor start-ups wilt profiteren, moet u lid worden van het LOT-netwerk.
 • Raadpleeg het LOT-netwerk voor meer informatie over hun octrooiprogramma.
 • Geschikte start-upbedrijven die lid worden van het LOT-netwerk en aan de geschiktheidsvereisten voldoen, mogen maximaal drie Microsoft-octrooien selecteren.
 • Microsoft stelt octrooien ter beschikking aan start-ups via het LOT-netwerk. Als u deze octrooien wilt verkrijgen, moet u een Azure-start-up zijn die daarvoor in aanmerking komt en eerst lid worden van het LOT-netwerk. De Microsoft-octrooien die u verkrijgt, zijn onderhevig aan de beperkingen van het LOT-netwerk, inclusief de wederkerige springing licentie die alle LOT-leden aan alle andere LOT-leden geven. Omdat dit van oorsprong octrooien van Microsoft waren, zijn ook deze octrooien onderhevig aan de beperkingen van Microsoft. Anders is het gebruik van deze octrooien niet beperkt.
 • Azure IP Advantage is beschikbaar in elke markt waar Azure-cloudservices, Azure Sphere, Azure RTOS of Windows 10 IoT beschikbaar zijn. In de meeste landen zijn Azure-services en Azure IP Advantage rechtstreeks beschikbaar bij Microsoft. In China zijn de schadeloosstellingsvoordelen beschikbaar via Microsoft Azure Operated by 21Vianet, terwijl de licentie voor het kiezen van octrooien en springing beschikbaar zijn bij Microsoft. Zie Azure Sphere prijzen voor een lijst met landen waar Azure Sphere beschikbaar is.
 • Natuurlijk. De optie voor het kiezen van octrooien is bijvoorbeeld beschikbaar als verdediging voor een octrooirechtszaak die is aangespannen tegen uw workload die wordt uitgevoerd in Azure (geregeld door Microsoft) of in Azure Stack (in uw eigen omgeving of gehost door een reseller).
 • Het is ons streven om Azure IP Advantage voor onbepaalde tijd aan te bieden. Elke klant ontvangt schadeloosstelling voor intellectuele eigendommen, ook als die klant niet in aanmerking komt voor andere aspecten van Azure IP Advantage. We kunnen andere delen van Azure IP Advantage aanpassen aan nieuwe zakelijke behoeften.
 • Natuurlijk. Uw eigen gebruik moet aan de betalingsdrempel voor abonnementen en andere vereisten voldoen, zoals dat in de Algemene voorwaarden van Microsoft Azure IP Advantage wordt gedefinieerd.
 • De voordelen voor verdediging en schadeloosstelling die deel uitmaken van Azure IP Advantage, maken ook deel uit van de standaardvoorwaarden voor het online-aanbod van Microsoft-services. De voordelen voor het kiezen van octrooien en springing licenties zijn momenteel echter uitsluitend beschikbaar voor Azure-klanten die daarvoor in aanmerking komen.
 • Natuurlijk. U moet echter wel aan de betalingsdrempel voor Azure-abonnementen en andere vereisten voldoen, zoals dat in de Algemene voorwaarden van Microsoft Azure IP Advantage wordt gedefinieerd. Of u in aanmerking komt, wordt door uw eigen Azure-gebruik bepaald, niet door het gebruik van uw klanten.
 • Azure IP Advantage helpt uw innovatie in Azure in een openbare cloud of in een privécloud (Azure Stack) te beschermen. Ook wordt u aangeraden een verzekering af te sluiten voor uw octrooirisico's.

Om in aanmerking te komen voor de optie voor het kiezen van octrooien: U moet (i) over de afgelopen drie maanden een Azure-gebruik van $1000 per maand hebben; (ii) de afgelopen twee jaar geen octrooirechtszaak hebben aangespannen tegen een andere Azure-klant vanwege hun Azure-workloads; en (iii) bewijs overleggen van een lopende rechtszaak van na 8 februari 2017. Er worden kosten in verband met juridische transacties in rekening gebracht. Om in aanmerking te komen voor een springing licentie: U hebt over de afgelopen drie maanden een Azure-gebruik van $1000 per maand. Voor voordelen voor start-ups: Geschikte start-ups zijn bedrijven die aan de criteria van het LOT-netwerk voor start-ups voldoen en die de afgelopen drie maanden een Azure-gebruik hadden van $1000 per maand.

Raadpleeg de Algemene voorwaarden van Azure IP Advantage en de Azure IP Advantage-octrooienlijst. Er zijn aanvullende voorwaarden van toepassing. Neem contact met ons op om gedetailleerde Algemene voorwaarden voor het programma aan te vragen.

Apache Hadoop® en gerelateerde open source projectnamen zijn handelsmerken van de Apache Software Foundation.

Bent u er klaar voor? Stel een gratis Azure-account in.

Kunnen we u helpen?