Toeleveringsketen bijhouden en volgen

Een veelgebruikt blockchainpatroon is het bewaken van een asset via IoT, terwijl het zich verplaatst in een toeleveringsketen met meerdere partijen. Een goed voorbeeld van dit patroon is gekoeld transport van bederfelijke goederen, zoals voedsel of geneesmiddelen, waarvoor strenge vereisten gelden voor het transport. In dit scenario stelt een initiërende tegenpartij (zoals een leverancier) de contractuele voorwaarden op, zoals de vereiste luchtvochtigheid en het temperatuurbereik, waaraan de bewaarders in de toeleveringsketen moeten voldoen. Als de luchtvochtigheid of de temperatuur op welk moment dan ook buiten het gestelde bereik valt, wordt de status van het slimme contract bijgewerkt om aan te geven dat niet aan de voorwaarde(n) is voldaan, waarbij een transactie in de blockchain wordt opgenomen en verder in de keten treffende maatregelen kunnen worden genomen.

Supply Chain Track and TraceLearn how to use the Azure Blockchain Workbench. Build an asset tracking application for supply chain with a step-by-step flowchart.12345678

IoT-apparaten communiceren met IoT Hub. IoT Hub is geconfigureerd als een route waarmee specifieke berichten worden verzonden naar een Service Bus die gekoppeld is aan de betreffende route. Het bericht heeft nog steeds de systeemeigen indeling van het apparaat en moet worden geconverteerd naar de indeling die gebruikt wordt door Azure Blockchain Workbench. Deze transformatie wordt uitgevoerd met een logische app van Azure. Deze app wordt geactiveerd wanneer een nieuw bericht wordt toegevoegd aan de Service Bus die gekoppeld is aan IoT hub. Vervolgens wordt het bericht getransformeerd en aan de Service Bus geleverd die wordt gebruikt om berichten te leveren aan Azure Blockchain Workbench. De eerste Service Bus fungeert in feite als een Postvak UIT voor IoT Hub en de tweede Service Bus als een Postvak IN voor Azure Blockchain Workbench.

Met DLT Consumer worden de gegevens opgehaald van de berichtenbroker (Service Bus) en verzonden naar Transaction Builder - Signer.

Transaction Builder compileert en ondertekent de transactie.

De ondertekende transactie wordt gerouteerd naar de blockchain (Private Ethereum Consortium Network).

DLT Watcher ontvangt bevestiging van de toewijzing van de transactie aan de blockchain en stuurt de bevestiging naar de berichtenbroker (Service Bus).

DB-consumenten versturen bevestigde blockchaintransacties naar databases buiten de blockchain (Azure SQL Database).

De informatie wordt geanalyseerd en gevisualiseerd met hulpprogramma's als Power BI door verbinding te maken met de database buiten de blockchain (Azure SQL Database).

Gebeurtenissen uit het grootboek worden aan Event Grid en Service Bus geleverd voor gebruik door downstreamconsumers. Voorbeelden van downstreamconsumers zijn onder andere logische apps, functies of andere code die is ontworpen om acties uit te voeren op basis van de gebeurtenissen. Met een Azure-functie kan bijvoorbeeld een gebeurtenis worden ontvangen die vervolgens in een gegevensopslag zoals SQL Server wordt geplaatst.

  1. 1 IoT-apparaten communiceren met IoT Hub. IoT Hub is geconfigureerd als een route waarmee specifieke berichten worden verzonden naar een Service Bus die gekoppeld is aan de betreffende route. Het bericht heeft nog steeds de systeemeigen indeling van het apparaat en moet worden geconverteerd naar de indeling die gebruikt wordt door Azure Blockchain Workbench. Deze transformatie wordt uitgevoerd met een logische app van Azure. Deze app wordt geactiveerd wanneer een nieuw bericht wordt toegevoegd aan de Service Bus die gekoppeld is aan IoT hub. Vervolgens wordt het bericht getransformeerd en aan de Service Bus geleverd die wordt gebruikt om berichten te leveren aan Azure Blockchain Workbench. De eerste Service Bus fungeert in feite als een Postvak UIT voor IoT Hub en de tweede Service Bus als een Postvak IN voor Azure Blockchain Workbench.
  2. 2 Met DLT Consumer worden de gegevens opgehaald van de berichtenbroker (Service Bus) en verzonden naar Transaction Builder - Signer.
  3. 3 Transaction Builder compileert en ondertekent de transactie.
  4. 4 De ondertekende transactie wordt gerouteerd naar de blockchain (Private Ethereum Consortium Network).
  1. 5 DLT Watcher ontvangt bevestiging van de toewijzing van de transactie aan de blockchain en stuurt de bevestiging naar de berichtenbroker (Service Bus).
  2. 6 DB-consumenten versturen bevestigde blockchaintransacties naar databases buiten de blockchain (Azure SQL Database).
  3. 7 De informatie wordt geanalyseerd en gevisualiseerd met hulpprogramma's als Power BI door verbinding te maken met de database buiten de blockchain (Azure SQL Database).
  4. 8 Gebeurtenissen uit het grootboek worden aan Event Grid en Service Bus geleverd voor gebruik door downstreamconsumers. Voorbeelden van downstreamconsumers zijn onder andere logische apps, functies of andere code die is ontworpen om acties uit te voeren op basis van de gebeurtenissen. Met een Azure-functie kan bijvoorbeeld een gebeurtenis worden ontvangen die vervolgens in een gegevensopslag zoals SQL Server wordt geplaatst.

Begeleiding bij implementatie

Producten/beschrijving Documentatie

Application Insights

Spoor problemen op, stel de oorzaak van crashes vast en houd het gebruik bij binnen uw web-app met Application Insights. Neem goed onderbouwde beslissingen op elk moment gedurende de ontwikkelfase.

Web Apps

Snel essentiële web-apps op schaal maken en implementeren

Opslagaccounts

Duurzame, in hoge mate beschikbare en zeer schaalbare cloudopslag

Virtual Machines

Virtuele machines inrichten voor Ubuntu, Red Hat en meer

Azure Active Directory

On-premises mappen synchroniseren en eenmalige aanmelding inschakelen

Azure SQL Database

Azure SQL Database is een relationele databaseservice waarmee u snel relationele toepassingen in de cloud kunt maken, uitbreiden en schalen.

Azure Monitor

Zeer nauwkeurige controlegegevens in realtime voor elke Azure-resource.

Service Bus

Verbinding maken over privé- en openbare cloudomgevingen

Event Grid

Betrouwbare bezorging van gebeurtenissen op zeer grote schaal