Stream met HDInsight

Neem miljoenen streaminggebeurtenissen per seconde op en verwerk ze met Apache Kafka, Apache Storm en Apache Spark Streaming.

Transmitir com o HDInsightIngira e processe milhões de eventos de transmissão por segundo com o Apache Kafka, Apache Storm e Apache Spark Streaming.

Gerelateerde architecturen voor oplossingen