Veilige DevOps voor AKS

DevOps en Kubernetes werken samen beter. Wanneer u het beveiligde DevOps in combinatie met Kubernetes in Azure implementeert, bereikt u de perfecte balans tussen snelheid en beveiliging, en kunt u code sneller in de juiste schaal leveren. Installeer veiligheidsmaatregelen rondom de ontwikkelingsprocessen met behulp van CI/CD met dynamisch beleidsbeheer en versnel de feedbacklus met constante bewaking. Gebruik Azure-pijplijnen voor snelle levering en de afdwinging van kritieke beleidsregels met Azure Policy. Azure biedt u waarneembaarheid in realtime voor uw ontwikkelings- en publicatiepijplijnen en de mogelijkheid om eenvoudig nalevingscontroles en nieuwe configuraties toe te passen.

Secure DevOps for AKSDevOps and Kubernetes are better together. Implementing secure DevOps together with Kubernetes on Azure, you can achieve the balance between speed and security and deliver code faster at scale. Put guardrails around the development processes using CI/CD with dynamic policy controls and accelerate feedback loop with constant monitoring. Use Azure Pipelines to deliver fast while ensuring enforcement of critical policies with Azure Policy. Azure provides you real-time observability for your build and release pipelines, and the ability to apply compliance audit and reconfigurations easily.123456789

Ontwikkelaars kunnen snel tegelijkertijd verschillende onderdelen van een toepassing herhalen, testen en fouten opsporen in hetzelfde Kubernetes-cluster

Code wordt in een GitHub-opslagplaats samengevoegd, waarna automatische builds en testen worden uitgevoerd met Azure-pijplijnen

De containerinstallatiekopie wordt geregistreerd in Azure Container Registry

Kubernetes-clusters worden ingericht met hulpprogramma's als Terraform; Helm-grafieken die worden geïnstalleerd door Terraform, definiëren de gewenste status van app-resources en configuraties

Operators dwingen beleid af om de implementaties naar het AKS-cluster te beheren

De release-pijplijn voert automatisch voor elke code een vooraf gedefinieerde implementatiestrategie uit voor elke codewijziging

Met Azure Policy wordt beleidsafdwinging en controle toegevoegd aan de CI/CD-pijplijn

App-telemetrie, containerstatuscontrole en realtime logboekanalyse worden verkregen met behulp van Azure Monitor

Inzichten worden gebruikt om problemen te verhelpen en vormen de basis voor de volgende sprintplannen

  1. 1 Ontwikkelaars kunnen snel tegelijkertijd verschillende onderdelen van een toepassing herhalen, testen en fouten opsporen in hetzelfde Kubernetes-cluster
  2. 2 Code wordt in een GitHub-opslagplaats samengevoegd, waarna automatische builds en testen worden uitgevoerd met Azure-pijplijnen
  3. 3 De containerinstallatiekopie wordt geregistreerd in Azure Container Registry
  4. 4 Kubernetes-clusters worden ingericht met hulpprogramma's als Terraform; Helm-grafieken die worden geïnstalleerd door Terraform, definiëren de gewenste status van app-resources en configuraties
  5. 5 Operators dwingen beleid af om de implementaties naar het AKS-cluster te beheren
  1. 6 De release-pijplijn voert automatisch voor elke code een vooraf gedefinieerde implementatiestrategie uit voor elke codewijziging
  2. 7 Met Azure Policy wordt beleidsafdwinging en controle toegevoegd aan de CI/CD-pijplijn
  3. 8 App-telemetrie, containerstatuscontrole en realtime logboekanalyse worden verkregen met behulp van Azure Monitor
  4. 9 Inzichten worden gebruikt om problemen te verhelpen en vormen de basis voor de volgende sprintplannen