Navigatie overslaan

Schaalbare web- en mobiele toepassingen met Azure Database for PostgreSQL

Bouw snel aantrekkelijke, goed presterende en schaalbare apps voor verschillende platformen en systeemeigen apps voor iOS, Android, Windows of Mac.

Scalable web and mobile applications using Azure Database for PostgreSQLRapidly build engaging, high-performing and scalable cross-platform and native apps for iOS, Android, Windows or Mac.

Gerelateerde architecturen voor oplossingen

Intelligent apps using Azure Database for PostgreSQLDevelop sophisticated, transformational apps using state-of-the-art machine learning algorithms and integrated visualisation tools to get actionable insights and analytics.

Intelligente apps met Azure Database for PostgreSQL

Ontwikkel geavanceerde, transformeerbare apps met geavanceerde machine learning-algoritmen en geïntegreerde visualisatiehulpmiddelen om inzichten en analyses te verkrijgen waarop actie kan worden ondernomen.