Navigatie overslaan

Schaalbare web- en mobiele toepassingen met Azure Database for MySQL

Bouw snel aantrekkelijke, goed presterende en schaalbare apps voor verschillende platformen en systeemeigen apps voor iOS, Android, Windows of Mac.

使用 Azure Database for MySQL 的可缩放 Web 和移动应用程序为 iOS、Android、Windows 或 Mac 快速生成引人入胜、性能卓越、可缩放的跨平台应用和本机应用。BrowserMobile AppAzure Traffic ManagerAzure App ServicesAzure Database for MySQL

Gerelateerde architecturen voor oplossingen

使用 Azure Database for MySQL 的智能应用使用最先进的机器学习算法和集成式可视化工具开发复杂的转换型应用,以获得可操作的见解和分析。

Intelligente apps met Azure Database for MySQL

Ontwikkel geavanceerde, transformeerbare apps met geavanceerde machine learning-algoritmen en geïntegreerde visualisatiehulpmiddelen om inzichten en analyses te verkrijgen waarop actie kan worden ondernomen.