Navigatie overslaan

Schaalbare web- en mobiele toepassingen met Azure Database for MySQL

Bouw snel aantrekkelijke, goed presterende en schaalbare apps voor verschillende platformen en systeemeigen apps voor iOS, Android, Windows of Mac.

Scalable web and mobile applications using Azure Database for MySQLRapidly build engaging, performant and scalable cross-platform and native apps for iOS, Android, Windows, or Mac.BrowserMobile AppAzure Traffic ManagerAzure App ServicesAzure Database for MySQL

Gerelateerde architecturen voor oplossingen

Intelligent apps using Azure Database for MySQLDevelop sophisticated, transformational apps using state of the art machine learning algorithms and integrated visualization tools to get actionable insights and analytics.

Intelligente apps met Azure Database for MySQL

Ontwikkel geavanceerde, transformeerbare apps met geavanceerde machine learning-algoritmen en geïntegreerde visualisatiehulpmiddelen om inzichten en analyses te verkrijgen waarop actie kan worden ondernomen.