Een schaalbare e-commerce-web-app bouwen

De e-commercewebsite bevat eenvoudige werkstromen voor orderverwerking met behulp van Azure-services. Met Azure Functions en Web Apps kunnen ontwikkelaars zich richten op het bouwen van gepersonaliseerde ervaringen en de zorg voor de infrastructuur overlaten aan Azure.
Architect scalable e-commerce web appThe e-commerce website includes simple order processing workflows with the help of Azure services. Using Azure Functions and Web Apps, developers can focus on building personalized experiences and let Azure take care of the infrastructure.217896543

De gebruiker opent de web-app in de browser en meldt zich aan.

De browser haalt statische resources, zoals afbeeldingen, op uit Azure Content Delivery Network.

De gebruiker zoekt naar producten en voert query's uit op de SQL-database.

De website haalt de productcatalogus op uit de database.

De web-app haalt productafbeeldingen op uit Blob Storage.

De pagina-uitvoer wordt in het cachegeheugen van Azure Cache voor Redis opgeslagen voor betere prestaties.

De gebruiker verzendt een order en de order wordt in de wachtrij geplaatst.

Azure Functions verwerkt de orderbetaling.

Azure Functions doet betalingen aan derden en legt de betaling vast in de SQL-database.

  1. 1 De gebruiker opent de web-app in de browser en meldt zich aan.
  2. 2 De browser haalt statische resources, zoals afbeeldingen, op uit Azure Content Delivery Network.
  3. 3 De gebruiker zoekt naar producten en voert query's uit op de SQL-database.
  4. 4 De website haalt de productcatalogus op uit de database.
  5. 5 De web-app haalt productafbeeldingen op uit Blob Storage.
  1. 6 De pagina-uitvoer wordt in het cachegeheugen van Azure Cache voor Redis opgeslagen voor betere prestaties.
  2. 7 De gebruiker verzendt een order en de order wordt in de wachtrij geplaatst.
  3. 8 Azure Functions verwerkt de orderbetaling.
  4. 9 Azure Functions doet betalingen aan derden en legt de betaling vast in de SQL-database.

Begeleiding bij implementatie

Producten/beschrijving Documentatie

Web Apps

Een App Service Web App wordt uitgevoerd in een enkele regio en is toegankelijk via webbrowsers en mobiele browsers

Azure SQL Database

Beheerde, intelligente SQL in de cloud

Algemene procedures die waarschijnlijk schaalbaarheidsproblemen zullen veroorzaken

Azure Functions

Gebeurtenissen verwerken met serverloze code

Application Insights

Problemen in uw web-apps en services detecteren, sorteren en vaststellen

Gerelateerde architecturen voor oplossingen

Análise avançada em Big DataTransforme seus dados em insights acionáveis usando as melhores ferramentas de aprendizado de máquina. Essa arquitetura permite combinar dados em qualquer escala e criar e implantar modelos de aprendizado de máquina personalizados em escala.1234567

Geavanceerde analyse van Big Data

Transformeer uw gegevens in inzichten waarop u actie kunt ondernemen, met behulp van de eersteklas hulpmiddelen voor machine learning. Met deze architectuur kunt u ongeacht welke gegevens op elke schaal combineren, en aangepaste machine-learningmodellen op schaal bouwen en implementeren.

Análise em tempo realObtenha facilmente insights de dados de streaming ao vivo. Capture dados continuamente de qualquer dispositivo IoT ou logs de sequência de cliques do site e processe-os em tempo quase real.12345678

Analyses in realtime

Verkrijg eenvoudig inzichten uit live streaminggegevens. Leg continu gegevens vast vanuit een IoT-apparaat of in logboeken vanuit klikgedrag op websites en verwerk deze in bijna realtime.