Navigatie overslaan

Retail en e-commerce met Azure Database for MySQL

Bouw veilige en schaalbare e-commerceoplossingen die aan de eisen van zowel uw klanten als uw bedrijf voldoen. Win klanten via producten en aanbiedingen op maat, verwerk transacties snel en veilig en richt u op het nakomen van afspraken en de klantenservice.

Retail and e-commerce using Azure Database for MySQLBuild secure and scalable e-commerce solutions that meet the demands of both customers and business. Engage customers through customized products and offers, process transactions quickly and securely, and focus on fulfillment and customer service.BrowserAzure Database for MySQL(Product Catalog)Azure Database for MySQL(Session State)Azure App ServicesAzure Search(Full-text index)Azure StorageAzure HD Insight(Game Analytics)

Gerelateerde architecturen voor oplossingen

Intelligent apps using Azure Database for MySQLDevelop sophisticated, transformational apps using state of the art machine learning algorithms and integrated visualization tools to get actionable insights and analytics.

Intelligente apps met Azure Database for MySQL

Ontwikkel geavanceerde, transformeerbare apps met geavanceerde machine learning-algoritmen en geïntegreerde visualisatiehulpmiddelen om inzichten en analyses te verkrijgen waarop actie kan worden ondernomen.