Detailhandel en e-commerce die gebruikmaken van Cosmos DB

Ondersteunt uitgebreide query’s in uiteenlopende productcatalogi, verkeerspieken en een snel veranderende inventaris.

Retail and e-commerce using Cosmos DBSupport in-depth queries over diverse product catalogs, traffic spikes, and rapidly changing inventory.

Gerelateerde architecturen voor oplossingen

IoT using Cosmos DBScale instantly and elastically to accommodate diverse and unpredictable IoT workloads without sacrificing ingestion or query performance.

IoT met Cosmos DB

Schaal direct en flexibel op voor uiteenlopende en onvoorspelbare IoT-workloads, zonder de opname- en queryprestaties te verminderen.

Personalization using Cosmos DBGenerate personalized recommendations for customers in real time, using low-latency and tunable consistency settings for immediate insights

Personalization using Cosmos DB

Generate personalized recommendations for customers in real time, using low-latency and tunable consistency settings for immediate insights

Gaming using Cosmos DBElastically scale your database to accommodate unpredictable bursts of traffic and deliver low-latency multi-player experiences on a global scale.

Gaming met Cosmos DB

Schaal uw database op flexibele wijze voor het afhandelen van onvoorspelbare pieken en lever multiplayerervaringen met lage latentie op een wereldwijde schaal.

Serverless apps using Cosmos DBUse Azure Functions and Azure Cosmos DB to build globally distributed, scalable serverless applications.

Serverloze apps met Cosmos DB

Gebruik Azure Functions en Azure Cosmos DB om wereldwijd gedistribueerde, schaalbare serverloze toepassingen te bouwen.