Navigatie overslaan

Kwaliteitscontrole

Dankzij systemen voor kwaliteitscontrole kunnen bedrijven defecten voorkomen in hun processen voor het afleveren van goederen of diensten aan klanten. Het bouwen van zo'n systeem dat gegevens verzamelt en mogelijke problemen langs een pijplijn identificeert, kan enorme voordelen opleveren. In het geval van digitale productie is kwaliteitscontrole van de gehele assemblagelijn van essentieel belang. Wanneer vertragingen en mogelijke storingen worden geïdentificeerd voordat ze plaatsvinden in plaats van nadat ze zijn gedetecteerd, kan dat bedrijven helpen kosten voor uitval en bijwerken te verlagen en de productiviteit te verhogen.

Deze oplossing laat zien hoe storingen kunnen worden voorspeld aan de hand van het voorbeeld van productiepijplijnen (assemblagelijnen). Dit wordt gedaan met ingebouwde testsystemen en foutgegevens, waarbij specifiek wordt gekeken naar retouren en functionele fouten aan het einde van een assemblagelijn. Door deze te combineren met domeinkennis en oorzakenanalyse binnen een modulair ontwerp met de belangrijkste productiestappen, beschikt u over een geavanceerde analyseoplossing waarin wordt gebruikgemaakt van machine learning om fouten te voorspellen voordat ze optreden. Door vroegtijdige voorspelling van toekomstige fouten worden reparaties minder duur en hoeven er minder producten te worden afgekeurd. Dit is meestal kostenefficiënter dan het verwerken van de terugroepings- en garantiekosten.

Control de calidadLos sistemas de control de calidad permiten a las empresas evitar defectos en sus procesos de entrega de productos o servicios a los clientes. La creación de un sistema de este tipo que recopile datos e identifique posibles problemas en una canalización puede suponer una gran ventaja. Por ejemplo, en la fabricación digital, el control de la calidad en la cadena de montaje es imprescindible. Identificar ralentizaciones y posibles errores antes de que ocurran (no después de detectarlos) puede ayudar a las empresas a reducir los costos que suponen el desperdicio y la reelaboración de los productos, al tiempo que aumenta la productividad.

Vrijwaring

© 2017 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden. Deze informatie wordt als zodanig geleverd en kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Microsoft biedt geen garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de hier verstrekte informatie. Gegevens van derden zijn gebruikt om de oplossing te genereren. U bent verantwoordelijk voor het respecteren van de rechten van anderen, inclusief het aanschaffen en naleven van relevante licenties om vergelijkbare gegevenssets te maken.

Control de calidadLos sistemas de control de calidad permiten a las empresas evitar defectos en sus procesos de entrega de productos o servicios a los clientes. La creación de un sistema de este tipo que recopile datos e identifique posibles problemas en una canalización puede suponer una gran ventaja. Por ejemplo, en la fabricación digital, el control de la calidad en la cadena de montaje es imprescindible. Identificar ralentizaciones y posibles errores antes de que ocurran (no después de detectarlos) puede ayudar a las empresas a reducir los costos que suponen el desperdicio y la reelaboración de los productos, al tiempo que aumenta la productividad.

Gerelateerde architecturen voor oplossingen

Mantenimiento predictivoEsta solución de mantenimiento predictivo supervisa los aviones y predice la vida útil restante de los componentes del motor.

Voorspellend onderhoud

Deze oplossing voor predictief onderhoud bewaakt het gehele vliegtuig en voorspelt de resterende levensduur van de motoronderdelen van het vliegtuig.

Detección de anomalías en flujos de datos en tiempo realLa solución para el conocimiento de anomalías de TI de Cortana Intelligence ayuda a los departamentos de TI de las grandes organizaciones a detectar y corregir problemas con rapidez usando métricas subyacentes del estado de mantenimiento de la infraestructura de TI (CPU, memoria, etc.), los servicios (agotamiento de tiempos de espera, variaciones en los acuerdos de nivel de servicio, caídas de tensión, etc.) y otros indicadores clave de rendimiento (KPI) (pedidos pendientes, errores de inicio de sesión y pagos, etc.) de un modo automatizado y escalable. Esta solución ofrece también una sencilla experiencia “Probarlo ahora” en la que se pueden usar datos personalizados para descubrir el valor que ofrece la solución. La experiencia “Implementar” permite comenzar a usar rápido la solución en Azure porque se implementan todos los componentes de la solución en su suscripción de Azure y se le concede control total para personalizarla como sea necesario.

Anomaliedetectie in realtimegegevensstreams

Cortana Intelligence IT Anomaly Insights helpt IT-afdelingen in grote organisaties om snel problemen te detecteren en op te lossen op basis van onderliggende statusmetrieken van de IT-infrastructuur (CPU, geheugen enzovoort), services (time-outs, SLA-variaties, brown-outs enzovoort) en andere KPI's (Key Performance Indicators) (orderachterstand, aanmeldings- en betalingsfouten enzovoort) op een geautomatiseerde en schaalbare manier. Deze oplossing biedt ook een eenvoudige 'Nu uitproberen'-ervaring die kan worden uitgeprobeerd met aangepaste gegevens om de waarde die de oplossing biedt te realiseren. Dankzij de 'Implementeren'-ervaring kunt u snel aan de slag met de oplossing op Azure door de end-to-end oplossingsonderdelen te implementeren in uw Azure-abonnement, waardoor u alles volledig kunt aanpassen.