Architectuur voor de oplossing:Predictieve marketingcampagnes met machine learning en Spark

Bij marketingcampagnes gaat het niet alleen over welke boodschap wordt overgebracht, maar is het ook belangrijk wanneer en hoe die boodschap wordt geleverd. Campagnes zouden zonder een gegevensgestuurde, analytische aanpak gemakkelijk kansen kunnen missen of moeilijk op gang komen.

Deze oplossingsarchitectuur helpt door de informatie van machine learning-gegevens op basis van historische campagnegegevens klantreacties te voorspellen en beveelt een geoptimaliseerd plan voor het in contact komen met potentiële klanten aan, waaronder het kanaal dat u het beste kunt gebruiken (e-mail, sms, een eerste telefoongesprek, enzovoort), de beste dag van de week en het geschiktste moment van de dag.

Door uw campagnes met predictieve marketing te optimaliseren verbetert u de potentiële klanten voor de verkoopafdeling, verhoogt u de omzet en krijgt u een goed rendement op uw marketinginvestering.

Dankzij deze architectuur kunt u big data in Spark met Microsoft R Server efficiënt verwerken.

Implementatie in Azure

Gebruik de volgende vooraf gemaakte sjabloon om deze architectuur op Azure te implementeren

Implementatie in Azure
Predictieve marketing met Machine Learning | Microsoft Azure Diagram met één pictogram dat is verbonden met drie andere met wederzijdse pijlen. In het midden bevindt zich het pictogram voor Azure Blob Storage waar de gegevens over campagnes en potentiële klanten worden opgeslagen. Links van Storage bevindt zich Machine Learning dat uw historische campagnegegevens verwerkt en bepaalt hoe u optimaal in contact kan komen met potentiële klanten. Onder Storage wordt HDInsight weergegeven, de service voor big data die door deze oplossing wordt gebruikt om gegevens te beheren en te analyseren en hierover te rapporteren. Rechts bevindt zich Power BI waarmee u beschikt over een interactief dashboard en waarmee de gegevens worden gevisualiseerd die in SQL Server zijn opgeslagen. Dashboard Machine Learning HDInsight Blob Storage

Begeleiding bij implementatie

Producten Documentatie

Apache Spark voor Azure HDInsight

Microsoft R Server in HDInsight Spark-clusters levert gedistribueerde en schaalbare machine learning-mogelijkheden voor big data door de kracht van R Server en Apache Spark te combineren.

Power BI

Power BI biedt een interactief dashboard met visualisatie om beslissingen over de voorspellingen te sturen. De gebruikte gegevens zijn afkomstig van SQL Server.

Storage

In Azure Storage zijn gegevens over campagnes en potentiële klanten opgeslagen.

Machine Learning

Met Machine Learning kunt u eenvoudig predictive analytics-oplossingen ontwerpen, testen, in gebruik nemen en beheren in de cloud.

Gerelateerde architecturen voor oplossingen