Navigatie overslaan

Architectuur voor de oplossing:Voorspellende inzichten met voertuigtelematica

Lees hoe autodealers, fabrikanten en verzekeringsmaatschappijen met Microsoft Azure voorspellende inzichten kunnen krijgen over de staat van voertuigen en rijgewoonten.

Deze oplossing is gebouwd op de beheerde services van Azure: Event Hubs, Azure Stream Analytics, Machine Learning Studio, Storage, HDInsight, Data Factory, Azure SQL Database en de Power BI. De services worden in een omgeving met hoge beschikbaarheid uitgevoerd, gepatcht en ondersteund zodat u zich op de oplossing kunt concentreren en u niet hoeft bezig te houden met de omgeving waarin de services worden uitgevoerd.

Voorspellende inzichten met voertuigtelematicaLees hoe autodealers, fabrikanten en verzekeringsmaatschappijen met Microsoft Azure voorspellende inzichten kunnen krijgen over de staat van voertuigen en rijgewoonten.Data Factory: Move data, orchestrate, schedule and monitorSQL Data WarehouseMachine LearningMachine LearningPower BI Event HubStream AnalyticsHDInsightGeography Data(Blob Storage)Vehicle CatalogueDiagnotic Events (Simulated)

Begeleiding bij implementatie

Producten/beschrijving Documentatie

Event Hubs

Diagnostische gebeurtenissen worden opgenomen in Event Hubs en doorgegeven aan Stream Analytics en een Azure ML Web Service.

Azure Stream Analytics

In Stream Analytics wordt de invoerstroom uit Event Hubs geaccepteerd, een Azure ML Web Service aangeroepen om voorspellingen te doen en wordt de stroom verzonden naar Azure Storage en Power BI.

Machine Learning Studio

Met Machine Learning kunt u eenvoudig oplossingen voor predictive analytics ontwerpen, testen, uitvoeren en beheren in de cloud en webservices implementeren die kunnen worden aangeroepen door Stream Analytics en Azure Data Factory.

Storage

In Azure Storage worden stroomgegevens uit diagnostische gebeurtenissen uit Stream Analytics opgeslagen.

HDInsight

In Azure Data Factory wordt HDInsight gebruikt om Hive-query’s uit te voeren om de gegevens te verwerken en deze te laden in Azure SQL Database.

Data Factory

In Data Factory wordt HDInsight gebruikt om gegevens te verwerken en deze te laden in Azure SQL Database.

Azure SQL Database

Met SQL Database worden gegevens opgeslagen die zijn verwerkt door Data Factory en HDInsight en die worden gebruikt in Power BI voor de analyse van de telemetriegegevens.

Power BI

In deze oplossing wordt Power BI gebruikt, maar bij andere oplossingen wordt Power BI Embedded gebruikt om de telemetriegegevens te analyseren.

Gerelateerde architecturen voor oplossingen