Navigatie overslaan

Onboardingsproces van klanten op basis van een serverloze architectuur

Met deze serverloze architectuur kunt u applicaties bouwen en uitvoeren zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over de onderliggende infrastructuur en het bijbehorende beheer en onderhoud. Door het te gebruiken, kunt u de productiviteit van ontwikkelaars drastisch verbeteren.

서버리스 아키텍처의 지원을 받는 고객 온보딩 프로세스이 서버리스 아키텍처에서는 기본 인프라와 연결된 관리 및 유지 관리에 대해 염려하지 않고 응용 프로그램을 빌드 및 실행할 수 있습니다. 이 아키텍처를 사용하면 개발자 생산성을 훨씬 개선할 수 있습니다.123456

Informatie over de nieuwe klant wordt op een webeindpunt geplaatst.

De foto van de klant wordt op Cognitive Services Face API geplaatst. Face API koppelt de foto en naam van de klant.

De klantinformatie wordt geregistreerd in Dynamics 365 of andere CRM's.

De informatie over een nieuwe klant wordt naar Power BI gestuurd.

De klantgegevens worden toegevoegd aan de mailinglijst (MailChimp).

De oplossing creëert een record van het lid in SQL Database.

  1. 1 Informatie over de nieuwe klant wordt op een webeindpunt geplaatst.
  2. 2 De foto van de klant wordt op Cognitive Services Face API geplaatst. Face API koppelt de foto en naam van de klant.
  3. 3 De klantinformatie wordt geregistreerd in Dynamics 365 of andere CRM's.
  1. 4 De informatie over een nieuwe klant wordt naar Power BI gestuurd.
  2. 5 De klantgegevens worden toegevoegd aan de mailinglijst (MailChimp).
  3. 6 De oplossing creëert een record van het lid in SQL Database.

Begeleiding bij implementatie

Met de links aan de rechterkant komt u bij gedetailleerde technische richtlijnen voor het navigeren door een bepaald gebied van de architectuur.

Productinformatie

De koppelingen aan de rechterkant leiden naar documentatie over het implementeren en beheren van de Azure-producten die in de bovenstaande oplossingsarchitectuur worden vermeld.

Gerelateerde architecturen voor oplossingen