Onboardingsproces van klanten op basis van een serverloze architectuur

Met deze serverloze architectuur kunt u applicaties bouwen en uitvoeren zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over de onderliggende infrastructuur en het bijbehorende beheer en onderhoud. Door het te gebruiken, kunt u de productiviteit van ontwikkelaars drastisch verbeteren.

Proceso de incorporación de clientes basado en una arquitectura sin servidorEsta arquitectura sin servidor permite compilar y ejecutar aplicaciones sin tener que preocuparse por la infraestructura subyacente ni las tareas de administración y mantenimiento relacionadas. Su uso permite aumentar notablemente la productividad de los desarrolladores.123456

Informatie over de nieuwe klant wordt op een webeindpunt geplaatst.

De foto van de klant wordt op Cognitive Services Face API geplaatst. Face API koppelt de foto en naam van de klant.

De klantinformatie wordt geregistreerd in Dynamics 365 of andere CRM's.

De informatie over een nieuwe klant wordt naar Power BI gestuurd.

De klantgegevens worden toegevoegd aan de mailinglijst (MailChimp).

De oplossing creëert een record van het lid in SQL Database.

  1. 1 Informatie over de nieuwe klant wordt op een webeindpunt geplaatst.
  2. 2 De foto van de klant wordt op Cognitive Services Face API geplaatst. Face API koppelt de foto en naam van de klant.
  3. 3 De klantinformatie wordt geregistreerd in Dynamics 365 of andere CRM's.
  1. 4 De informatie over een nieuwe klant wordt naar Power BI gestuurd.
  2. 5 De klantgegevens worden toegevoegd aan de mailinglijst (MailChimp).
  3. 6 De oplossing creëert een record van het lid in SQL Database.

Begeleiding bij implementatie

Met de links aan de rechterkant komt u bij gedetailleerde technische richtlijnen voor het navigeren door een bepaald gebied van de architectuur.

Productinformatie

De koppelingen aan de rechterkant leiden naar documentatie over het implementeren en beheren van de Azure-producten die in de bovenstaande oplossingsarchitectuur worden vermeld.

Gerelateerde architecturen voor oplossingen