Navigatie overslaan

Prognose van olie- en gastankniveau

Tegenwoordig reageren de meeste faciliteiten reactief op problemen in tankniveaus. Dit leidt vaak tot lekkages, noodstops, hoge saneringskosten, regelgevingskwesties, dure reparaties en boetes. Door een prognose te maken van het tankniveau kunt u deze en andere problemen beheren en verminderen.

Prognoses worden gemaakt door gebruik te maken van realtimegegevens en historische gegevens die eenvoudig beschikbaar zijn dankzij sensoren, meters en records. Hiermee kunt u:

  • Tanklekkages en noodstops voorkomen
  • Hardwarestoringen of fouten ontdekken
  • Onderhoud, stilleggingen en logistiek plannen
  • De efficiency van de bewerkingen en faciliteit optimaliseren
  • Lekkages en verstoppingen in de pijplijn
  • Kosten, boetes en uitvaltijd verlagen

Het tankniveauprognoseproces begint bij de bron. De olie wordt gemeten wanneer het via meters de faciliteit binnenkomt en naar tanks wordt verstuurd. Niveaus in tanks worden gecontroleerd en vastgelegd tijdens het raffinageproces en vervolgens wordt olie-, gas- en wateruitvoer vastgelegd via sensoren, meters en records. Daarna worden prognoses gemaakt aan de hand van gegevens die van de faciliteit komen; er kunnen bijvoorbeeld om het kwartier prognoses worden gemaakt.

De Cortana Intelligence Suite is flexibel en kan worden aangepast om te voldoen aan verschillende vereisten die faciliteiten en bedrijven hebben.

Oil and Gas Tank Level ForecastingToday, most facilities operate reactively to problems in tank levels. This often leads to spills, emergency shutdowns, expensive remediation costs, regulatory issues, costly repairs and fines. Tank level forecasting helps manage and abate these and other problems.

Vrijwaring

© 2017 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden. Deze informatie wordt als zodanig geleverd en kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Microsoft biedt geen garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de hier verstrekte informatie. Gegevens van derden zijn gebruikt om de oplossing te genereren. U bent verantwoordelijk voor het respecteren van de rechten van anderen, inclusief het aanschaffen en naleven van relevante licenties om vergelijkbare gegevenssets te maken.

Oil and Gas Tank Level ForecastingToday, most facilities operate reactively to problems in tank levels. This often leads to spills, emergency shutdowns, expensive remediation costs, regulatory issues, costly repairs and fines. Tank level forecasting helps manage and abate these and other problems.

Gerelateerde architecturen voor oplossingen

Energy Supply OptimizationIn an energy grid, energy consumers are engaged with various types of energy supplying, trading, and storage components such as substations, batteries, windfarms and solar panels, micro-turbines, as well as demand response bids, to meet their respective demands and minimize the cost of energy commitment. To do so, the grid operator must determine how much energy each type of the resources should commit over a time frame, given the prices of soliciting different types of resources and the capacities and the physical characteristics of them.

Optimalisatie van de energietoelevering

Binnen een energienetwerk zijn energieconsumenten betrokken bij diverse typen energielevering, handel en opslagonderdelen zoals substations, accu’s, windmolens, zonnepanelen en microturbines, maar ook bij vraaggedreven aanbestedingen, om aan de respectieve vraag daaraan te voldoen en de kosten voor energiecontracten te minimaliseren. Hiervoor moet de netwerkbeheerder bepalen hoeveel energie aan elk type van deze bronnen wordt toegewezen binnen een bepaalde periode, gezien de prijzen van het gebruik van verschillende energiebronnen en de capaciteiten en fysieke kenmerken daarvan.