Architectuur voor de oplossing:Sociale mobiele en web-app met verificatie

Een mobiele clientapp voor het delen van sociale installatiekopieën, aangevuld met een web-app. De achtergrondverwerking van installatiekopieën wordt uitgevoerd door de back-end van de app met behulp van een Azure-functie. De mobiele clientapp werkt in offlinemodus, zodat u installatiekopieën kunt weergeven en uploaden, zelfs wanneer u geen netwerkverbinding hebt.

Deze oplossing is gebouwd op de beheerde services van Azure: App Service, Traffic Manager, Azure Cosmos DB, Redis Cache, Meldingshubs, Azure Active Directory, Functions, Application Insights en de HockeyApp. De services worden in een omgeving met hoge beschikbaarheid uitgevoerd, gepatcht en ondersteund zodat u zich op de oplossing kunt concentreren en u niet hoeft bezig te houden met de omgeving waarin de services worden uitgevoerd.

Application Insights App Service Phone & Tablet Traffic Manager Other regions HockeyApp Notification Hub Continuous integrationand deployment Browser Identity provider Document DB Redis Cache Queue Blob Storage Function

Begeleiding bij implementatie

Producten/beschrijving Documentatie

App Service

Een App Service-web-app kan zowel een klantgerichte web-app hosten als een service die door de webclient en de mobiele client wordt gebruikt.

Traffic Manager

Azure Traffic Manager wordt gebruikt voor verbeterde app-prestaties en inhoudslevering door gebruikers naar de App Service te leiden met de laagste netwerklatentie.

Azure Cosmos DB

Azure Cosmos DB is een volledig beheerde NoSQL-documentdatabaseservice voor query's en transactieverwerking via gegevens zonder schema, voorspelbare en betrouwbare prestaties en snelle ontwikkeling.

Redis Cache

Redis Cache maakt gegevenstoegang met een hoge doorvoersnelheid en lage latentie mogelijk en verbetert de schaalbaarheid door de hoofddatabase minder te belasten.

Queue Storage

Azure-wachtrijen worden gebruikt voor duurzame berichten tussen de back-end van de App Service en Azure Functions.

Blob-opslag

Installatiekopieën worden opgeslagen in Azure Storage zodat u kunt profiteren van een betere schaalbaarheid tegen lagere kosten. De communicatie tussen de web-app en de Azure-functie wordt vaak uitgevoerd met behulp van blobtriggers en Azure-wachtrijen.

Meldingshubs

Azure Notification Hubs worden gebruikt voor schaalbare, platformoverschrijdende pushmeldingen.

Azure Active Directory

Azure Active Directory wordt gebruikt voor veilige verificatie op bedrijfsniveau.

Functions

Gebruik Azure Functions voor verwerking op de achtergrond zonder gebruik van servers. Wanneer bijvoorbeeld een nieuwe blob aan een container wordt toegevoegd, kan het formaat automatisch worden aangepast door een Azure-functie. Een andere Azure-functie kan luisteren of er berichten zijn in een wachtrij om meerdere installatiekopieën op de achtergrond te verwijderen.

Application Insights

Spoor problemen op, stel de oorzaak van crashes vast en houd het gebruik bij binnen uw web-app met Application Insights. Neem goed onderbouwde beslissingen op elk moment gedurende de ontwikkelfase.

HockeyApp

Gebruik HockeyApp om meldingen over vastlopen te ontvangen, app-gebruik bij te houden en uw mobiele apps te distribueren.

Identiteitsprovider

Gebruik verificatie/autorisatie van App Service om te integreren met een identiteitsprovider voor sociale of zakelijke doeleinden.

Continue integratie en implementatie

App Service maakt een continue integratie- en implementatiewerkstroom mogelijk door code uit BitBucket, GitHub en Visual Studio Team Services te halen.

Gerelateerde architecturen voor oplossingen

Application Insights App Service Phone & Tablet Offline sync HockeyApp Continuous integrationand deployment SQL Database Identity provider Blob Storage

Op taken gebaseerde mobiele app voor consumenten

Een mobiele back-end die wordt gebruikt door iOS-, Android- en Windows-clientapps. Gebruik client-SDK's van Xamarin of systeemeigen client-SDK's om een mobiele clientapp te bouwen met ondersteuning voor offlinesynchronisatie, inclusief offlinesynchronisatie van installatiekopieën. App Service-verificatie wordt gebruikt om verbinding te maken met een id-provider en Azure Blob Storage wordt gebruikt om op kosteneffectieve en schaalbare manier installatiekopieën op te slaan.

Meer informatie
Application Insights Corporate Network App Service Phone & Tablet API Management Offline sync HockeyApp Continuous integrationand deployment BizTalk HybridConnection Azure Active Directory On PremisesSQL Server Browser

Aangepaste app voor mobiele medewerkers

Een Xamarin.Forms-clientapp met ondersteuning voor iOS, Android en Windows, die offline werkt en technici de mogelijkheid biedt de taken die aan hen zijn toegewezen weer te geven en te bewerken.

Meer informatie