Architectuur voor de oplossing:Aangepaste app voor mobiele medewerkers

Een Xamarin.Forms-clientapp met ondersteuning voor iOS, Android en Windows, die offline werkt en technici de mogelijkheid biedt de taken die aan hen zijn toegewezen weer te geven en te bewerken.

Deze oplossing is gebouwd op de beheerde services van Azure: App Service, API Management, Azure SQL Database, Azure Active Directory, Application Insights en de HockeyApp. De services worden in een omgeving met hoge beschikbaarheid uitgevoerd, gepatcht en ondersteund zodat u zich op de oplossing kunt concentreren en u niet hoeft bezig te houden met de omgeving waarin de services worden uitgevoerd.

Application Insights Corporate Network App Service Phone & Tablet API Management Offline sync HockeyApp Continuous integrationand deployment BizTalk HybridConnection Azure Active Directory On PremisesSQL Server Browser

Begeleiding bij implementatie

Producten/beschrijving Documentatie

App Service

De mobiele clientapp maakt gebruik van de door Mobile Apps beheerde client-SDK met ondersteuning voor offlinesynchronisatie om verbinding te maken met een back-end voor App Service Mobile App. Deze back-end maakt gebruik van de .NET-server-SDK met aangepaste code. De app heeft ook een webportal voor beheer waarop beheerders een lijst kunnen zien van alle taken en hierin wijzigingen kunnen aanbrengen.

Offlinesynchronisatie

Gebruik de functie voor offlinesynchronisatie van gegevens van de SDK's voor Azure Mobile App-client om responsieve en robuuste apps te maken die ook kunnen worden gebruikt als er netwerkproblemen zijn.

Continue integratie en implementatie

App Service maakt een continue integratie- en implementatiewerkstroom mogelijk door code uit BitBucket, GitHub en Visual Studio Team Services te halen.

Hybrid Connection van BizTalk

Biztalk Hybrid Connections worden gebruikt om veilig verbinding te maken met on-premises resources.

API Management

Azure API Management wordt gebruikt voor het maken van een consistente API-gateway die wordt gedeeld door de mobiele clientapp en de web-app voor beheer.

Azure SQL Database

Gestructureerde gegevens worden opgeslagen in SQL Database, een relationele databaseservice in de cloud die transacties en efficiënte query's ondersteunt.

Azure Active Directory

Azure Active Directory wordt gebruikt voor veilige verificatie op bedrijfsniveau.

Application Insights

Spoor problemen op, stel de oorzaak van crashes vast en houd het gebruik bij binnen uw web-app met Application Insights. Neem goed onderbouwde beslissingen op elk moment gedurende de ontwikkelfase.

HockeyApp

Gebruik HockeyApp om meldingen over vastlopen te ontvangen, app-gebruik bij te houden en uw mobiele apps te distribueren.

Codevoorbeelden

Experimenteer met codevoorbeelden die u kunnen helpen snel aan de slag te gaan met deze implementatie.

Gerelateerde architecturen voor oplossingen

Application Insights App Service Phone & Tablet Offline sync HockeyApp Continuous integrationand deployment SQL Database Identity provider Blob Storage

Op taken gebaseerde mobiele app voor consumenten

Een mobiele back-end die wordt gebruikt door iOS-, Android- en Windows-clientapps. Gebruik client-SDK's van Xamarin of systeemeigen client-SDK's om een mobiele clientapp te bouwen met ondersteuning voor offlinesynchronisatie, inclusief offlinesynchronisatie van installatiekopieën. App Service-verificatie wordt gebruikt om verbinding te maken met een id-provider en Azure Blob Storage wordt gebruikt om op kosteneffectieve en schaalbare manier installatiekopieën op te slaan.

Meer informatie
Application Insights App Service Phone & Tablet Traffic Manager Other regions HockeyApp Notification Hub Continuous integrationand deployment Browser Identity provider Document DB Redis Cache Queue Blob Storage Function

Sociale mobiele en web-app met verificatie

Een mobiele clientapp voor het delen van sociale installatiekopieën, aangevuld met een web-app. De achtergrondverwerking van installatiekopieën wordt uitgevoerd door de back-end van de app met behulp van een Azure-functie. De mobiele clientapp werkt in offlinemodus, zodat u installatiekopieën kunt weergeven en uploaden, zelfs wanneer u geen netwerkverbinding hebt.

Meer informatie