Bestaande toepassingen eenvoudig migreren

Migreer eenvoudig een toepassing naar een of meer containers en voer deze uit binnen AKS. Beheer toegang door integratie met Azure Active Directory en gebruik Azure-services met een SLA, zoals Azure Database for MySQL, met behulp van Open Service Broker for Azure om te voorzien in uw behoeften op het gebied van gegevens.

Easily migrate existing applicationEasily migrate existing application12345

Converteer uw toepassing naar een of containers en publiceer containerinstallatiekopieën in Azure Container Registry.

Met Azure Portal of de opdrachtregel implementeert de gebruiker de containers in een AKS-cluster.

Gebruik Azure Active Directory om de toegang tot de AKS-resources te beheren.

Via Open Service Broker for Azure kan eenvoudig toegang worden verkregen tot Azure-services met een SLA, zoals Azure Database for MySQL.

U kunt AKS optioneel ook implementeren met virtueel VNET-netwerk.

  1. 1 Converteer uw toepassing naar een of containers en publiceer containerinstallatiekopieën in Azure Container Registry.
  2. 2 Met Azure Portal of de opdrachtregel implementeert de gebruiker de containers in een AKS-cluster.
  3. 3 Gebruik Azure Active Directory om de toegang tot de AKS-resources te beheren.
  1. 4 Via Open Service Broker for Azure kan eenvoudig toegang worden verkregen tot Azure-services met een SLA, zoals Azure Database for MySQL.
  2. 5 U kunt AKS optioneel ook implementeren met virtueel VNET-netwerk.