Bestaande toepassingen eenvoudig migreren

Migreer bestaande toepassingen eenvoudig naar containers en voer ze uit via de Kubernetes-service die door Azure wordt beheerd (AKS). Beheer toegang door integratie met Azure Active Directory en maak gebruik van Azure-services met een SLA, zoals Azure Database for MySQL met OSBA (Opensource Broker for Azure), voor al uw behoeften op het gebied van gegevens.

Easily migrate existing applicationEasily migrate existing application12345

Een gebruiker plaatst een bestaande toepassing in containers en publiceert de containerinstallatiekopieën in de Azure Container Registry

Met Azure Portal of de opdrachtregel implementeert de gebruiker de containers in een AKS-cluster

Azure Active Directory wordt gebruikt om de toegang tot de AKS-resources te beheren

Krijg via OSBA (open-sourcebroker voor Azure) eenvoudig toegang tot Azure-services met een SLA, zoals Azure Database for MySQL

AKS kan optioneel ook worden geïmplementeerd in een virtueel netwerk

  1. 1 Een gebruiker plaatst een bestaande toepassing in containers en publiceert de containerinstallatiekopieën in de Azure Container Registry
  2. 2 Met Azure Portal of de opdrachtregel implementeert de gebruiker de containers in een AKS-cluster
  3. 3 Azure Active Directory wordt gebruikt om de toegang tot de AKS-resources te beheren
  1. 4 Krijg via OSBA (open-sourcebroker voor Azure) eenvoudig toegang tot Azure-services met een SLA, zoals Azure Database for MySQL
  2. 5 AKS kan optioneel ook worden geïmplementeerd in een virtueel netwerk