Bestaande toepassingen eenvoudig migreren

Migreer bestaande toepassingen eenvoudig naar containers en voer ze uit via de Kubernetes-service die door Azure wordt beheerd (AKS). Beheer toegang door integratie met Azure Active Directory en gebruik met behulp van OSBA (Open Service Broker for Azure) Azure-services met een SLA, zoals Azure Database for MySQL, om te voorzien in uw behoeften op het gebied van gegevens.

Easily migrate existing applicationEasily migrate existing application12345

Een gebruiker plaatst een bestaande toepassing in containers en publiceert de containerinstallatiekopieën in de Azure Container Registry

Met Azure Portal of de opdrachtregel implementeert de gebruiker de containers in een AKS-cluster

Azure Active Directory wordt gebruikt om de toegang tot de AKS-resources te beheren

Via OSBA (Open Service Broker for Azure) kan eenvoudig toegang worden verkregen tot Azure-services met een SLA, zoals Azure Database for MySQL

AKS kan optioneel ook worden geïmplementeerd in een virtueel netwerk

  1. 1 Een gebruiker plaatst een bestaande toepassing in containers en publiceert de containerinstallatiekopieën in de Azure Container Registry
  2. 2 Met Azure Portal of de opdrachtregel implementeert de gebruiker de containers in een AKS-cluster
  3. 3 Azure Active Directory wordt gebruikt om de toegang tot de AKS-resources te beheren
  1. 4 Via OSBA (Open Service Broker for Azure) kan eenvoudig toegang worden verkregen tot Azure-services met een SLA, zoals Azure Database for MySQL
  2. 5 AKS kan optioneel ook worden geïmplementeerd in een virtueel netwerk