Navigatie overslaan

Architectuur voor de oplossing:Analyse van kredietrisico bij leningen en modellering van wanbetalingen

Het toekennen van scores aan kredietrisico’s is een complex proces. Verstrekkers wegen zorgvuldig een scala aan kwantitatieve indicatoren af om de kans op wanbetaling vast te stellen en de beste kandidaten goed te keuren op basis van de informatie die over hen beschikbaar is.

Deze oplossing werkt als analysator van het kredietrisico en helpt u om kredietrisico’s te beoordelen en blootstelling te beheren met behulp van geavanceerde analysemodellen. SQL Server 2016 met R Services biedt u predictive analytics om u te helpen bij het beoordelen van aanvragen voor krediet en leningen. Alleen aanvragen die boven bepaalde criteria vallen worden geaccepteerd. U kunt de voorspelde scores bijvoorbeeld gebruiken om te helpen vaststellen of een lening moet worden verstrekt en de begeleiding vervolgens gemakkelijk visualiseren in een Power BI-dashboard.

Modellering van kredietrisico’s op basis van gegevens vermindert het aantal leningen dat wordt verstrekt aan leners die waarschijnlijk in gebreke zullen blijven. Daardoor neemt de winstgevendheid van uw leningenportefeuille toe.

Implementatie in Azure

Gebruik de volgende vooraf gemaakte sjabloon om deze architectuur op Azure te implementeren

Implementatie in Azure

Geïmplementeerde oplossing weergeven

Loan credit risk analyzer and default modelingUsing SQL Server 2016 with R Services, lenders can predict a borrower's credit risk and default probability to help issue fewer unprofitable loans.Power BISQL DatabaseMachine Learning

Begeleiding bij implementatie

Producten/beschrijving Documentatie

SQL Server R Services

SQL Server slaat de gegevens over de verstrekker en lener op. Analyse op basis van R biedt training en voorspelde modellen en voorspelde resultaten voor gebruik.

Machine Learning Studio

Met Machine Learning kunt u eenvoudig predictive analytics-oplossingen ontwerpen, testen, in gebruik nemen en beheren in de cloud.

Power BI

Power BI biedt een interactief dashboard met visualisatie om beslissingen over de voorspellingen te sturen. De gebruikte gegevens zijn afkomstig van SQL Server.

Gerelateerde architecturen voor oplossingen