Architectuur voor de oplossing:Analyse van kredietrisico bij leningen en modellering van wanbetalingen

Het toekennen van scores aan kredietrisico’s is een complex proces. Verstrekkers wegen zorgvuldig een scala aan kwantitatieve indicatoren af om de kans op wanbetaling vast te stellen en de beste kandidaten goed te keuren op basis van de informatie die over hen beschikbaar is.

Deze oplossing werkt als analysator van het kredietrisico en helpt u om kredietrisico’s te beoordelen en blootstelling te beheren met behulp van geavanceerde analysemodellen. SQL Server 2016 met R Services biedt u predictive analytics om u te helpen bij het beoordelen van aanvragen voor krediet en leningen. Alleen aanvragen die boven bepaalde criteria vallen worden geaccepteerd. U kunt de voorspelde scores bijvoorbeeld gebruiken om te helpen vaststellen of een lening moet worden verstrekt en de begeleiding vervolgens gemakkelijk visualiseren in een Power BI-dashboard.

Modellering van kredietrisico’s op basis van gegevens vermindert het aantal leningen dat wordt verstrekt aan leners die waarschijnlijk in gebreke zullen blijven. Daardoor neemt de winstgevendheid van uw leningenportefeuille toe.

대출 신용 위험 분석 도구 및 부도 모델링SQL Server 2016 with R Services를 사용하여 대출자의 신용 위험과 부도 가능성을 예측함으로써 수익성이 없는 대출을 줄일 수 있습니다.Power BISQL DatabaseMachine Learning

Begeleiding bij implementatie

Producten/beschrijving Documentatie

SQL Server R Services

SQL Server slaat de gegevens over de verstrekker en lener op. Analyse op basis van R biedt training en voorspelde modellen en voorspelde resultaten voor gebruik.

Machine Learning Studio

Met Machine Learning kunt u eenvoudig predictive analytics-oplossingen ontwerpen, testen, in gebruik nemen en beheren in de cloud.

Power BI biedt een interactief dashboard met visualisatie om beslissingen over de voorspellingen te sturen. De gebruikte gegevens zijn afkomstig van SQL Server.

Gerelateerde architecturen voor oplossingen

Machine Learning을 사용한 마케팅 최적화SQL Server 2016 with R Services로 기계 학습 모델을 만들어서 마케팅 캠페인을 최적화하고 관리하는 방법을 알아보세요.Power BI SQL DatabaseMachine Learning

Leer hoe u met SQL Server 2016 met R Services een machine learning-model kunt maken om marketingcampagnes te optimaliseren en beheren.

Meer informatie
간단한 디지털 마케팅 웹 사이트코딩 기술 없이 브라우저에서 실시간으로 웹 사이트의 메시지를 쉽게 관리할 수 있는 콘텐츠 관리 시스템으로 간단하게 시작하십시오.

Begin eenvoudig met het contentmanagementsysteem waarmee u eenvoudig de berichten op uw website in realtime kunt beheren, vanuit een browser, zonder codeervaardigheden.

Meer informatie