Navigatie overslaan

Voorspelling van oninbaarheid van leningen met Azure HDInsight Spark Clusters

Een oninbare lening is een lening die door een crediteur (meestal een leningverstrekker) wordt beschouwd als een schuld die waarschijnlijk niet kan worden geïnd, meestal wanneer de schuldenaar enorm achterloopt met zijn aflossingen. Aangezien een hoge oninbaarheid een negatieve impact heeft op de jaarcijfers van leningverstrekkers, houden leningverstrekkers het risico op oninbaarheid van leningen vaak goed in de gaten om te voorkomen dat leningen oninbaar worden. Met Azure HDInsight R Server kan een leningverstrekker optimaal gebruikmaken van voorspellende analyses door machine learning om de waarschijnlijkheid dat leningen oninbaar worden te voorspellen en een rapport uit te voeren op de analytische resultaten die zijn opgeslagen in HDFS en Hive-tabellen.

Loan ChargeOff Prediction with Azure HDInsight Spark ClustersA charged off loan is a loan that is declared by a creditor (usually a lending institution) that an amount of debt is unlikely to be collected, usually when the loan repayment is severely delinquent by the debtor. Given that high chargeoff has negative impact on lending institutions' year end financials, lending institutions often monitor loan chargeoff risk very closely to prevent loans from getting charged-off. Using Azure HDInsight R Server, a lending institution can leverage machine learning predictive analytics to predict the likelihood of loans getting charged off and run a report on the analytics result stored in HDFS and hive tables.

Vrijwaring

© 2017 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden. Deze informatie wordt als zodanig geleverd en kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Microsoft biedt geen garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de hier verstrekte informatie. Gegevens van derden zijn gebruikt om de oplossing te genereren. U bent verantwoordelijk voor het respecteren van de rechten van anderen, inclusief het aanschaffen en naleven van relevante licenties om vergelijkbare gegevenssets te maken.

Loan ChargeOff Prediction with Azure HDInsight Spark ClustersA charged off loan is a loan that is declared by a creditor (usually a lending institution) that an amount of debt is unlikely to be collected, usually when the loan repayment is severely delinquent by the debtor. Given that high chargeoff has negative impact on lending institutions' year end financials, lending institutions often monitor loan chargeoff risk very closely to prevent loans from getting charged-off. Using Azure HDInsight R Server, a lending institution can leverage machine learning predictive analytics to predict the likelihood of loans getting charged off and run a report on the analytics result stored in HDFS and hive tables.

Gerelateerde architecturen voor oplossingen

Loan ChargeOff Prediction with SQL ServerThis solution demonstrates how to build and deploy a machine learning model with SQL Server 2016 with R Services to predict if a Bank loan will need to be charged off within next 3 months

Voorspelling van oninbaar worden van lening met SQL Server

In deze oplossing wordt getoond hoe u een machine learning-model bouwt en implementeert met SQL Server 2016 met R Services, om te voorspellen of er binnen drie maanden een banklening moet worden gemarkeerd als oninbaar

Loan Credit Risk with SQL ServerUsing SQL Server 2016 with R Services, a lending institution can make use of predictive analytics to reduce number of loans they offer to those borrowers most likely to default, increasing the profitability of their loan portfolio.

Leningkredietrisico met SQL Server

Met SQL Server 2016 met R Services kan een leninginstantie gebruikmaken van voorspellende analyses om het aantal leningen dat zij doorgaans standaard aan dergelijke leners verstrekken te verminderen, waardoor de winstgevendheid van hun leningenportfolio wordt verbeterd.