IoT-apparaten

Creëer naadloze conversatie-interfaces met al uw internettoegankelijke apparaten - van uw verbonden televisie of koelkast tot apparaten in een verbonden elektriciteitscentrale. Met LUIS kunnen tot 500 intents worden geïntegreerd om commando's te vertalen in slimme acties.

IoT devicesCreate seamless conversational interfaces with all of your internet-accessible devices—from your connected television or fridge to devices in a connected power plant. LUIS is able to integrate up to 500 intents to translate commands into smart actions.Customer mobileConsume, PC, MobileCloud14IoT devicesThird party352AzureBot ServiceAzureApp ServiceAzureApp InsightsLanguageUnderstanding

Gebruiker logt in op Skype en opent de IoT-bot

Met een spraakcommando vraagt de gebruiker de bot de verlichting in te schakelen via het IoT-apparaat

Het verzoek wordt doorgegeven aan een service van derden die toegang heeft tot het netwerk van het IoT-apparaat

De resultaten van het commando worden teruggestuurd naar de gebruiker

Application Insights verzamelt runtime telemetrie om de ontwikkeling van de prestaties en het gebruik van bots te ondersteunen

  1. 1 Gebruiker logt in op Skype en opent de IoT-bot
  2. 2 Met een spraakcommando vraagt de gebruiker de bot de verlichting in te schakelen via het IoT-apparaat
  3. 3 Het verzoek wordt doorgegeven aan een service van derden die toegang heeft tot het netwerk van het IoT-apparaat
  1. 4 De resultaten van het commando worden teruggestuurd naar de gebruiker
  2. 5 Application Insights verzamelt runtime telemetrie om de ontwikkeling van de prestaties en het gebruik van bots te ondersteunen

Gerelateerde architecturen voor oplossingen

Commerce ChatbotJuntos, o Azure Bot Service e o serviço de Compreensão de Idiomas permitem aos programadores criar interfaces conversacionais para vários cenários como banca, turismo e entretenimento. Por exemplo, o funcionário de um hotel pode utilizar um bot para melhorar as interações tradicionais por e-mail e telefone ao validar um cliente através do Azure Active Directory e com os Serviços Cognitivos para processar melhor contextualmente os pedidos dos clientes com texto e voz. O serviço de reconhecimento de Voz pode ser adicionado para suportar os comandos de voz.1234567

Commerce chatbot

Ontwikkelaars kunnen met de combinatie van Azure Bot Service en Language Understanding conversatie-interfaces maken voor verschillende scenario's zoals bankieren, reizen en entertainment. Zo kan de receptionist van een hotel bijvoorbeeld een bot gebruiken om de traditionele interacties tussen e-mail en telefoongesprekken te verbeteren. Dit kan door een klant via Azure Active Directory te valideren en Cognitive Services te gebruiken om klantaanvragen beter contextueel te verwerken met tekst en spraak. De spraakherkenningsservice kan worden toegevoegd om spraakopdrachten te ondersteunen.