Interactief query’s uitvoeren met HDInsight

Voer met Apache Hive LLAP snel en op schaal interactieve SQL-query's uit voor gestructureerde en ongestructureerde gegevens.

Interactive querying with HDInsightPerform fast, interactive SQL queries at scale over structured or unstructured data with Apache Hive LLAP.

Gerelateerde architecturen voor oplossingen