Navigatie overslaan

Interactieve prijsanalyse

De oplossing Prijsanalyse gebruikt uw transactionele geschiedenisgegevens om u te laten zien hoe de vraag naar uw producten reageert op de prijzen die u vraagt, om prijswijzigingen voor te stellen. U kunt dan vrij nauwkeurig simuleren welke invloed een prijswijziging heeft op uw vraag.

De oplossing bevat een dashboard, waarop uw optimale prijsaanbevelingen ziet, itemelasticiteiten op het niveau item-site-kanaal-segment, schattingen van verwante producteffecten, zoals ‘kannibalisatie’, prognoses aan de hand van het huidige proces en metrische gegevens over modelprestatie.

Dankzij directe interactie met het prijsmodel in Excel kunt u eenvoudig uw verkoopgegevens daar plakken en uw prijzen analyseren zonder dat u de gegevens eerst moet integreren in de oplossingsdatabase, promoties moet simuleren en vraagcurves moet plotten (die de vraagreactie op prijs laten zien) en de dashboardgegevens in numerieke vorm moet weergeven.

De rijke functionaliteit is niet beperkt tot Excel. Het wordt aangestuurd door webservices die u, of uw implementatiepartner, rechtstreeks vanaf uw bedrijfstoepassingen kunt aanroepen om zo prijsanalyse te integreren in uw bedrijfstoepassingen.

Interactieve prijsanalyseDe oplossing Prijsanalyse gebruikt uw transactionele geschiedenisgegevens om u te laten zien hoe de vraag naar uw producten reageert op de prijzen die u vraagt, om prijswijzigingen voor te stellen. U kunt dan vrij nauwkeurig simuleren welke invloed een prijswijziging heeft op uw vraag.

Vrijwaring

© 2017 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden. Deze informatie wordt als zodanig geleverd en kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Microsoft biedt geen garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de hier verstrekte informatie. Gegevens van derden zijn gebruikt om de oplossing te genereren. U bent verantwoordelijk voor het respecteren van de rechten van anderen, inclusief het aanschaffen en naleven van relevante licenties om vergelijkbare gegevenssets te maken.

Interactieve prijsanalyseDe oplossing Prijsanalyse gebruikt uw transactionele geschiedenisgegevens om u te laten zien hoe de vraag naar uw producten reageert op de prijzen die u vraagt, om prijswijzigingen voor te stellen. U kunt dan vrij nauwkeurig simuleren welke invloed een prijswijziging heeft op uw vraag.

Gerelateerde architecturen voor oplossingen

VraagprognoseHet nauwkeurig voorspellen van pieken in de vraag naar producten en services kan een bedrijf een concurrentievoordeel geven. Deze oplossing is gericht op prognoses op aanvraag binnen de energiesector.

Vraagprognose

Het nauwkeurig voorspellen van pieken in de vraag naar producten en services kan een bedrijf een concurrentievoordeel geven. Deze oplossing is gericht op prognoses op aanvraag binnen de energiesector.

Prévision de la demande et optimisation des prixLa tarification est un facteur fondamental de réussite dans de nombreux secteurs, mais peut être une des tâches les plus complexes. Les entreprises bataillent souvent avec différents aspects du processus de tarification, notamment prévoir précisément l’impact financier des tactiques potentielles, en prenant en compte de façon raisonnable les principales contraintes métiers et en validant de façon juste les décisions de tarification exécutées. Étendre les offres de produits ajoute des exigences de calcul supplémentaires pour prendre des décisions de tarification en temps réel, en tenant compte de la difficulté de cette tâche déjà fastidieuse.

Vraagprognose en prijsoptimalisatie

Prijsstelling wordt in veel bedrijfstakken gezien als een belangrijke factor voor succes en kan een van de meest uitdagende taken zijn. Bedrijven hebben vaak moeite met verschillende aspecten van het prijsstellingsproces, zoals het nauwkeurig voorspellen van de financiële gevolgen van mogelijke tactieken, het op redelijker wijze aandacht schenken aan belangrijke zakelijke beperkingen en het op een eerlijke manier valideren van de uitgevoerde prijsbeslissingen. Een groter wordend productaanbod brengt verdere verwerkingsvereisten met zich meer om realtimeprijsbeslissingen te nemen, wat deze toch al enorme taak nog moeilijker maakt.