Navigatie overslaan

Interactieve prijsanalyse

De oplossing Prijsanalyse gebruikt uw transactionele geschiedenisgegevens om u te laten zien hoe de vraag naar uw producten reageert op de prijzen die u vraagt, om prijswijzigingen voor te stellen. U kunt dan vrij nauwkeurig simuleren welke invloed een prijswijziging heeft op uw vraag.

De oplossing bevat een dashboard, waarop uw optimale prijsaanbevelingen ziet, itemelasticiteiten op het niveau item-site-kanaal-segment, schattingen van verwante producteffecten, zoals ‘kannibalisatie’, prognoses aan de hand van het huidige proces en metrische gegevens over modelprestatie.

Dankzij directe interactie met het prijsmodel in Excel kunt u eenvoudig uw verkoopgegevens daar plakken en uw prijzen analyseren zonder dat u de gegevens eerst moet integreren in de oplossingsdatabase, promoties moet simuleren en vraagcurves moet plotten (die de vraagreactie op prijs laten zien) en de dashboardgegevens in numerieke vorm moet weergeven.

De rijke functionaliteit is niet beperkt tot Excel. Het wordt aangestuurd door webservices die u, of uw implementatiepartner, rechtstreeks vanaf uw bedrijfstoepassingen kunt aanroepen om zo prijsanalyse te integreren in uw bedrijfstoepassingen.

Interactieve prijsanalyseDe oplossing Prijsanalyse gebruikt uw transactionele geschiedenisgegevens om u te laten zien hoe de vraag naar uw producten reageert op de prijzen die u vraagt, om prijswijzigingen voor te stellen. U kunt dan vrij nauwkeurig simuleren welke invloed een prijswijziging heeft op uw vraag.

Vrijwaring

© 2017 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden. Deze informatie wordt als zodanig geleverd en kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Microsoft biedt geen garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de hier verstrekte informatie. Gegevens van derden zijn gebruikt om de oplossing te genereren. U bent verantwoordelijk voor het respecteren van de rechten van anderen, inclusief het aanschaffen en naleven van relevante licenties om vergelijkbare gegevenssets te maken.

Interactieve prijsanalyseDe oplossing Prijsanalyse gebruikt uw transactionele geschiedenisgegevens om u te laten zien hoe de vraag naar uw producten reageert op de prijzen die u vraagt, om prijswijzigingen voor te stellen. U kunt dan vrij nauwkeurig simuleren welke invloed een prijswijziging heeft op uw vraag.

Gerelateerde architecturen voor oplossingen

Demand ForecastingAccurately forecasting spikes in demand for products and services can give a company a competitive advantage. This solution focuses on demand forecasting within the energy sector.

Vraagprognose

Het nauwkeurig voorspellen van pieken in de vraag naar producten en services kan een bedrijf een concurrentievoordeel geven. Deze oplossing is gericht op prognoses op aanvraag binnen de energiesector.

Demand Forecasting and Price OptimisationPricing is recognised as a pivotal determinant of success in many industries and can be one of the most challenging tasks. Companies often struggle with several aspects of the pricing process, including accurately forecasting the financial impact of potential tactics, taking reasonable consideration of core business constraints and fairly validating the executed pricing decisions. Expanding product offerings add further computational requirements to make real-time pricing decisions, compounding the difficulty of this already overwhelming task.

Vraagprognose en prijsoptimalisatie

Prijsstelling wordt in veel bedrijfstakken gezien als een belangrijke factor voor succes en kan een van de meest uitdagende taken zijn. Bedrijven hebben vaak moeite met verschillende aspecten van het prijsstellingsproces, zoals het nauwkeurig voorspellen van de financiële gevolgen van mogelijke tactieken, het op redelijker wijze aandacht schenken aan belangrijke zakelijke beperkingen en het op een eerlijke manier valideren van de uitgevoerde prijsbeslissingen. Een groter wordend productaanbod brengt verdere verwerkingsvereisten met zich meer om realtimeprijsbeslissingen te nemen, wat deze toch al enorme taak nog moeilijker maakt.