Intelligente apps met Azure Database for PostgreSQL

Ontwikkel geavanceerde, transformeerbare apps met geavanceerde machine learning-algoritmen en geïntegreerde visualisatiehulpmiddelen om inzichten en analyses te verkrijgen waarop actie kan worden ondernomen.

Azure Database for PostgreSQL을 사용한 지능형 앱최신 기계 학습 알고리즘 및 통합 시각화 도구를 사용하여 정교한 혁신적인 앱을 개발함으로써 실행 가능한 정보 및 분석을 얻으세요.

Gerelateerde architecturen voor oplossingen