Navigatie overslaan

Intelligente apps met Azure Database for MySQL

Ontwikkel geavanceerde, transformeerbare apps met geavanceerde machine learning-algoritmen en geïntegreerde visualisatiehulpmiddelen om inzichten en analyses te verkrijgen waarop actie kan worden ondernomen.

Azure Database for MySQL を使用したインテリジェント アプリ最先端の機械学習アルゴリズムや統合された視覚化ツールを使用して、高度な革新的アプリを開発し、アクションにつながる知見や分析を入手できます。

Gerelateerde architecturen voor oplossingen