Directe uitzending op een serverloze architectuur

Realtime één-naar-veel communicatie en updates vereenvoudigen met een serverloze code.

서버리스 아키텍처의 인스턴트 브로드캐스트서버리스 코드로 일 대 다 실시간 통신 및 업데이트를 간소화할 수 있습니다.123456

Een client haalt web-appinhoud van blobopslag

De web-app ontvangt een SignalR-token en eindpunt

De gebruiker maakt verbinding met de web-app

De verbinding activeert een database-event via Functions

Functions bezorgt de gegevens aan SignalR Service

…waarna deze op zijn beurt de gegevens bij de client bezorgt

  1. 1 Een client haalt web-appinhoud van blobopslag
  2. 2 De web-app ontvangt een SignalR-token en eindpunt
  3. 3 De gebruiker maakt verbinding met de web-app
  1. 4 De verbinding activeert een database-event via Functions
  2. 5 Functions bezorgt de gegevens aan SignalR Service
  3. 6 …waarna deze op zijn beurt de gegevens bij de client bezorgt

Gerelateerde architecturen voor oplossingen