Informatieve chatbot

Deze informatieve bot kan met Cognitive Services QnA Maker vragen beantwoorden die in een kennispakket of FAQ zijn gedefinieerd en meer open vragen beantwoorden met behulp van Azure Search.

Information ChatbotEste Informational Bot consegue responder a perguntas definidas no conjunto de conhecimento ou FAQ ao utilizar o QnA Maker dos Serviços Cognitivos e responder a perguntas mais abertas com o Azure Search.AzureActive DirectoryAzureBot ServiceLanguageUnderstandingCustomer mobileConsume, PC, MobileCloud15AzureApp ServiceAzureApp Insights2StructuredAzure Search7634QnA MakerApplication bot

Medewerker start de toepassingsbot

Azure Active Directory valideert de identiteit van de medewerker

De medewerker kan de bot vragen welk type query’s ondersteund worden

Cognitive Services retourneert een FAQ met de QnA Maker

De medewerker definieert een geldige query

De bot verzendt de query naar Azure Search waarna informatie over de toepassingsgegevens wordt geretourneerd

Application Insights verzamelt runtime telemetrie om de ontwikkeling van de prestaties en het gebruik van bots te ondersteunen

  1. 1 Medewerker start de toepassingsbot
  2. 2 Azure Active Directory valideert de identiteit van de medewerker
  3. 3 De medewerker kan de bot vragen welk type query’s ondersteund worden
  4. 4 Cognitive Services retourneert een FAQ met de QnA Maker
  1. 5 De medewerker definieert een geldige query
  2. 6 De bot verzendt de query naar Azure Search waarna informatie over de toepassingsgegevens wordt geretourneerd
  3. 7 Application Insights verzamelt runtime telemetrie om de ontwikkeling van de prestaties en het gebruik van bots te ondersteunen

Gerelateerde architecturen voor oplossingen

Commerce ChatbotTogether, the Azure Bot Service and Language Understanding service enable developers to create conversational interfaces for various scenarios like banking, travel and entertainment. For example, a hotel’s concierge can use a bot to enhance traditional email and phone call interactions by validating a customer via Azure Active Directory and using Cognitive Services to better contextually process customer requests using text and voice. The speech recognition service can be added to support voice commands.1234567

Commerce chatbot

Ontwikkelaars kunnen met de combinatie van Azure Bot Service en Language Understanding conversatie-interfaces maken voor verschillende scenario's zoals bankieren, reizen en entertainment. Zo kan de receptionist van een hotel bijvoorbeeld een bot gebruiken om de traditionele interacties tussen e-mail en telefoongesprekken te verbeteren. Dit kan door een klant via Azure Active Directory te valideren en Cognitive Services te gebruiken om klantaanvragen beter contextueel te verwerken met tekst en spraak. De spraakherkenningsservice kan worden toegevoegd om spraakopdrachten te ondersteunen.