CI/CD van onveranderbare infrastructuur met behulp van Jenkins en Terraform op een Azure Virtual Architecture-overzicht

Azure is een cloud-toepassing van wereldklasse voor het hosten van virtuele machines die op Windows of Linux draaien. Of u nu Java, Node.js, Go of PHP gebruikt voor de ontwikkeling van uw apps, u hebt een pipeline voor continue integratie en implementatie (CI/CD) nodig om uw wijzigingen automatisch naar deze VM's te sturen.

Oversikt over CI/CD for stabil infrastruktur med Jenkins og Terraform i Azure Virtual ArchitectureAzure-skyen er som skapt for drifting av virtuelle maskiner som kjører Windows eller Linux. Uansett om du bruker Java, Node.js, Go eller PHP til å utvikle appene dine, trenger du et datasamlebånd for kontinuerlig integrasjon (CI) og kontinuerlig distribusjon (CD) for å sende endringer til disse virtuelle maskinene automatisk.JenkinsAzure Virtual MachineScale SetsTerraformAzure Managed Disks(VM Image)PackerGitHubEngineerAzure Log Analytics1765554423Visual Studio Code

Broncode app wijzigen.

Code doorvoeren in GitHub.

Trigger voor continue integratie naar Jenkins.

Jenkins activeert een Packer-installatiekopie om een VM te maken en slaat deze op als een VM-installatiekopie met behulp van Azure Managed Disks.

Jenkins activeert Terraform om een nieuwe virtuele-machineschaalset in te richten met behulp van de VM-installatiekopie van Azure Managed Disks.

Azure Log Analytics verzamelt en analyseert logboeken.

Controleer de app en breng verbeteringen aan.

  1. 1 Broncode app wijzigen.
  2. 2 Code doorvoeren in GitHub.
  3. 3 Trigger voor continue integratie naar Jenkins.
  4. 4 Jenkins activeert een Packer-installatiekopie om een VM te maken en slaat deze op als een VM-installatiekopie met behulp van Azure Managed Disks.
  1. 5 Jenkins activeert Terraform om een nieuwe virtuele-machineschaalset in te richten met behulp van de VM-installatiekopie van Azure Managed Disks.
  2. 6 Azure Log Analytics verzamelt en analyseert logboeken.
  3. 7 Controleer de app en breng verbeteringen aan.

Begeleiding bij implementatie

Gerelateerde architecturen voor oplossingen