Hybride identiteit met Azure Stack

De behoefte om toepassingsonderdelen on-premises te houden, hoeft geen beletsel te zijn om cloudtechnologieën in te voeren. Met Azure Stack kunnen app-onderdelen on-premises blijven bij hun interactie met onderdelen die in de openbare Azure-cloud draaien. Met deze blauwdruk kunnen teams de identiteit van gebruikers en toepassingen op een manier beheren die consistent is in meerdere clouds.

Hybrid identity with Azure StackThe need to keep application components on-premises doesn't have to be a barrier to adopting cloud technologies. With Azure Stack, app components can reside on-premises while interacting with components running in Azure public cloud. This blueprint enables teams to manage identity for users as well as applications in a way that is consistent across clouds.12334556

Een Azure Active Directory-tenant installeren.

Gebruikers maken.

Toepassingsresources op Azure en Azure Stack implementeren, beheren en bedienen.

Serviceprincipes maken.

Implementeren met serviceprincipes.

Toepassingsresources kunnen communiceren over een netwerk.

  1. 1 Een Azure Active Directory-tenant installeren.
  2. 2 Gebruikers maken.
  3. 3 Toepassingsresources op Azure en Azure Stack implementeren, beheren en bedienen.
  1. 4 Serviceprincipes maken.
  2. 5 Implementeren met serviceprincipes.
  3. 6 Toepassingsresources kunnen communiceren over een netwerk.

Begeleiding bij implementatie

Producten/beschrijving Documentatie

Azure Stack

Azure Stack is een hybride cloudplatform waarmee u Azure-services on-premises kunt gebruiken.

Virtual Machines

Virtuele machines in Windows en Linux binnen enkele seconden inrichten.

Azure Active Directory

Meer informatie over het synchroniseren van adreslijsten en het inschakelen van eenmalige aanmelding met Azure Active Directory (Azure AD).

Gerelateerde architecturen voor oplossingen

Hybrid CI/CD with Azure StackImplementing a continuous integration/continuous development (CI/CD) approach to deploying applications becomes difficult when on-premises applications are built and operated in different ways than cloud applications. Having a consistent set of development tools and processes across the Azure public cloud and on-premises Azure Stack environments makes it far easier for organizations to implement a practice of CI/CD. Apps and services deployed the right way in Azure and Azure Stack are essentially interchangeable and can run in either location.123455

Hybride CI/CD met Azure Stack

Het implementeren van een aanpak van continue integratie/continue implementatie (CI/CD) voor het gebruiken van toepassingen wordt moeilijk wanneer on-premises toepassingen op een andere manier worden gemaakt en uitgevoerd dan cloudtoepassingen. Organisaties kunnen veel eenvoudiger een CI/CD-praktijk implementeren wanneer deze beschikken over een consistente reeks ontwikkelhulpmiddelen en -processen in de gehele openbare Azure-cloud en on-premises in Azure Stack-omgevingen. Wanneer apps en services op de juiste wijze in Azure en Azure Stack zijn geïmplementeerd, zijn deze in principe onderling verwisselbaar en kunnen ze op beide locaties worden gebruikt.